Du går nu igenom arkiven för avhandling.

Dålig kylda sallader blir snabbt smitthärdar

13 februari, 2017 i Hälsa, Livsmedel

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt veterinär Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling också funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden. Både handel och konsumenter bör vara väl medvetna om betydelsen av hygien och rätt förvaringstemperatur, visar forskningsresultaten från SLU. Till artikeln >>

Musik i butiker skapar ovisshet bland konsumenter

13 september, 2016 i Handel

Med ett hårdfört och många gånger onyanserat språk skildrar marknadsförare hur butiksmusik fungerar och hur den tas emot bland potentiella kunder. Men musikens betydelser är långt från fixerade. Det visar en avhandling i etnologi, skriver Göteborgs universitet i ett pressmeddelande. Butiksmusik som fenomen är inte på något vis nytt, men har under det senaste decenniet kraftigt intensifierats. För butiker och kedjor är det idag så gott som självklart att använda sig av musik och många butiker satsar mycket på den. Olle Stenbäcks avhandling utforskar människors möten med butiksmusik och vad som sker i och kring dessa möten. Avhandlingen, som bygger på djupintervjuer och en digital frågelista, visar på ett komplext fenomen med brett meningsinnehåll. Till artikeln >>

EU missar farliga kemikalier – kan säljas i Sverige

9 november, 2015 i Hälsa, Handel

Betydande brister i EU:s lagstiftning gör att farliga kemikalier riskerar att slinka igenom systemet – och hamna i varor som säljs i svenska butiker. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet, skriver SvD. Lisa Molander visar i sin avhandling att EU:s kemikalielagstiftning, kallad Reach, riskerar att missa viktig information vid bedömningen av kemikaliers hälso- och miljörisker. För att förbättra möjligheten att dra korrekta slutsatser om hälsorisker bör EU, enligt henne, i större omfattning luta sig på forskningsstudier eftersom de kan hjälpa till att fånga upp vissa effekter från exempelvis hormonstörande ämnen, något som i många fall missas i de standardiserade studier som främst används i dag. Till artikeln >>

Silver framkallar antibiotikaresistens

4 maj, 2015 i Hälsa

En ny avhandling från Uppsala universitet visar att silver saknar effekt mot viktiga sårbakterier och att användningen av silvertillsatser leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Det skriver UNT. – Att undvika produkter med silvertillsatser kan vara en första åtgärd för att förhindra uppkomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier, och därmed öka chansen att vi kan bevara fungerande läkemedel för våra barnbarn. Antibiotikaresistens är ett problem som vi alla i samhället berörs av och som vi alla kan påverka. Bara vi är medvetna om det, säger Susanne Sütterlin, specialistläkare i klinisk mikrobiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Till artikeln >>

Många känner osäkerhet vid E-handel över gränserna

1 maj, 2014 i Handel

Flera rapporter pekar på att näthandeln över gränserna börjar få fart. Men än så länge köper många hellre en dyrare vara från ett inhemskt nätföretag, än en billigare från en utländsk återförsäljare. Det visar en avhandling från Uppsala universitet, skriver Ehandel.se. I avhandlingen konstaterar företagsekonomen Aswo Safari att många konsumenter förknippar köp från utländska återförsäljare på nätet med stor osäkerhet, och att det kan leda till att man avstår från att handla från en utländsk sajt. Det trots att utländska företaget ofta erbjuder varor och tjänster till ett mer förmånligt pris än många svenska återförsäljare på Internet. Till artikeln >>

Avhandling: Reklam gör barn till konsumenter

25 juni, 2013 i Handel

Barn föds in i konsumtionssamhället och möter tidigt reklam som gör dem till konsumenter. Föreställningarna om både barn och reklam är motstridiga och regelverken saknar ett tydligt barnperspektiv, visar en ny avhandling vid Linköpings universitet. Johanna Sjöberg har undersökt vardagsreklam som kommer in i människors hem, i barntidningar, adresserad direktreklam till nyblivna föräldrar och tidningsannonser. Hon har också undersökt lagstiftning och branschregler om barn, konsumtion och reklam. Regelverket är otydligt, inkonsekvent och väcker frågor om hur det ska följas i praktiken. Genomgången av barntidningar visar att de flesta är stereotypt utformade när det gäller kön. Dessutom visar studien att reklam inte bara finns i tidningarnas annonser utan även i det redaktionella materialet. Till artikeln >>

Avhandling: Så fångas konsumentens uppmärksamhet

24 april, 2013 i Handel, Livsmedel

I butikshyllorna trängs olika förpackningar som alla tävlar om vår uppmärksamhet. Vad är det som fångar vår uppmärksamhet? Vad är det som avgör vilken produkt vi i slutändan väljer? Om detta handlar Poja Shams doktorsavhandling i företagsekonomi, skriver Karlstads universitet. Poja Shams har genomfört ett antal experiment i Sverige och i USA med hjälp av Eye-tracking, där man mäter ögats rörelser. Både svenska och amerikanska konsumenter förväntar sig att dyra produkter är placerade på hyllor högt upp och billigare alternativ närmare golvet. Dessutom identifierade amerikanska konsumenter svenska produkter som dyra eller billiga utan någon tidigare erfarenhet, enbart baserat på förpackningens design. Till artikeln >>

God shopping med storebrors välvilliga hjälp

5 februari, 2013 i Allmänt

Är det verkligen nödvändigt med en fjärrkontroll till tv:n? Frågan ställdes i statens konsumentupplysningsorgan Råd & Rön, som länge såg som sin uppgift att lära ut en förnuftsstyrd konsumtion. En ny avhandling granskar hur tongångarna förändrats i den populära tidskriften, skriver SvD. Det är svårt att hålla sig för skratt när man läser en del av de exempel på konsumentupplysning från 70-talet och det tidiga 80-talet som återges i medievetaren Sophie Elsässers avhandling Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (Makadam förlag, 527 s). Det är en omfångsrik bok, som borde blivit tre. Här samsas en studie av konsumentpolitiken med en genomgång av Råd & Röns innehåll och en analys av tidningens förändring av rubriker, språkbruk och liknande. Till artikeln >>

”Marknaden är alltings mått”

1 februari, 2013 i Allmänt

Sophie Elsässer har skrivit en avhandling om den statliga tidningen Råd & Rön. Paul Frigyes följer med på en medieresa där allmänintresse ersätts med allmänhetens intresse, skriver Sydsvenskan. Statliga Konsumentinstitutet startade utgivningen 1958, då produkter i hemmafruns vardag stod i centrum. Men fokus och uppdrag skiftade med åren och kom att spegla förändringar i övriga samhället. Under 1960-talet sågs uppdraget som att informera konsumenterna och stödja fungerande konkurrens på marknaden. 1973 blev utgivaren en bredare myndighet, Konsumentverket, och då utsträcktes tidningens kall till att ta samhällsansvar, att verka för lagstiftning och mer direkt skydda konsumenterna. Till artikeln >>

Rön för vinden

14 januari, 2013 i Allmänt

I en ny doktorsavhandling skrivs historien om Råd & Rön från folkhemstiden till det köpgalna nuet. Sven Olov Karlsson läser och minns tiden som reporter på det statliga konsumentverkets förlängda arm, skriver Expressen. – Jag kom dit år 2003. Det blev mitt hittills mest krävande journalistjobb. Antingen vi testade dammsugare eller rotade i skojarhärvor var noggrann­heten minutiös. Ändå anklagades vi alltid för fel. Småskuttar som internationella koncerner krävde rättelser och dementier. Det näringsliv som tidigare nonchalerat mina artiklar blev nu en överkänslig drama queen. Kränkta firmors klago­visor fyllde inboxen. Direktörer skrek i telefonluren, berättar han. Till artikeln >>