Du går nu igenom arkiven för bankkontodirektivet.

Snart kan du ställa bankjätten till svars i ARN

20 september, 2016 i Ekonomi

Har du nekats bankkonto? Eller är du missnöjd med hur banken utförde ett uppdrag? Då kan du inom kort vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, skriver SvD. Konsumentskyddet för bankkunder i hela Europa ska stärkas, genom ett EU-direktiv som kom 2014. Bland annat ska alla konsumenter bosatta inom EU ha rätt till betalkonto med grundläggande funktioner, även personer utan fast adress ska omfattas. Vidare ska konsumenter lättare kunna jämföra avgifter för betalkonton, och få ett förstärkt rättsligt skydd vid tvister med sin bank. De nya reglerna, som benämns bankkontodirektivet ska egentligen vara införda i senast den 18 september i år. Men Sverige klarar inte den tidsplanen. En lagrådsremiss kommer om några månader, enligt Szilard Rado, projektledare och jurist på Finansdepartementet. När remissen är färdig ska den vidare till lagrådet och därefter ska en proposition skrivas innan några nya regler kan klubbas igenom. Inte förrän någon gång i vår kan direktivtet vara infört. Till artikeln >>