Du går nu igenom arkiven för barnskuldsättning.

Allt färre barn har skulder hos Kronofogden

24 februari, 2014 i Ekonomi

2009 blev det förbjudet för företag att skuldsätta barn under 18 år och 2010 ändrades lagen ytterligare för att barn skulle slippa ta ansvar för vårdkostnader. Dessa ändringar har haft effekt, i kombination med massiva informationsinsatser, skriver SR Norrbotten. Konsumentvägledningen i Luleå har varit aktiv i det arbetet och jämför med hur det varit över tid. – Om man backar tio år så var det acceptabelt att skriva avtal i barnens namn, medan vi inte tyckte det. Föräldrar som har ansvar för barnen överlämnade konsekvenserna på dem, så att de kunde börja sina vuxna liv med tiotusentals kronor i skulder. Det är vansinnigt, säger konsumentvägledaren Johan Sundberg. Läs mer >>

KO: Barnen vinnare i tvist om skuldsättning

26 juni, 2013 i Konsumenträtt

Ett barn ska aldrig kunna skuldsättas utan att överförmyndaren tillåtit det. Den principen har jag och Konsumentverket arbetat för i många år, skriver KO Gunnar Larsson. Därför är det mycket glädjande att nu kunna konstatera att Högsta domstolen väljer att inte ge Alektum Inkasso prövningstillstånd i ärendet mot den kvinna som företrätts av mig som KO. HD:s beslut innebär att hovrättens dom står fast och att inkassobolag och andra inte kan kräva in skulder av barn utan att kommunens överförmyndare gett tillstånd. Till artikeln >>