Du går nu igenom arkiven för batteriåtervinning.

Tonvis gamla batterier kvar i hemmen

21 oktober, 2016 i Miljö

Hushållen i länet förvarar 129 ton förbrukade batterier och 560 ton uttjänta elprylar i hemmen. Det är en ökning med 66 ton sedan förra året, skriver PT. – Metaller och andra komponenter i batterier och elprylar behöver komma tillbaka in i kretsloppet igen så att vi slipper bryta nya metaller och utarma jordens resurser, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen. Varje hushåll förvarar i genomsnitt 6 kilo förbrukade batterier och uttjänta elprylar. I många fall blir elskrot bara liggande och växer i volym efterhand som tiden går. Till artikeln >>

Batterier kan vara en brandfara

16 april, 2012 i Hälsa, Varningar

En brand som nyligen inträffade i en villa i Karlskoga orsakades av att ett 9-voltsbatteri kommit i kontakt med ett annat batteri i en plastpåse. Nu vill Bergslagens räddningstjänst varna för risken och uppmana att man ska förvara urladdade batterier på ett betryggande sätt, skriver NWT. – Det blev varmt när polerna kortslöts. Plastpåsen, som hängde i en krok på insidan av dörren till utrymmet under diskbänken, smälte och batterierna ramlade ned i en soppåse, säger Peter Karlsson, brandinspektör på Bergslagens räddningstjänst. Soppåsen antändes och det utvecklades en brand. Peter Karlsson säger att urladdade batterier bör förvaras i behållare av hårdplast som är svårbrännbar. Till artikeln >>