Du går nu igenom arkiven för Beatrice Ask.

Kritiserade barnförsäkringar ska ses över

9 juni, 2014 i Allmänt

Barnförsäkringar har kritiserats hårt sedan barn nekats försäkring till exempel på grund av fetma. Men nu ska regeringen se över lagstiftningen, skriver SVT Nyheter. – Rätten till försäkring är viktig. Den särskilda utredaren ska gå igenom om försäkringsbolagen följt de regler vi har, på vilka grunder man säger nej eller kräver att försäkringstagaren ska betala en högre premie. Utredaren ska också lägga förslag till förändring om det behövs, säger justitieminister Beatrice Ask (M). Redan 2006 lagstiftades det om att försäkringsbolag inte har rätt att neka någon en personförsäkring. 2011 infördes även bestämmelser som begränsade försäkringsbolagens tillgång till känsliga hälsouppgifter. Trots det nekas fortfarande barn. Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket, ska utreda uppdraget som ska redovisas 1 juni 2016.Till artikeln >>

Debatt: Vi ska öka skyddet vid förlängda avtal

5 juni, 2014 i Allmänt

Regeringen föreslår nu regler för att förhindra att konsumenter mot sin vilja blir bundna av avtal som förlängs automatiskt. Samtidigt arbetar vi med andra åtgärder för att förbättra konsumenternas rättigheter, skriver Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson i SvD. Villkor om automatisk avtalsförlängning finns i allt från gymavtal till avtal om virusskydd för datorer. Ofta blir konsumenten uppmärksammad på den automatiska förlängningen först när han eller hon får en faktura för den nya perioden eller genom att konsumenten ser att det har dragits pengar från bankkontot. Det kan då vara för sent att säga upp avtalet. Det är inte rimligt. Regeringens förslag innebär därför en skyldighet för näringsidkaren att påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas. Om det inte sker så har konsumenten rätt att säga upp avtalet, skriver de. Andra saker regeringen arbetar med är enklare tvistlösning mellan konsumenter, där EU-gemensamma regler kommer finnas på plats i juli 2015. Konsumentverkets tillsyn ska bli skarpare, och konsumentvägledningen bli jämnare över landet. Till artikeln >>

Ministern vill skärpa straff för hat på nätet

30 maj, 2014 i Konsumenträtt

En tredjedel av Sveriges ungdomar berättar att de har kränkts på nätet. De är framför allt unga flickor som drabbas. På onsdag beslutar regeringen att utreda hur lagarna mot förtal, hot och ofredande kan skärpas, skriver DN. Gudrun Antemar, i dag lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm, ska se över hur lagstiftningen ser ut i dag och föreslå skärpningar. De lagar som finns för närvarande är till stor del skrivna före utvecklingen av nätet, med sociala medier och spridning av bilder och kommentarer om olika personer. – Vi vill att lagarna om olaga hot, ofredande och förtal uppdateras till 2000-talet, säger Beatrice Ask. Till artikeln >>

Ask om Lexbase: ”Jag blir arg”

27 maj, 2014 i Allmänt

Den skandalomsusade sajten Lexbase är tillbaka – med råge. Den hårt kritiserade kartfunktionen har uppdaterats och människors namn ligger nu helt öppna för vem som helst. – Jag blir arg, säger justitieminister Beatrice Ask i Aftonbladets Brottscentralen. – Det här innebär att människor blir stämplade. Har man avtjänat sitt straff ska man betraktas som en fri person. Det skapar svårigheter för människor att börja på ny kula och leva ett hederligt liv. Jag tycker att det är illa, säger hon. Till artikeln >>

Hårdare tag mot bluffaktura föreslås

16 maj, 2014 i Bedrägeri

Det behövs nya och effektiva verktyg för att komma åt problemet, anser justitieminister Beatrice Ask (M). ”Där kan ett nytt brott som riktar sig mot systematiska fakturabedrägerier göra skillnad”, skriver hon i ett pressmeddelande. Redan att skicka ut bluffakturor borde räknas som ett fullbordat brott, det ska alltså inte krävas att någon verkligen blivit lurad att betala. Målet är att lämna ett förslag till riksdagen i början av nästa mandatperiod, rapporterar TT.
Se också Dagens Juridiks artikel >>

BRÅ ska ta fram ny kunskap om bedrägeribrott

4 mars, 2014 i Bedrägeri

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en kartläggning av bedrägeribrott. Detta sedan såväl antalet anmälda bedrägeribrott som den faktiska utsattheten ökat under senare år. ”BRÅ ska kartlägga bedrägeribrottslighetens omfattning och struktur, och att studera hur polisen och åklagarna arbetar med bedrägeribrott. I det ingår att belysa användningen av identitetsstölder vid sådan brottslighet. Brottsförebyggande rådet ska även lämna rekommendationer gällande rättsväsendets arbete mot bedrägeribrott och föreslå förebyggande insatser som inbegriper såväl rättsväsendet som andra samhällsaktörer.” skriver man. Senast december 2015 ska BRÅ redovisa uppdraget. Till pressmeddelandet >>

Nya bolåneregler tandlösa för svenska banker

18 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

De nya EU-reglerna för bolån kommer inte påverka svenska förfaranden vid bostadsaffärer, enligt Bankföreningen. Det enda som kommer göra skillnad är sju dagars betänketid men eftersom det går att avtala bort tror man inte det kommer ha någon större åverkan på snabba bostadsaffärer. Att termen rådgivare för banktjänstemän kan förbjudas kallas ”en tom markering”, skriver SvD. Läs mer >>

Debatt: Nu röjer vi upp i bolånedjungeln

17 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

I en debattartikel skriver Beatrice Ask, justitieminister, och Peter Norman, finansmarknadsminister, att man vill förstärka bolånetagarnas skydd. Det är genom ett nytt EU-direktiv kring bolån som Sverige ska anta nya regler och som nu ska utredas hur de bäst införs. Rätt till en betänketid på minst sju dagar för att kunna jämföra olika långivares erbjudanden, ökad öppenhet kring hur räntan sätts och hur ersättningen till bankmannen får se ut är några av reglerna som vi måste införa.

Det som kanske är mest uppseendeväckande är att bolånegivarna kommer få ett generellt förbud mot att paketera lån tillsammans med andra finansiella tjänster och produkter utan att erbjuda själva lånet för sig. ”Vissa långivare kräver att konsumenten accepterar en paketlösning, det vill säga konsumenten får låna till bostaden endast om han eller hon även köper en eller flera tilläggstjänster. Ett sådant beteende minskar konkurrensen och låser upp konsumenten på ett oacceptabelt sätt. Det kommer alltså att bli förbjudet med de nya reglerna.” skriver ministrarna i debattartikeln. Utredningen ska också titta på om det finns skäl till att förbjuda ”vissa långivare att använda termer som råd, rådgivare eller liknande begrepp när de i själva verket allt som oftast är försäljare snarare än rådgivare.” Läs mer >>

Debatt: Så ska fakturabluffarna stoppas

7 februari, 2014 i Bedrägeri

”Det ska inte krävas bevisning om att någon verkligen har blivit lurad att betala; det ska räcka att bluffakturorna har skickats ut i det syftet.” Det beskedet lämnar justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel i Aftonbladet där hon också skriver om andra kommande men redan kända förändringar för att komma åt bland annat identitetskaparna. Det nya är dock att regeringen tillsätter en ny utredning ”som ska fokusera på åtgärder mot fakturabedrägerier på andra områden än straffrätten”. Utredningen ska bland annat fokusera på om inkassoregleringen bör skärpas så att bluffbolag inte kan utnyttja inkasso som påtryckningsmedel, och om avtals­lagens regler om ogiltiga avtal bör moderniseras för att lättare kunna tillämpas på nutida problem med fakturabedrägerier. Till debattartikeln >>

Okänd man folkbokförd hos Elisabeth

6 februari, 2014 i Bedrägeri

När brevbäraren frågade Elisabet om någon flyttat in i hennes och makens radhus blev hon ställd. Självklart inte, svarade hon men enligt folkbokföringsregistret hade det det, skriver GP. Det visade sig att en 38-årig man hade folkbokfört sig på deras adress, en man som blivit dömd till fängelse för bland annat falsk tillvitelse och försök till utpressning. Polisen känner till tidigare fall av falska folkbokföringar, som kan få den konsekvensen att man till exempel blir av med sitt bostadsbidrag. Efter några dagars intensivt arbete från Elisabets sida är personen nu inte längre folkbokförd på hennes adress. Läs mer >>  – Det är ett nationellt problem. Jag tycker det är obegripligt att man inte inför kontroller. Folk gömmer sig och fuskar med bidrag genom detta, säger en delgivningsman som GP pratat med. Läs mer >>