Du går nu igenom arkiven för bekämpningsmedel.

Torkade gojibär återkallas från Ica-butiker

26 januari, 2017 i Hälsa, Livsmedel

Totalt 7500 paket av torkade bär återkallas från Ica:s sortiment i Sverige, skriver HD. Orsaken är att halten av bekämpningsmedlet propargit låg över gränsvärdet vid en egenkontroll. – Det rör sig om en försiktighetsåtgärd och det finns ingen fara för de som redan köpt och ätit av bären, säger Katarina Ljung, kvalitetsspecialist på Ica. Till artikeln >>

Krönika: Överdriven oro för miljögifter kan vara en hälsofara

11 november, 2016 i Hälsa

Miljöorganisationer och anhängare av ekologisk odling förespråkar ofta en nolltolerans som får dem att varna för spår av bekämpningsmedel långt under dagens gränsvärden. Dessa larm har också oavsedda konsekvenser, skriver Mattias Svensson i en krönika i Norran. Nyligen visade forskare vid Center for Nutrition Research vid Illinois Institute of Technology att fattiga hushåll reagerar på larmen genom att i ökad utsträckning avstå från frukt och grönsaker. Miljögifter kan absolut vara en hälsofara, men långtifrån alla hälsofaror beror på miljögifter, skriver han. Till artikeln >>

Lidl stoppar italienska Granny Smith-äpplen

21 augusti, 2016 i Livsmedel, Miljö

Butikskedjan Lidl stoppar kommande partier av Granny Smith-äpplen sedan det hittats rester av bekämpningsmedel i äpplena, skriver ATL. Livsmedelsverket fann att äpplena innehåller för höga halter av insektsbekämpningsmedlet klorpyrifos – tio gånger över gränsvärdet. Lidl måste nu visa att kommande partier inte överskrider gränsvärdet för att få säljas. Till artikeln >>

Kemikalieinspektionen bryter mot lagen

16 april, 2015 i Hälsa, Livsmedel

Sju företag och organisationer har under de senaste åtta månaderna anmält Kemikalieinspektionen till Justitiekanslern, JK, skriver SVT Nyheter. Myndigheten bryter mot lagen och tar för lång tid på sig med att pröva nya bekämpningsmedel för bland annat trädgårdsprodukter. Enligt EU-regler har Kemikalieinspektionen maximalt ett och ett halvt år på sig att godkänna produkterna. Något myndigheten haft svårt att klara av. Då får LRF gå in och begära dispens för produkten. Ibland får man dispens, ibland inte, något som skapar oro hos odlarna. Odlarna i de här fallen antingen får stå helt utan eller använda sig av föråldrade preparat. Vilket innebär att de kan förlora stora belopp och kanske tvingas lägga ner produktionen. Först 2019 säger sig myndigheten kunna vara ikapp – inte acceptabelt enligt LRF. Till artikeln >>

Giftiga kemikalier används på flera ananasodlingar

24 februari, 2015 i Livsmedel, Miljö

Naturskyddsföreningen avslöjar i två nya rapporter att många giftiga kemikalier används när oekologisk ananas odlas i Filippinerna och i Kenya, skriver P3 Nyheter. Företaget Dole Philippines INC i Filippinerna och företagen Del Monte, Kakuzi och Ndemo i Kenya använder många bekämpningsmedel på sina odlingar. Ämnena är både skadliga och en del är förbjudna i Europa. Det här är företag som odlar ananas som säljs konserverad i butiker i Sverige, enligt Naturskyddsföreningen. Till artikeln >>

Giftiga vinblad hittade av Livsmedelsverket

12 februari, 2015 i Hälsa, Livsmedel

Största antal bekämpningsmedel som någonsin hittats i ett och samma prov och ”helt oacceptabelt”. Så beskriver Livsmedelsverket fyndet av 40 olika sorters bekämpningsmedel i vinblad från Turkiet. 17 av ämnena hade halter långt över gränsvärdena, skriver Metro. Verket har varnat andra EU-länder för vinbladen, som bland annat kan användas i maträtter som vinbladsdolmar eller som kryddor i vinäger och matoljor. Till artikeln >>

Ica sålde giftiga körsbärstomater

24 november, 2014 i Hälsa, Livsmedel

Ett parti körsbärstomater som sålts i butikskedjan ICA:s butiker i Sverige den senaste tiden har innehållit en skyhög halt av bekämpningsmedlet etefon. Halten är så hög att tomaterna kan ge en neurotoxisk påverkan, skriver Foodmonitor.se. Det det nederländska livsmedelsverket, NVWA, har skickat ett larm till EU-kommissionen. Till artikeln >>

Debatt: Importerade äpplen kan orsaka cancer

28 september, 2014 i Hälsa, Livsmedel

Vi behöver fler svenska ekologiska äppleodlare. Både våra och Livsmedelsverkets tester visar på cancerframkallande och hormonstörande bekämpningsmedelrester i främst importerade oekologiska äpplen, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i GP. Livsmedelsverket testade förra året 170 äpplen och hela 89 procent hade rester av bekämpningsmedel. Totalt hittade Livsmedelsverket rester av 41 olika bekämpningsmedel i äpplena. I ett fall fanns det olagligt höga halter. Gränsvärden förs ofta fram i debatten som en skiljelinje mellan farligt och ofarligt. Detta håller vi inte med om. Gränsvärdena tar till exempel inte tillräcklig hänsyn till att människor utsätts för flera ämnen samtidigt och att dessa då kan ge oanade effekter, den så kallade cocktaileffekten. Till artikeln >>

Frukt och grönt på svarta listan efter stickprover

27 augusti, 2014 i Hälsa, Livsmedel

Salladslöken innehöll 198 gånger mer insektsmedel än tillåtet, persikorna från Australien 170 gånger mer. Det är två av totalt 196 sändningar av frukt och grönsaker som hamnat på Svarta listan de senaste åren, skriver GP. Svarta listan är en sammanställning över partier av frukter och grönsaker som inte får säljas utan Livsmedelsverkets medgivande eftersom de överskridit EU:s gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedelsrester som får lov att vara kvar i livsmedlet. Ofta hinner dock varorna ätas upp av konsumenterna. – Det här är rätt så höga överskridanden men man får sätta det i relation till hur mycket vi äter av varorna. Ett överskridande av gränsvärdena är absolut inte samma sak som att det föreligger en hälsorisk, säger Petra Fohgelberg, toxikolog och statsinspektör på Livsmedelsverket. Om man som konsument vill slippa riskerna ska man välja ekologiskt, säger Petra Fohgelberg. Till artikeln >>

Inte farligt att äta osköljd besprutad frukt

9 maj, 2014 i Hälsa, Livsmedel

På nätet tipsas det om att man ska lägga vindruvorna i vatten och vinäger för att få bort resterna av bekämpningsmedel. Men enligt Livsmedelsverket behövs inte det. Frukten du köper i mataffären innehåller oftast små rester av bekämpningsmedel, skriver P4 Jämtland. Till inslaget >>