Du går nu igenom arkiven för Birgitta Ohlsson.

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot ett betänkande från en utredning om tvistlösning på konsumentområdet, skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och att föreslå hur nyligen antagen EU-lagstiftning bör genomföras. Bland förslagen finns att ARN öppnas för fler tvister mellan konsumenter och näringsidkare, t.ex. rörande telefoni och tvister om värmepumpar. Beloppsgränserna ska sänkas, och nämnden kompletteras av godkända privata branschnämnder. ARN får också i i uppgift att hjälpa konsumenter och näringsidkare att komma överens om hur en tvist ska lösas. ARN:s beslut förblir dock endast rekommendationer. Bindande beslut från ARN skulle vara krångligare för konsumenter och avsevärt dyrare för det allmänna – samtidigt som ingenting talar för att fler näringsidkare än i dag skulle följa ARN:s beslut, menar utredaren. Förslagen går nu ut på remiss i tre månader. Till pressmeddelandet >>

Debatt: Vi ska öka skyddet vid förlängda avtal

5 juni, 2014 i Allmänt

Regeringen föreslår nu regler för att förhindra att konsumenter mot sin vilja blir bundna av avtal som förlängs automatiskt. Samtidigt arbetar vi med andra åtgärder för att förbättra konsumenternas rättigheter, skriver Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson i SvD. Villkor om automatisk avtalsförlängning finns i allt från gymavtal till avtal om virusskydd för datorer. Ofta blir konsumenten uppmärksammad på den automatiska förlängningen först när han eller hon får en faktura för den nya perioden eller genom att konsumenten ser att det har dragits pengar från bankkontot. Det kan då vara för sent att säga upp avtalet. Det är inte rimligt. Regeringens förslag innebär därför en skyldighet för näringsidkaren att påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas. Om det inte sker så har konsumenten rätt att säga upp avtalet, skriver de. Andra saker regeringen arbetar med är enklare tvistlösning mellan konsumenter, där EU-gemensamma regler kommer finnas på plats i juli 2015. Konsumentverkets tillsyn ska bli skarpare, och konsumentvägledningen bli jämnare över landet. Till artikeln >>

Gyllene tider för inkassobolagen

28 maj, 2014 i Ekonomi

Vid årsskiftet fanns 435 000 svenskar i Kronofogdens register, med sammanlagda skulder på 70,3 miljarder kronor. Året innan uppgick den totala skuldsumman till 67,4 miljarder, skriver SvD. Svenskarnas skuldsättning har blivit till en miljardindustri. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Samtidigt är det flera bolag som vill bli av med sina skulder, och i ett tidigt skede säljer hela portföljer med skulder vidare till inkassobolagen som får driva in skulderna. Till artikeln >>

Skärpta regler för utskälld bransch

26 maj, 2014 i Handel

Regeringen utreder skärpta regler för försäljning via telefon, vilket Konsumentverket kräver. 15 000 jobb försvinner om de genomförs, hävdar branschen. Det skriver Arbetet. – Får man bara ringa dem som aktivt har sagt ja till det blir telefonförsäljning i princip förbjuden, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta, en bransch- och intresseförening för företag som använder telefon som kanal för försäljning. – Omkring 30 000 anställda arbetar med telefonförsäljning. Hälften av dem skulle förlora jobbet direkt. De flesta är unga, och många har utländsk bakgrund. Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och konsumentombudsman, tror att Kontakta överdriver. – Med våra förslag skulle förtroendet för telefonförsäljning öka avsevärt. Telefonförsäljarna skulle slippa en stor andel samtal där kunden slänger på luren, säger han. – Men mitt uppdrag handlar inte om arbetsmarknadspolitik och sysselsättning. 96 av 100 konsumenter vill inte bli uppringda. Om inte branschen städar frivilligt kommer lagstiftningen att gå åt det håll vi anger. Till artikeln >>

”​Största konsumentsatsningen på två decennier”

1 maj, 2014 i Allmänt

Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om informationen och vägledningen till konsumenterna. Vi vill tillsammans med kommunpolitiker arbeta för en bättre konsumentvägledning, skriver Anders Knape och Birgitta Ohlsson i en debattartikel. Upplysningen kommer att bestå av ett telefonnummer och en webbaserad informationstjänst likt sjukvårdsupplysningens. I Nederländerna jobbar man på detta sätt sedan flera år och har positiva erfarenheter. Konsumentverket ska samordna tjänsten, som ska finnas på plats under våren 2015 och skapas genom statlig, kommunal och privat samverkan. Via telefon- och webbtjänsten ska konsumenten kunna få övergripande svar. Frågeställningar som är lokala eller som bedöms kräva personligt möte kopplas, när så är möjligt, till den kommunala konsumentverksamheten. Frågor som kräver specialistkunskaper slussas vidare till berörda myndigheter eller konsumentbyråer. Till artikeln >>

Konsumentverket: 96 procent vill inte bli uppringda

29 april, 2014 i Allmänt, Handel

Påstridiga telefonförsäljare är ett problem för många. 96 procent vill inte bli uppringda av företag där man inte är kund, visar en rapport från Konsumentverket. Därför föreslås nu två åtgärder för att stoppa oönskad och vilseledande telefonförsäljning, skriver verket. Idag tisdag 29 april presenterar generaldirektör Gunnar Larsson Konsumentrapporten 2014 för minister Birgitta Ohlsson. I rapporten framgår att så många som 84 procent blir uppringda av telefonförsäljare. Hälften av alla konsumenter upplever att det är svårt att tacka nej till erbjudande från ofta påstridiga försäljare i telefon. Många känner sig stressade att fatta ett beslut och ångrar sig efteråt. Var sjätte anmälning till Konsumentverket handlar om just telefonförsäljning. Särskilt äldre har svårt att värja sig. Konsumentverket förslår därför att det ska krävas tillåtelse i förväg för att få ringa, och att skriftliga istället för muntliga avtal ska krävas. Till artikeln >>

Nej till lagändring om andrahandsbiljetter

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Socialdemokraterna vill reglera andrahandsförsäljningen av konsertbiljetter, skriver GP. - Det krävs en lagstiftning mot den här typen av biljettocker. I andra länder finns det lagstiftning som skyddar konsumenterna från den här oseriösa handeln. säger Morgan Johansson (S)ordförande i riksdagens justitieutskott. Socialdemokraterna författade för två år sedan en riksdagsmotion i ärendet, som dock avslogs, och kan inte heller hoppas på någon ändring ifall Alliansen fortsätter regera efter höstens val. Detta då konsumentministern Birgitta Ohlsson säger nej till lagändring och lägger ansvaret på branschen. – I dagsläget är det inte aktuellt att ändra på reglerna. Vi lyssnar självklart på berörda aktörer och förväntar oss agerande från branschen, säger hon. Läs mer >>

Stärkt konsumentskydd vid finansiella råd att vänta

4 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Ny utredning föreslår att konsumenterna ska få stärkt skydd för finansiella tjänster, skriver DN. Konsumentombudsmannen ska i vissa fall kunna ta över privatpersoners skadeståndskrav på banker, försäkringsbolag och andra som säljer finansiella tjänster, föreslår utredningen som lämnades över till konsumentminister Birgitta Ohlsson, igår måndag. Konsumenten får då ersättning direkt från KO och slipper driva tvisten till domstol och riskera att få betala rättegångskostnaderna. Utredningen föreslår också att finansiella rådgivare ska vara skyldiga att spela in kundsamtalen. Läs mer >> SR Ekot skriver också om hur utredningen föreslår att allt ansvar för kontrollen av finansiell rådgivning samlas hos Finansinspektionen, som också ska kunna straffa företag vid misskötsel av finansiell rådgivning till privatpersoner. Läs mer >> Hela utredningen – Det måste gå att lita på konsumentskyddet – kan läsas här (pdf) >>

Teleförsäljarna börjar ringa mobiler

31 januari, 2014 i Konsumenträtt

Imorgon är det då dags. Då kan telefonförsäljarna ringa till våra mobiltelefoner i bland annat säljsyfte, skriver SVT Nyheter. – Vi har sett att oseriösa aktörer har utnyttjat hålrummen mellan marknadsföringslagen, Nix och våra etiska regler. Vi vill ha samma regelverk för all telefoni, då är marknadsföringslagen, Nix och våra etiska regler i harmoni och då skyddas konsumenten, säger Tina Wahlroth, vd för branschorganisationen Kontakta. KO Gunnar Larsson är kritisk och pekar på alla som inte omfattas av Nix: – Även om man inför regler så är det ju bara de som är seriösa som kommer att följa Nix. Dessutom kommer alla mobiltelefoner som ägs av företag, myndigheter och organisationer inte att omfattas av Nix. Och det är flera miljoner telefoner, säger han. Läs mer >>

Nationell konsumentvägledning klubbat

20 december, 2013 i Konsumenträtt

Förslaget om en nationell konsumentvägledning är nu klubbat. Detta efter att riksdagens i förra veckan antagit budgetpropositionen och regeringen under torsdagen behandlat Konsumentverkets regleringsbrev för 2014, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Tjänsten ska vara på plats i början av 2015 och kommer bland annat att bestå av  en ny webbplats och en vägledningstjänst dit konsumenter kan ringa eller mejla. Arbetet kommer att ske i samråd med ett tjugotal andra myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och kommunernas konsumentvägledningar. Till pressmeddelandet >>