Du går nu igenom arkiven för BO.

”Barn ska kunna leka på säkra lekplatser”

20 oktober, 2014 i Hälsa

DN har under två veckor granskat säkerheten på landets lekplatser. Nästan hälften av alla larm om säkerhetsbrister på lekplatser har inte åtgärdats inom ett år, visar granskningen av 500 slumpvis utvalda lekplatser. Ansvarig minister Mehmet Kaplan och Barnombudsmannen ser allvarligt på att många kommuner ignorerar larm om säkerhetsbrister på lekplatser. – Det är anmärkningsvärt att bristerna som ni skriver om finns kvar. Barnombudsmannen gjorde en undersökning år 1998. Redan då kunde vi konstatera ungefär samma siffror som ni publicerat när det gäller antalet barn som skadas på lekplatser, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Till artikeln >>

BO-svar på konsumentstödsutredning

9 oktober, 2012 i Allmänt

Barnombudsmannen har lämnat sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. BO vill bland annat att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp i ett framtida konsumentstöd, vilket också ska göras explicit i Konsumentverkets riktlinjer. Information ska anpassas för barn och unga. Det är av stor vikt att det kommunala arbetet med konsumentstöd fortlöper parallellt med den nya nationella rådgivningstjänsten, och inte minst att det kommunala förebyggande arbetet via skolor fortgår. Till artikeln >>