Du går nu igenom arkiven för bolånedirektivet.

Debatt: Nu röjer vi upp i bolånedjungeln

17 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

I en debattartikel skriver Beatrice Ask, justitieminister, och Peter Norman, finansmarknadsminister, att man vill förstärka bolånetagarnas skydd. Det är genom ett nytt EU-direktiv kring bolån som Sverige ska anta nya regler och som nu ska utredas hur de bäst införs. Rätt till en betänketid på minst sju dagar för att kunna jämföra olika långivares erbjudanden, ökad öppenhet kring hur räntan sätts och hur ersättningen till bankmannen får se ut är några av reglerna som vi måste införa.

Det som kanske är mest uppseendeväckande är att bolånegivarna kommer få ett generellt förbud mot att paketera lån tillsammans med andra finansiella tjänster och produkter utan att erbjuda själva lånet för sig. ”Vissa långivare kräver att konsumenten accepterar en paketlösning, det vill säga konsumenten får låna till bostaden endast om han eller hon även köper en eller flera tilläggstjänster. Ett sådant beteende minskar konkurrensen och låser upp konsumenten på ett oacceptabelt sätt. Det kommer alltså att bli förbjudet med de nya reglerna.” skriver ministrarna i debattartikeln. Utredningen ska också titta på om det finns skäl till att förbjuda ”vissa långivare att använda termer som råd, rådgivare eller liknande begrepp när de i själva verket allt som oftast är försäljare snarare än rådgivare.” Läs mer >>