Du går nu igenom arkiven för bostadsrättsförening.

Ha koll på bostadsrättsföreningens ekonomi

21 november, 2016 i Ekonomi

Swedbank larmar om att många bostadsrättsföreningar kan tvingas chockhöja avgifterna i framtiden. Det visar att det är nödvändigt att sätta sig in i föreningens ekonomi före köpet. Klarar du det inte själv måste du ta hjälp, skriver DN. Undersökningen visar att bara 15 procent av föreningarna gör tillräckligt stora avsättningar till framtida renoveringar och underhåll. Banken varnar för att detta kan leda till att avgifterna måste höjas kraftigt framöver. Alternativet är att medlemmarna skjuter till mer kapital som en klumpsumma när det är dags för kostsamma åtgärder. Till artikeln >>

Skattesmäll väntar oäkta bostadsrättsföreningar

27 oktober, 2015 i Ekonomi

Om du bor i en oäkta bostadsrättsförening kan du åka på en rejäl skattechock vid årsskiftet. Då slopas nämligen avdragsrätten, skriver SVT Nyheter Stockholm. En oäkta förening innebär att fastigheten har fler kommersiella lokaler än bostäder. En oäkta förening har ofta låga avgifter. Det ser skatteverket som en bostadsförmån som måste beskattas. Förmånsvärdet är skillnaden mellan vad det kostar att hyra motsvarande hyreslägenhet. Men då har lättnadsbeloppet funnits som minskar skattekostnaden och det är alltså det avdraget som försvinner vid årsskiftet. – I vår förening innebär skatteeffekten en motsvarande avgiftshöjning på mellan 70 och 84 procent, vilket blir rätt mycket såklart, säger Roland Blomgren, ordförande i en oäkta bostadsrättsförening på Kungsholmen i Stockholm. Till artikeln >>

”Det behövs ett starkare konsumentskydd i bostadsrättslagen”

13 april, 2015 i Konsumenträtt

Uppdatera och modernisera bostadsrättslagen med utökat konsumentskydd vid köp av nybyggda bostadsrätter. Det kravet framför Fastighetsägarna i en skrivelse till regeringen efter att denna låtit bli att vidta åtgärder efter den omfattande kritik som Boverket riktat mot brister i lagstiftningen. – Med nuvarande regler kan byggaren och den tillfälliga styrelsen fatta kortsiktiga ekonomiska beslut, som sätter bostadsrättsföreningens kommande medlemmar i en ekonomiskt sämre sits. Detta sker för egen vinning och i stort sett utan risk att ställas till svars, säger Line Zandén, fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige. Till artikeln >>

Borättsköpare står utan skydd

9 februari, 2015 i Ekonomi

Konsumentskyddet för bostadsrättsköpare är så ihåligt att det kan leda till personliga katastrofer, skriver SvD. I Norrtälje förlorade flera familjer miljontals kronor när deras bostadsrätter plötsligt blev hyresrätter. Ombyggnadsprojektet gick i konkurs efter att flera lägenheter sålts, och tre av de drabbade familjerna kräver nu i tingsrätten att intygsgivarna personligen ställs som ekonomiskt ansvariga därför att deras intyg om föreningens ”hållbara” ekonomi var det som gjorde det möjligt att upplåta bostadsrätterna. I hela landet har intygsgivare satt i system att intyga att slutkostnaderna är kända även när byggprojekten är långt ifrån avslutade. På så vis slipper intygsgivarnas uppdragsgivare – byggbolag med representanter i den nybilade föreningens styrelse – att ställa garantier motsvarande bostadsrättsköparnas insatser hos Bolagsverket. Till artikeln >>

Mäklarsamfundet kräver lagöversyn av BRF-köp

3 december, 2014 i Handel

Efter SvD Näringslivs avslöjanden om hur lätt bostadsrättsköpare kan bli vilseledda om nybildade föreningars långsiktiga ekonomi, kräver nu både Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet en översyn av såväl konsumentskyddet som bostadsrättslagen, skriver tidningen. – Nu bör regeringen ta initiativ till att se över lagstiftningen. Det finns jättestarka skäl för en översyn, men vi ser fortfarande inga tecken på en offentlig utredning, säger Ingrid Eiken, vd i Mäklarsamfundet. Det är särskilt det faktum att tillsynsmän certifierade av Boverket kan godkänna ekonomiska planer som vilseleder både mäklare och köpare som kritiseras. Till artikeln >>

Boverkets BRF-intyg är ingen garanti

20 oktober, 2014 i Handel

En nybildad bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan som ska vara godkänd av Boverkets intygsgivare, skriver Lokaltidningen i Lund. Många lägenhetsköpare ser Boverkets intyg som en garanti för att föreningen har en sund ekonomi. Men det är inte alltid fallet. – För att uttrycka mig milt så kan jag säga att många av Boverkets intygsgivare tycks ha en väldigt vid uppfattning om vad som är hållbart, säger Lennart Ljunggren, som driver hemsidan ”Borättupplysning.se”. Han varnar för att varnar för att nybildade bostadsrättsföreningar ofta är väldigt högt skuldsatta. Till artikeln >>

Bostadsrättsföreningars dolda skulder ”en tickande bomb”

15 oktober, 2014 i Ekonomi

En tickande bomb kan finnas i bostadsrättsföreningar, skriver SvD. Kreditupplysningsföretaget UC varnar för kombinationen höga föreningslån och ohållbara avskrivningar. Nu kräver man bättre information i säljprospekten till köparna. Till artikeln >>

Chockhöjning av avgifter för borätter uteblir

19 september, 2014 i Ekonomi

Medlemmarna i nya bostadsrättsföreningar kan pusta ut. Föreningarna kommer inte att tvingas chockhöja månadsavgifterna på grund av bostadsrättsföreningar inte längre kan använda sig av progressiva avskrivningar som börjar med ett lägre belopp och ökar med tiden, skriver DN. Det framgår av en utredning som beställts av FAR, Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare samt fyra bostadsrättsorganisationer. – Utredarna har kommit fram till att föreningarna kan visa minusresultat, förutsatt att de klarar de nuvarande och kommande utgifterna. Då finns det ingen anledning att höja avgifterna, säger Jonas Svensson, ordförande för FAR. Till artikeln >>

Bostadsrätter kan bli mycket dyrare

5 maj, 2014 i Ekonomi

Avgifterna för bostadsrätter kan höjas med uppåt 30 procent, när föreningarna inte får använda progressiva avskrivningar längre. Det skriver GD. Många föreningar använder sig av progressiva avskrivningar, det vill säga att i stället för att skriva av lika mycket varje år ökar storleken på avskrivningen för varje år. Det är alltså inte tillåtet enligt den lagstiftning som började gälla vid årsskiftet och bokföringsnämndes beslut är ett förtydligande av den. – Det är omöjligt att höja så mycket. Det tar död på bostadsmarknaden, säger Ing-Marie Andersson Drugge, ordförande för BRF Carolina på Gävle strand. Till artikeln >>

”För lätt att kapa en styrelse”

14 mars, 2014 i Bedrägeri

En bostadsrättsförening i Stockholm fick plötsligt reda på att hela styrelsen var ersatt med personer som inte ägde någon bostad i föreningen. Med kontroll över konton kan någon som tar över en styrelse tömma föreningen på pengar, skriver SVT ABC. När en bostadsrättsförening vill ändra styrelse eller firmatecknare så skickar man in en blankett där man på heder och samvete intygar att styrelsen valts korrekt av föreningen. Bolagsverket tittar att personnummer och organisationsnummer har fyllts i, men man gör inga andra kontroller innan man registrerar den nya styrelsen. Ett systemfel enligt polisen på nationellt bedrägericenter. – Det är uppseendeväckande att det är så enkelt. De måste finnas en större kontroll, men bolagsverket har inte det i sin arbetsbeskrivning. Så de gör inget fel, det är systemet det är fel på, säger Jan Olsson, förundersökningsledare på nationellt bedrägericenter i Stockholm. Läs mer >>