Du går nu igenom arkiven för brandsäkerhet.

Moderna bilar är mer brandfarliga

6 november, 2013 i Handel, Motor

Bilbranschen kämpar hela tiden för säkrare fordon. Men när det gäller bilbränder så har utvecklingen snarare gått bakåt, skriver SR Sjuhärad. – Tittar man under motorhuven på en modern bil så är det oerhört mycket plaster och brännbara komponenter. 80 procent är plast och väldigt brännbart, säger brandutredaren Tore Björkman. Det hela tycker han kan skyllas på oss konsumenter då vi efterfrågar modernitet och bilar som inte ska väga mycket. En annan faktor som spelar roll är att det inte finns någon statistik över att folk omkommer i bilbränder och ”då blir brandsäkerhet lågprioriterat.” Läs mer >>