Du går nu igenom arkiven för Britta Ahnmé Kågerman.

Två elföretag på svart lista

27 februari, 2017 i Konsumenträtt

Åtta av tio företag följer Allmänna reklamationsnämndens råd om hur en tvist med konsument ska lösas. De som inte gör det hamnar på tidningen Råd & Röns svarta lista som publiceras två gånger per år. Årets första upplaga av svarta listan innehåller två elteknikföretag, skriver Elinstallatören. De två är G-Elektriska i Härryda och NKPG Electro i Norrköping. Under 2016 fick ARN ta emot 13536 anmälningar, jämfört med 12035 året innan. – Vi har fått väldigt många fler ärenden att ta hand om och prövar ärenden inom nya områden, som till exempel värmepumpar, vissa parkeringsavgifter och spel om pengar, säger Britta Ahnmé Kågerman, som är ordförande i ARN. Till artikeln >>

Allt fler förbannade på hantverkarnas kostnader

15 augusti, 2016 i Konsumenträtt

Intresset för både rut- och rot-tjänster är fortsatt stort. Men medan många tycks nöjda med rut-tjänster ser Allmänna reklamationsnämnden en kraftig ökning av anmälningar som rör hantverkstjänster, skriver SvD. Sedan årsskiftet har ARN fått 905 anmälningar kopplade till hantverkstjänster, vilket är en relativt kraftig ökning från samma period 2015 då 682 anmälningar kom. 55 anmälningar är dock kopplade till värmepumpar, vilket ARN inte prövade tidigare. – Ofta handlar tvisten om att det blev dyrare än man kommit överens om eller att konsumenten anser att arbetet är felaktigt utfört, säger ARN:s ordförande Britta Ahnmé Kågerman. Till artikeln >>

Gotlandsbåten besviken över lång handläggningstid i ARN

22 februari, 2016 i Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen, KO, valde att driva en grupptalan mot Gotlandsbåten i ARN. Nämnden tog upp ärendet 14 september i fjol och bolaget trodde på ett snabbt svar i frågan. Men över fem månader senare har bolaget ännu inte fått något besked, skriver helagotland.se. ARN:s ordförande Britta Ahnmé Kågerman beklagar den långa handläggningstiden. – Det här ärendet är väldigt juridiskt komplicerat. Därför har det tagit tid, säger hon, och hoppas kunna meddela något inom en månad. Till artikeln >>

Konsumenträtt: I dessa branscher får kunden oftast rätt

21 januari, 2016 i Konsumenträtt

Högen av ärenden hos Allmänna reklamationsnämndens bara växer. Och den kommer inte att minska. Tvärtom. För från i år får konsumenterna rätt att klaga inom fler branscher, skriver GP. Under 2015 kom det in 12 035 ärenden, 639 fler än året innan. Med vissa undantag, som medicinska bedömningar, att nämnden inte kan hantera muntlig bevisning och inte heller ärenden som tidigare prövats i domstol, ska ARN avgöra reklamationstvister som inte kan anmälas till annan instans. – Nu har vi sprängt 12 000-vallen och hur 2016 blir är omöjligt att sia om när vi nu ska pröva fler typer av tvister och företagen måste hänvisa till oss, säger Britta Ahnmé Kågerman, ARN:s chef och ordförande. Under 2013-2014 fick konsumenterna helt eller delvis rätt, i ungefär en tredjedel av fallen. Statistiken för 2015 visar en liten ökning – nu får fyra av tio konsumenter rätt i sina yrkanden. Bäst är reseområdet, där 58 procent fick rätt, följt av tvätt med 54 och båt med 50 procent. Sämst är fastighetsmäklare (3%), försäkring (12%) och bank (12%). Till artikeln >>

Fler konsumenter söker hjälp i tvister

8 januari, 2016 i Konsumenträtt

I fjol nåddes en ny rekordnivå på över 12 000 ärenden hos ARN. Nya lagar nu från årsskiftet kommer öka inflödet ytterligare, skriver SR Ekot. – Ökning på reseavdelningen har varit extra stor, men även på allmänna avdelningen där vi prövar exempelvis frisörtjänster, flyttjänster och veterinärtjänster, säger nämndens chef Britta Ahnmé Kågerman. Hon tror antalet i år mycket väl kan bli över 14 000 då nämnden från nyår inte bara ska pröva fler typer än hittills av tvister som exempelvis om värmepumpar och lotterier. Som konsument får man också längre tid på sig att skicka in en anmälan, och reklamationsnämnden ska dessutom från och med i år även pröva tvister om lägre belopp än hittills. Särskilt rese- och elektronikavdelningen, där beloppet sänkts från 1000 till 500 kronor, väntas öka. Till artikeln >>

Det här klagar västkustborna på hos ARN

7 september, 2015 i Handel

Västkustborna har samma konsumentproblem som medelsvensson. Men statistiken hos ARN visar att värsta problemet skiljer sig åt i 16 kommuner, skriver GP. Resor, elektronik och motor är de köp där det oftast går fel, i hela riket och på västkusten, just i den ordningen. I våra 16 kommuner handlade anmälningarna dit under ett år, fram till sista juni i år, om: resor, 20 procent, elektronik, 18 procent samt motor, 14 procent av alla ärenden, skriver GP. Till artikeln >>

Kunder får tvista om fuktskadade mobiler

23 februari, 2015 i Konsumenträtt

Fuktskador i mobilen kan göra att försäljare och tillverkare kommer undan garantiansvar. I stället får kunderna eller försäkringsbolagen ta smällen, skriver DN. – Första halvåret ligger bevisbördan på säljaren av produkten. Då ska man kunna gå in i butiken och säga att den inte fungerar och få den ersatt. Efter sex månader ökar trycket på kunden att bevisa att det är ett ursprungligt fel, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. – Vi har ingen översikt på garantier eller produktförsäkringar. Men om det är vanligt att mobiler drabbas av fuktskador är det mer ett fabrikationsfel än en försäkringsskada, fortsätter han. Både If och Trygg Hansa märker av problemet. Håkan Franzén råder kunderna att stå på sig mot försäljarna och kräva exakt dokumentation om vad som skett vid reparationstillfället. Dokumentationen är också bra att ha i en eventuell tvist i ARN. På branschorganisationen Mobiltelebranschen MTB menar man att fukt är en vanlig felorsak i mobiler. – Vad vi lär ut till våra medlemmar är att man måste kunna visa att det finns fukt i produkten samt vad fukten orsakar för fel, säger talsemannen Klas Elm. Till artikeln >>

ARN:s beslut kan bli juridiskt bindande

1 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Hälften av riksdagspartierna vill att Sverige ska se över om Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer ska bli juridiskt bindande. Detta visar en enkät som SVT gjort, skriver SVT Nyheter. Britta Ahnme Kågerman, generaldirektör och ordförande, är nöjd med de 71 procent som förra året följde nämnens rekommendationer. – I efterhand tillkommer även ungefär fem procent till när Råd och Rön flaggar för att konsumenttidningen ska publicera sin så kallade ”svarta lista”, och jag tycker det är bra, säger hon. Men, samtliga partier i riksdagens civilutskott, som har hand om konsumentfrågor, tycker att det är ”oacceptabelt” att så många struntar i ARN. S, C, V och SD vill även se över om ARN:s rekommendationer ska bli juridiskt bindande så att företagen måste följa myndighetens beslut. Till artikeln >>

Risk för rekordlång väntetid hos ARN

1 oktober, 2012 i Konsumenträtt

För två år sedan fick Allmänna reklamationsnämnden kritik av JO för lång handläggningstid. Nu varnar ARN för längre handläggningstider, över nio månader, när anmälningarna ökat med 30 procent på ett år. Det skriver SVT Nyheter. Den genomsnittliga tiden för ARN att fatta sina beslut är sex månader. – Det är som det är. Om det är acceptabelt kan inte jag riktigt svara på. Men det är klart att jag skulle önska att det gick fortare, säger Britta Ahnme Kågerman, generaldirektör och ordförande. Till artikeln >>

Svårt visa fel från början på hårddiskar

2 maj, 2012 i Konsumenträtt

Tre av fyra konsumenter får avslag. Det visar GP Konsuments granskning av beslut i ARN om trasiga hårddiskar. Alla har fel som enligt köparna fanns vid köpet. Efter ett halvår är det köparen som har bevisbördan och ska visa att felet var ursprungligt. Inom ett halvår är det säljaren som ska bevisa att det inte fanns. Av de 20 granskade fick 15 konsumenter nej i nämnden. De allra flesta hade bevisbördan och hade inte lämnat in en utredning som visade att felet fanns från början. Tomas Borgenstrand på Konsument Göteborg anser att ARN ställer för höga krav på teknisk bevisning från konsumenten. Enligt lagens förarbeten ska det räcka med att konsumenten kan visa att felet inte har sin grund i vanvård, onormal användning eller olyckshändelse. Det kan ske med inlämningsrapporten från företaget eller fotografier, menar han. Men enligt Britta Ahnmé Kågerman, ordförande och chef på ARN, är ett yttre intakt utseende inget bevis för att konsumenten inte har påverkat hårddiskens inre. Att kräva en teknisk utredning också från konsumenten har funnits som praxis i minst sex år, enligt den ansvarige för elektronikavdelningen på ARN. Till artikeln >>
- Syftet med de konsumentskyddande reglerna är att ge konsumenterna skydd och ett mer jämställt styrkeförhållande gentemot näringsidkarna. Det behöver inte vara samma krav i bevisbördan för parterna, säger Magnus Karpe på Konsumentverket. Till artikeln >>