Du går nu igenom arkiven för byggfel.

Debatt: Osaklig debatt om byggfel ger missvisande bild

15 februari, 2016 i Konsumenträtt

Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg skriver 9/2 bland annat om mögelskador i våtrum. Texten är osedvanligt osaklig och riskerar att ge många husägare en felaktig uppfattning om branschens kvalitetsarbete, skriver Johan Aspelin, vd GVK, i GP. Stenberg hänvisar indirekt till en byggmetod som inte använts sedan 2007 och hans retorik är ohederlig, menar Johan Aspelin. I alla våtrum är tätskiktet den avgörande komponenten. Om det är trasigt, läcker eller på annat sätt undermåligt uppstår givetvis problem, vattenskador och mögel. Detta helt oavsett vilket material som finns under tätskiktet. För oss och för hela byggbranschen är det oerhört viktigt att de regler som finns alltid efterlevs och att den kontroll som utförs uppfattas som en kvalitetsgaranti. Risken med populistiska utspel är att både husägare och vissa oseriösa entreprenörer då hittar motiv till att strunta i dessa regler. Till artikeln >>

Debatt: Konsumenten drabbas av byggfel

5 juni, 2012 i Konsumenträtt

Problemen med enstegstätade fasader sprider sig och allt fler småhusägare upptäcker att deras hus drabbats av läckage och mögel som en följd av fasadkonstruktionen. Också i Falkenberg finns exempel på detta. Villaägarnas Riksförbund kräver nu att staten, byggbranschen och försäkringsbolagen tar sitt ansvar,skriver regionchefen Stefan Stjernedal i HN. I Sverige har uppemot 20.000 småhus byggts med enstegstätade fasader. Eftersom ingen satt stopp byggs det än idag hus med den riskabla metoden. Förbundet vill att byggfelsförsäkringen reformeras så att den också omfattar den här typen av byggfel. Till artikeln >>