Du går nu igenom arkiven för Christina Lindenius.

Debatt: Slopa inte avdragsrätten för pensionssparande

4 mars, 2014 i Ekonomi

Ledande företrädare för Svensk Försäkring, Skandia, Nordea, SEB, Länsförsäkringar, Folksam och SPP har gått samman i en gemensam debattartikel i Dagens Industri och kritiserar regeringen för dess förslag om att trappa ned och till slut helt slopa avdragsrätten för pensionssparande. Toppcheferna i försäkringsbranschen anser att regeringen går fel väg då läget är att ”behovet av pensionssparande är högre än någonsin tidigare” och att regeringen ”borde i ett första läge analysera behovet av pensionssparande.” Man anser också att avdragsrätten är bra ur ett konsumentperspektiv då ”individer inte lockas att konsumera upp sitt pensionssparande i förtid utan att i stället spara pengarna till tiden som pensionär. Forskning visar nämligen att individer ofta har ett kortsiktigt perspektiv i sitt sparande. De konsumerar hellre i dag än i morgon. Det behövs därför någon form av morot för att få folk att avstå från konsumtion i nutid för att istället spara till sin framtida pension.” Till debattartikeln >>

”Olyckligt slopa avdragsrätten”

21 februari, 2014 i Ekonomi

– Det är mycket olyckligt att regeringen väljer att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att någon närmare analys av behovet av privat pensionssparande har gjorts. Inom EU och i resten av Europa pågår arbeten i rakt motsatt riktning för att säkra att individer får en tillräcklig pension, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. Så kommenterar försäkringsföretagens branschorganisation det faktum att avdragsrätten sänks från 1 000 till 200 kronor nästa år, för att sedan försvinna helt 2016. I ett pressmeddelande skriver man: Utifrån ett konsumentperspektiv fyller avdragsrätten en mycket stor roll. Forskning visar att individer i allmänhet har ett kortsiktigt perspektiv på sitt sparande. Det behövs därför någon form av incitament för att få folk att avstå från konsumtion i nutid för att istället spara till sin framtida pension. Läs hela pressmeddelandet här >>

Pensionskunder får överblick över fullmakter

4 december, 2013 i Ekonomi

Genom en ny webbaserad fullmaktstjänst kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. På det sättet blir det enklare för pensionsspararna och konsumentnyttan stärks. Det skriver Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening i ett gemensamt pressmeddelande. Pensionskunder har hittills gett fullmakter på papper till sitt försäkringsbolag eller sin försäkringsförmedlare för hantering av sitt pensionssparande men från och med januari 2015 kommer allt kunna ske på elektronisk väg och man kommer ha en enklare möjlighet till en överblick. Till pressmeddelandet >>