Du går nu igenom arkiven för Christine Lager.

Nu inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna

1 september, 2016 i Konsumenträtt

Den 1 september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna, skriver Svea hovrätt. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden samlas då i Patent- och marknadsdomstolen som kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen som blir en del av Svea hovrätt. Som en konsekvens avvecklas Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen den 31 augusti 2016. Exempel på mål och ärenden som kommer att handläggas av de nya domstolarna är mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång, mål om ogiltigförklaring av patent, ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent samt immaterialrättsliga brottmål. Ytterligare exempel är mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring och mål om konkurrensskadeavgift. Till artikeln >>

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot ett betänkande från en utredning om tvistlösning på konsumentområdet, skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och att föreslå hur nyligen antagen EU-lagstiftning bör genomföras. Bland förslagen finns att ARN öppnas för fler tvister mellan konsumenter och näringsidkare, t.ex. rörande telefoni och tvister om värmepumpar. Beloppsgränserna ska sänkas, och nämnden kompletteras av godkända privata branschnämnder. ARN får också i i uppgift att hjälpa konsumenter och näringsidkare att komma överens om hur en tvist ska lösas. ARN:s beslut förblir dock endast rekommendationer. Bindande beslut från ARN skulle vara krångligare för konsumenter och avsevärt dyrare för det allmänna – samtidigt som ingenting talar för att fler näringsidkare än i dag skulle följa ARN:s beslut, menar utredaren. Förslagen går nu ut på remiss i tre månader. Till pressmeddelandet >>