Du går nu igenom arkiven för Dagens Juridik.

SL vinner tvist om plankning

14 februari, 2017 i Konsumenträtt

Mannen hävdar att det inte var han som ertappades utan biljett i tunnelbanan utan att någon annan måste ha uppgivit hans identitet. Han stämdes av SL men tingsrätten konstaterade att det mycket väl kunde vara som mannen sa. Hovrätten rev dock upp domen och beslutade att mannen skulle betala 2 160 kronor till SL. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva fallet, skriver Dagens Juridik. ”Dennes fullständiga namn, personnummer och adressuppgifter har uppenbarligen på ett korrekt sätt framförts till kontrollanten och dessutom i en situation som var något spänd”, konstaterade hovrätten. ”X har enbart påstått att någon annan måste ha använt hans personuppgifter vid tillfället och har inte åberopat några omständigheter till stöd för detta påstående.” Till artikeln >>

Förlorar mot staten i domstol om två kronor för lite

13 februari, 2017 i Konsumenträtt

Mannen råkade av misstag betala två kronor för lite till Transportstyrelsen. För detta ska han betala 300 kronor i straffavgift. Det konstaterar både förvaltningsrätten och kammarrätten som alltså går på statens linje, skriver Dagens Juridik. Enligt mannen var avgiften oskälig eftersom han av misstag hade råkat betala sju kronor i stället för nio kronor när han betalade avgiften till Transportstyrelsen. I rättsfallet konstaterade HFD att det inte var uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgifter för trängselskatt när betalning skett till fel konto, till fel OCR -nummer och med fel belopp. Till artikeln >>

21 miljoner extra för tillsyn av mäklare

29 september, 2016 i Handel

Regeringen satsar 21 miljoner kronor på att skärpa tillsynen av fastighetsmäklare. Samtidigt ska Fastighetsmäklarinspektionen flyttas från Stockholms till Karlstad – trots att hälften av anmälningarna handlar om mäklare i Stockholmstrakten, skriver Dagens Juridik. – Med ökade resurser kan Fastighetsmäklarinspektionen stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att vi som konsumenter ska kunna känna oss trygga när vi köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund. Han anser att flytten ”ger möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket” som också kommer att få i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa fastighetsmäklarområdet. Till artikeln >>

Mäklare vinner mot husköpare i tvist om fuktskada

26 september, 2016 i Konsumenträtt

Trots att mäklaren missade att informera om de omfattande fuktskadorna i huset i Göteborg får husköparen inget skadestånd. Tingsrätten anser att den lägre köpeskillingen kompenserar skadan och slår fast att köparen troligen ändå hade köpt fastigheten, skriver Dagens Juridik. Huset såldes först till en annan köpare, som dock frånträdde affären efter att en fördjupad undersökning hade visat ”kritiska” fuktvärden i grundkonstruktionen. När fastigheten väl såldes i slutet av samma år var det via samma fastighetsmäklare men till en köpeskilling som var 700 000 kronor lägre. Köparen krävde drygt 570 000 kronor av mäklaren för golvbyte och dräneringsarbeten. Han hävdade att han aldrig skulle ha köpt huset om han hade fått tillgång till informationen om fuktproblemen. Det tror inte tingsrätten på, och pekar på det lägre priset. Till artikeln >>

Falska bud på bostadsrätt är bedrägeri

26 februari, 2016 i Bedrägeri, Konsumenträtt

Kvinnan lämnade falska bud under falskt namn när hennes föräldrar sålde sin bostadsrätt i Solna. I tingsrätten dömdes hon för bedrägeri och 60 000 kronor i skadestånd till köparen. Hovrätten kon-staterade att det verkligen handlade om en falsk budgivning men friade ändå kvinnan. Nu går Högsta domstolen på tingsrättens linje och fäller kvinnan, skriver Dagens Juridik. Det går enligt HD inte att klarlägga hur budgivningen skulle ha utvecklats utan dotterns inblandning men det står klart att hon har “satt den ordnade budgivningsprocessen ur spel”. En överenskommelse på marknadsmässiga grunder omöjliggjordes samtidigt genom dotterns agerande – till fördel för säljarna och nackdel för köparna. Dottern döms därför för bedrägeri till villkorlig dom och 50 dagsböter. Hon ska även betala 200 000 kronor i skadestånd till köparna, beräknat utifrån det pris säljarna hade vunnit budgivningen på om man bortser från de falska buden. Till artikeln >>

Debatt: Om HD:s domar i Myresjömålet

23 februari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Förra veckan publicerades en debattartikel av chefsjuristen Ulf Stenberg vid Villaägarnas Riksförbund med budskapet att byggbranschen – med detta avses förmodligen entreprenörer – borde inrätta sig efter HD:s domar och inte ”klaga och kräva ny lagstiftning”. Domarna som åsyftas, de så kallade Myresjöhus-målen, finns att läsa i sin helhet här och här, skriver Fredrik Schedin, advokat och delägare, och Vanja Eriksson, biträdande jurist, Andersson Gustafsson Advokatbyrå i en debattreplik. Av Villaägarnas Riksförbunds debattartikel står det klart att det finns anledning för att gå igenom vad HD egentligen har slagit fast och vad konsekvenserna av avgörandena riskerar att bli. Till artikeln >>

”Väsentligt avtalsbrott” när show startade för tidigt

25 januari, 2016 i Konsumenträtt

När kvinnan och hennes vän kom till julshowen hade den redan börjat – trots att de anlände tjugo minuter före den tid som angavs på biljetterna. Ett ”väsentligt avtalsbrott” anser ARN och slår fast att kvinnan har rätt till full återbetalning av biljettpriset, skriver Dagens Juridik. Tvisten rörde biljetter för 1060 kronor till ”Julgalan” 2014 på Halmstads Arena. Julgalan AB motsatte sig kravet men erbjöd kvinnan två biljetter till nästa års föreställning. Till artikeln >>

Konsumenter får nya rättigheter mot företag

5 januari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Från och med årsskiftet har ny lagstiftning trätt i kraft om alternativ tvistlösning i fall då en konsument är missnöjd med en vara eller tjänst. Samtidigt får Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, nya riktlinjer, skriver Dagens Juridik. Bland annat omfattas nu värmepumpar och lotterier av tvistlösningen, värdegränsen för elektronik och resor sänks till 500 kronor, konsumenter har ett år på sig att anmäla till ARN och nämnden ska i normalfallet avgöra tvister inom 90 dagar. Dessutom ska ARN försöka få parterna att förlikas. Företag är skyldiga att informera om att ARN finns och huruvida de tänker medverka i tvistlösningsförfarandet – och om de inte vill medverka avgör ARN till konsumentens fördel. Nytt är också att ett företag som är etablerat inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska ha en länk till EU-kommissionens hemsida, och en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Till artikeln >>

Byggbolag har inte bevisat avtal – får inte betalt

19 oktober, 2015 i Konsumenträtt

Fastighetsägaren ansåg att bolaget som utförde VA-arbeten på hans tomt var en underentreprenör till hans huvudentreprenör – och att han inte hade något direkt avtal med bolaget. Han ansåg därför att han inte var skyldig att betala bolaget. Nu får han rätt i hovrätten, skriver Dagens juridik. Bolaget vann först i tingsrätten. Hovrätten konstaterar att konsumenttjänstlagen är tillämplig på förhållandet mellan fastighetsägaren och bolaget och att bolaget inte har lyckats visa att något avtal har ingåtts. Till artikeln >>

Trodde själv på ”cancermedicin” – frias från bedrägeri

11 september, 2015 i Bedrägeri, Hälsa

Mannen sålde en vätska gjord på bland annat björk och ask och sa att den hjälpte mot cancer. Efter-som han själv trodde på medlet frias han från bedrägeri. Han döms dock för brott mot patientsäkerhetslagen, skriver Dagens Juridik. Till artikeln >>