Du går nu igenom arkiven för Daniel Liljeberg.

Seniorlån sätter hemmet på spel

21 april, 2015 i Ekonomi

Äldre som vill sätta lite guldkant på tillvaron lockas av finansbolagens erbjudanden om seniorlån. För vissa är lånet ett sätt att krama pengar ur den egna bostaden – för andra riskerar det att bli en dyr räntefälla som tvingar fram en husförsäljning, skriver DI. Den rörliga räntan ligger på 4-5 procent, och eftersom lånet räknas som en intäkt försvinner eller minskas möjligheten till bostadstillägg, som ensamstående pensionärer med mindre än 13.000 kronor i månaden har rätt till. ”Vi säger till våra medlemmar att så mycket som möjligt försöka styra över sin belåning till ett vanligt bolån och undvika de här lånen”, säger Daniel Liljeberg, chefsekonom på intresseorganisationen Villaägarna. ”Så länge man förstår vad man går in i kan jag tycka att det är en okej produkt”, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Han hissar dock varningsflagg för att produkten inte passar för alla, till exempel i glesbygd. Till artikeln >>

Utredningen: Ställ hårdare krav på öppenhet vid bolån

10 april, 2015 i Ekonomi

Det bör bli hårdare krav på öppenhet från banker och kreditinstitut när det gäller bolån. Det framgår av det betänkande som bolåneutredningen lämnade över till regeringen i dag, skriver SR Ekot. Bland annat måste långivaren enligt förslagen redovisa den genomsnittliga räntan som givits för liknande lån och redovisa sin egen upplåningskostnad. Kunden ska också få en sju dagars betänketid då långivaren är ensidigt bunden till sitt låneerbjudande. Branschorganisationen Bankföreningen säger att de är positiva till en ökad öppenhet kring bolåneräntor, men chefsuristen Tomas Tetzell lägger också till att de ställer sig frågande till om vissa av förslagen går för långt. Särskilt med anledning av att det redan är nya regler på väg efter förslag från Finansinspektionen och att bankerna själva redan tagit initiativ på området. Kraven kan innebära extra kostander för bankerna – och därmed för kunderna. Till artikeln >>
Läs hela utredningen här >>

Tydligare villkor för bolånekunder

8 april, 2015 i Ekonomi

Banker måste i fortsättningen förklara varför de erbjuder bolånekunder en viss ränta, enligt förslagen i en statlig utredning som presenteras i veckan. Det skriver TT. – Man får reda på varför man erbjuds en viss ränta. Och det är ju ganska viktigt eftersom nu kan bankerna erbjuda vilken ränta man vill även om kunden egentligen har en väldigt hög säkerhet, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna som har suttit med som expert i utredningen. Kunden ska också få information om bankens upplåningskostnad för lånet. Vid sidan om utredningsförslaget har Finansinspektionen under tiden lagt fram förslag om att bankerna måste redovisa vilka faktiska snitträntor de erbjuder sin bolånekunder. Till artikeln >>

Sätt press på din bank

16 februari, 2015 i Ekonomi

Med största sannolikhet betalar du för mycket för ditt bolån. När Riksbanken nu sänker räntan ytterligare ett steg är det ett gyllene läge att ringa banken med ett tydligt krav – lägre boränta, skriver SvD. Exempelvis ger SEB alla medlemmar i ett TCO- eller Saco-fackförbund en ränta på 1,57 procent för bolån med tre månaders bindningstid. Det är alltså denna nivå som bör ses som ett tak i förhandlingen med banken. Men det går att komma mycket lägre än så. Villaägarnas chefsekonom Daniel Liljeberg anser att storbankerna troligtvis tjänar pengar på alla bolån med en ränta högre än omkring 1,0 procent. Till artikeln >>

Bolånekunderna extremgöder bankerna

22 januari, 2015 i Ekonomi

De historiskt pressade räntorna får många hushåll att jubla över låga månadskostnader. Ändå göder du bankerna mer än någonsin, skriver DI.
Så mycket som 40 procent av din räntekostnad för bolånen är ren vinst för banken, enligt en uppskattning. Nettomarginalen, enkelt uttryckt bankernas vinst på nya tremånaderslån, låg första kvartalet i fjol på 0,61 procentenheter. Daniel Liljeberg, chefsekonom på intresseorganisationen Villaägarna, drar slutsatsen att storbankerna tuggar i sig en stor del av Riksbankens reporäntesänkningar genom att öka sina marginaler. Det låga ränteläget gör att många bolånetagare glömmer bort hur mycket bankerna skär emellan på bolånen, menar han.Till artikeln >>

Så blir du boräntevinnare 2015

2 januari, 2015 i Ekonomi

Ligg kvar på rörlig boränta, men bygg samtidigt upp en buffert. Det är ekonomernas tips inför 2015, skriver DI. För den som vill ha en billig försäkring kan det vara hög tid att binda en del av lånet till sommaren. För den som ännu inte har förhandlat sin boränta är det hög tid att ta tag i saken under 2015, menar Nordnets sparekonom Günther Mårder. ”Man ska vara medveten om att marginalerna i dag är väldigt höga sett till listpriset och därmed finns stort förhandlingsutrymme när vi kommer in i 2015”, säger han. Hans tips är att i förhandlingen även lyfta fram alla positiva saker som finns i hushållet: belåningsgrad, inkomst och anställningshistorik. Till artikeln >>

Statlig boränta högre än Wallenbergs

17 januari, 2014 i Ekonomi

Bolån är den största utgiften för de allra flesta hushåll och om man är den som vill ha den lägsta räntan ska man inte vända sig till staten. Dess bank SBAB är numera känt som räntehöjare, skriver SvD. Jämfört med SEB – som ägs av finansfamiljen Wallenberg – kan skillnaden vara så stor som 40 punkter. Men oavsett bank så har samtliga höjt sina marginaler på våra bolån. Läs mer >>

Så mycket mer tjänar bankerna på bolånet

18 oktober, 2012 i Ekonomi

Här är kurvan som avslöjar hur storbankerna pungslagit bolånekunderna – utan att ta någon risk. På fyra år har marginalen på ett bundet lån dubblats, skriver Expressen. Det är Villaägarnas chefsekonom Daniel Liljeberg som tagit fram siffrorna. Femårsräntan ligger nu på 3,5 procent och det ser ju billigt ut med tanke på att den rörliga räntan ligger på 3,4 procent. Men den femåriga bostadsobligationsräntan (bankernas primära källa när de skaffar pengar till ett bolån) låg i måndags på 2,0 procent, påpekar Liljeberg. Marginalen på ett femårigt lån är alltså 1,55 procentenhet, skriver Expressen och uppmanar till prutning hos bankerna. Till artikeln >>

Nu ska bolånen granskas

15 oktober, 2012 i Ekonomi

Konkurrensverket har inlett en granskning av bankmarknaden inriktad på bland annat bolån. Den pågående debatten om bolånen och bankernas marginaler väckte intresset för frågan, skriver TT. – Vi har indikationer på att det här inte fungerar så bra som det borde, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, till Dagens Industri. Bland annat ska verket titta på hur bankerna justerar bolåneräntorna efter Riksbankens räntebesked. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) välkomnar granskningen, liksom Villaägarna. Till artikeln >>

Villaägarna: ”Ta bort listräntor”

23 maj, 2012 i Ekonomi

Villaägarnas Riksförbund kräver att bankerna avskaffar sina listräntor för bostadslån, skriver DI. Listräntorna bidrar till att lura konsumenterna, hävdar organisationen. ”Utgångsläget borde vara bankens kreditprövning av hushållet och det bolån som man vill få snarare än att bolåneräntan ska avgöras av hur envisa och slipade förhandlare enskilda bolånetagare är när man ska försöka förhandla ner bankens listränta”, skriver Daniel Liljeberg, chefsekonom på Villaägarnas Riksförbund, i ett pressutskick. Till artikeln >>