Du går nu igenom arkiven för dokumentation.

Svårt att få rätt mot finansiella rådgivare

12 september, 2016 i Ekonomi, Konsumenträtt

Det är svårt för en genomsnittlig kund att få rätt mot en finansiell rådgivare, skriver DN. – Konsumentskyddet finns, men är kanske inte så effektivt, säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas bank- och finansbyrå. Konsumenten har bevisbördan och ska kunna visa dels att rådgivningen varit vårdslös, dels att man lidit ekonomiskt skada av den. Och det räcker inte med att sparandet har tappat i värde. Till Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan kunder vända sig för att få råd om vad de kan göra när de anser att de har fått ett råd som lett fel. I de flesta fall har rådgivaren mycket mer kunskap än den genomsnittlige kunden. Därför ska rådgivningen alltid dokumenteras. Här ska stå vad syftet med sparandet är, vilken erfarenhet och vilka kunskaper kunden har samt vilka risker kunden vill ta. Rådgivaren är också skyldig att avråda en kund från ett sparande som är direkt olämpligt för denne. Saknas dokumentationen, eller om den är ofullständig, har man ett starkt argument vid en reklamation. Till artikeln >>