Du går nu igenom arkiven för dolda fel-försäkring.

Dolda fel – för uppfödare och köpare av katter

26 augusti, 2016 i Hälsa, Konsumenträtt

De flesta uppfödare känner till att de enligt konsumentköplagen är skyldiga att ersätta köparen för så kallade dolda fel som uppkommer hos kattungen, men vad är egentligen ett dolt fel och vilket försäkringsskydd finns det? Det reder försäkringsbolaget Sveland ut i ett blogginlägg. Ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som funnits eller börjat utvecklas före leveransen till köparen, men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen. Exempel på dolda fel kan vara missbildningar av inre organ, medfödd dövhet eller vattenskalle. Uppfödaren är skyldig att ersätta kattungeköparen om ett dolt fel upptäcks inom tre år från leveransdagen. Det kan handla om att ersätta veterinärvårdskostnader och mediciner för katten. Till artikeln >>

Tvingas riva hel tillbyggnad efter köp

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I fjol köpte Peder ett hus på landet utanför Linköping. Han visste att det var gammalt och hade fått en ny tillbyggnad. Det han inte visste var att denna var felaktigt gjord och att Dolda fel-försäkringen inte gällde, skriver Corren. Enligt Peder ska Anticimex ha sagt att ”huset ser dåligt byggt ut”. Trots det noterades inga fler avvikelser i tillbyggnaden än en spricka i väggen. Anticimex menar att en ­köpare inte kan åberopa­ fel som borde ha upptäckts vid en undersökning, sett till fastighetens skick. De skriver också att köparen­ borde ha haft en utökad undersökningsplikt eftersom säljaren saknade såväl­ bygglov som fakturauppgifter, vilket indikerat ett ”icke professionellt utför­ande”. Bygglov krävs dock inte, för ett bygge under 30 kvadratmeter på tomten, menar husägaren. Företaget framhåller vidare­ att Peder, sett till hans yrke samt tidigare påtalade byggprojekt, borde be­sitta en viss byggnadsteknisk kompetens­. Till artikeln >>
Ju äldre huset är desto färre saker är att betrakta som dolda fel, det säger Mats Samuelsson, vd på Anticimex. Han tycker att det tydligt framgår vilken typ av fel det är som undantas i Dolda fel- försäkringen. Till artikeln >>

Uppfödare slipper ersätta köpare för skabb hos hundvalp

6 mars, 2014 i Konsumenträtt

Tingsrätten ansåg att köparna av en hundvalp hade rätt till ersättning från uppfödaren sedan det visat sig att hundan hade skabb och dolda fel-försäkringen inte täckte veterinärkostnaderna. Hovrätten river dock upp tingsrättens dom och går på uppfödarens linje, skriver Dagens Juridik. Uppfödaren hade en så kallad dolda fel-försäkring där köparna redan hade fått ut 12 000 kronor i ersättning men behandlingarna hade varit dyra och köparna begärde ersättning med ytterligare 15 000 kronor – fördelat på 9 000 kronor i prisavdrag och 6 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten konstaterar att valpen visserligen hade veterinärbesiktigats utan anmärkning dagen före avlämnandet men anser – med hänvisning till den särskilda bevisbörderegeln i konsumentköplagen – att det funnits ett dolt fel eftersom skabben hade visat sig inom sex månader. Hovrätten konstaterar dock att de 12 000 kronor i försäkringsersättning som redan hade betalats ut måste ses som en form av avhjälpande. Läs mer >>

Försärkingsbolagen döljer fakta om dolda fel-försäkringar

12 november, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Undantagen är många i dolda fel-försäkringar men dessa framgår inte alltid i försäkringsbolagens marknadsföring. Därför har Konsumentverket kontaktat flera försäkringsbolag för att uppmärksamma dem om att det rör sig om vilseledande marknadsföring, skriver ÖP. Problem med rör, skorstenar, avlopp och olika typer av installationer är exempel på sådant som inte täcks i försäkringen. Läs mer >>

Konsumentverket kritiserar dolda fel-försäkringar

31 oktober, 2013 i Handel

Så kallade dolda fel-försäkringar för småhus kritiseras nu hårt av Konsumentverket. Försäkringarna har många undantag och marknadsförs vilseledande enligt verket, skriver SR Ekot. Konsumentverket har börjat granska de här försäkringarna och skrivit till en rad försäkringsbolag och fastighetsförmedlare och sagt att det rör sig om vilseledande marknadsföring. Läs mer >>

Försäkring mot dolda fel – detta gäller

27 mars, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Vid en husförsäljning kan en dolda fel-försäkring verka trygg för både säljare och köpare. Men se upp – det kan dölja sig många undantag och överraskningar i villkoren, skriver Hus & Hem. – Det är viktigt att inte invaggas i någon falsk trygghet om att försäkringen ger ett större skydd än den faktiskt gör, säger Sofie Spetz, konsumentrådgivare och jurist på Konsument Göteborg. För att ett upptäckt fel ska klassas som dolt måste det ha funnits vid köptillfället, det ska inte ha gått att upptäcka vid besiktning och det får inte vara förväntat, vilket betyder att du som köpare inte ska ha haft anledning att förutsätta felet, med tanke på husets ålder, pris och övriga omständigheter. Eldstäder och elinstallationer är vanliga undantag. Till artikeln >>