Du går nu igenom arkiven för dolt fel.

Mäklare vinner mot husköpare i tvist om fuktskada

26 september, 2016 i Konsumenträtt

Trots att mäklaren missade att informera om de omfattande fuktskadorna i huset i Göteborg får husköparen inget skadestånd. Tingsrätten anser att den lägre köpeskillingen kompenserar skadan och slår fast att köparen troligen ändå hade köpt fastigheten, skriver Dagens Juridik. Huset såldes först till en annan köpare, som dock frånträdde affären efter att en fördjupad undersökning hade visat ”kritiska” fuktvärden i grundkonstruktionen. När fastigheten väl såldes i slutet av samma år var det via samma fastighetsmäklare men till en köpeskilling som var 700 000 kronor lägre. Köparen krävde drygt 570 000 kronor av mäklaren för golvbyte och dräneringsarbeten. Han hävdade att han aldrig skulle ha köpt huset om han hade fått tillgång till informationen om fuktproblemen. Det tror inte tingsrätten på, och pekar på det lägre priset. Till artikeln >>

Dolda fel – för uppfödare och köpare av katter

26 augusti, 2016 i Hälsa, Konsumenträtt

De flesta uppfödare känner till att de enligt konsumentköplagen är skyldiga att ersätta köparen för så kallade dolda fel som uppkommer hos kattungen, men vad är egentligen ett dolt fel och vilket försäkringsskydd finns det? Det reder försäkringsbolaget Sveland ut i ett blogginlägg. Ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som funnits eller börjat utvecklas före leveransen till köparen, men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen. Exempel på dolda fel kan vara missbildningar av inre organ, medfödd dövhet eller vattenskalle. Uppfödaren är skyldig att ersätta kattungeköparen om ett dolt fel upptäcks inom tre år från leveransdagen. Det kan handla om att ersätta veterinärvårdskostnader och mediciner för katten. Till artikeln >>

Hunduppfödare tvingas göra en pudel

23 april, 2015 i Konsumenträtt

Pudeln som Växjöbon köpte led av en ärftlig bensjukdom. Men uppfödaren menade att sjukdomen berodde på fel utfodring och motion. Nu ger ARN Växjöbon rätt – benproblemen var ett ”dolt fel” vid köpet, skriver SMP. Uppfödaren ska därför betala de 6 000 kronor som operationen och den efterföljande behandlingen kostade. Till artikeln >>

Svårupptäckt fulel stod husägare dyrt

16 april, 2015 i Hälsa, Handel

Jordade uttag utan skyddsjord, brandfarliga spottar och en mängd andra fel mötte elinstallatören Lars Olsson på ett uppdrag i en villa i Spånga. En försäkringsexpert efterfrågar nu besiktning av el före husköp, skriver Elinstallatören. – Du förutsätter att ett jordat vägguttag verkligen är jordat. Jag skulle vilja veta var gränsen går någonstans för vad en privatperson förväntas förstå, säger elektrikern Lars Olsson. Han berättar att han i sitt arbete runt om i Stockholm stöter på jordade vägguttag utan jordkabel flera gånger i månaden. Han tycker att de borde betraktas som dolda fel. Vad som är ett dolt fel definieras i svensk lag i Jordabalken i 4 kapitlet 19 paragrafen. Den säger att en köpare av en fastighet har undersökningsplikt. Det innebär att det som en normalt bevandrad och normalt erfaren köpare inte känt till, men borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning, inte får åberopas som ett dolt fel. Lars Olsson anser att besiktningsfirmorna i högre grad borde prioritera att kontrollera elsystem inför husförsäljningar och på den punkten får han medhåll från Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. – Jag är en av dem som propagerar för att elbesiktning ska vara obligatorisk vid husköp. Till skillnad från vattenskador kan elfel till och med vara skillnaden mellan liv och död, säger han. Till artikeln >>