Du går nu igenom arkiven för dricksvatten.

PFAS-utsläppen: ”Myndigheterna har varit för defensiva”

3 mars, 2016 i Hälsa

Regeringens särskilde utredare Göran Enander riktar kraftig kritik mot flera myndigheter för bristande handlingskraft i samband med PFAS-utsläppen, skriver SVT Nyheter Blekinge. Sedan i oktober har Enander haft regeringens uppdrag att titta på PFAS-problematiken. Upprinnelsen är fyndet av förhöjda värden av PFAS i grundvattentäkter i Kallinge. – Det handlar om vad som beskrivs som den allvarligaste kemikalieolyckan i Sverige sedan BT-Kemi, konstaterade Åsa Romson. Till artikeln >>

Bakterier i dricksvattnet kompenseras inte

7 december, 2015 i Konsumenträtt

Bakterier i dricksvattnet fortsätter att plåga Partille. Men någon ekonomisk kompensation kan de drabbade sannolikt inte räkna med. I värsta fall kan följden av föroreningarna i stället bli höjda va-taxor, skriver GP. På många ställen i kommunen inte haft drickbart kranvatten sedan i slutet av oktober. – Vi har tittat på andra kommuner med liknande problem och de har haft som praxis att inte betala ut någon kompensation, säger samhällsbyggnadschefen Jörgen Hermansson. – Va-taxan ska vara ett nollsummespel. Skulle man utge en kompensation måste man höja va-taxan, säger kommunalrådet Stefan Svensson. Till artikeln >>

Testa dricksvattnet från egen brunn

14 april, 2015 i Hälsa

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten, skriver Livsmedelsverket. Vart tredje åt bör man testa, och det är viktigt att anlita ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium. Det finns företag som erbjuder snabbmetoder för att kontrollera dricksvattnet. Dessa snabbmetoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter ofta en parameter i taget. Till artikeln >>

Forskare varnar för fluor till barn

17 februari, 2014 i Hälsa

Det finns stark koppling mellan tolv olika kemikalier – bland annat fluor – och antalet barn som får diagnoser som autism, dyslexi och ADHD. Det hävdar två forskare i USA i en vetenskaplig artikel i den ansedda medicintidskriften Lancet Neurology, skriver TT. Barnen får i sig och påverkas av ämnena genom bland annat dricksvatten, tandkräm, bekämpningsmedel, tvättmedel och flamskyddsmedel. Läs mer >> Andra forskare avfärdar dock slutsatserna som ”högst spekulativa”, inte minst vad gäller fluor. Bristande vetenskaplighet anser kritikerna. Läs mer >>

VA-chef varnar för falska kontrollanter

13 februari, 2014 i Bedrägeri

I höstas upptäcktes misstänkta tarmbakterier i dricksvattnet i skånska Höganäs, varpå invånarna uppmanades att koka dricksvattnet tills problemet åtgärdats. I sviterna av larmet har det uppdagats att hushåll i kommunen, och i andra kommuner i Skåne, fått besök av personer som utgett sig för att komma från kommunen för att kontrollera vattnet, skriver Lokaltidningen Höganäs. VA-chefen Fredrik Arthursson säger att man ”aldrig kommer oaviserat” och att ”i nästan samtliga fall avlägger de besök för att ett hushåll har begärt det.” Läs mer >>

Låga halter bisfenol A i undersökta vattenledningar

19 december, 2013 i Hälsa, Livsmedel

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket och Boverket undersökt om det läcker ut bisfenol A från dricksvattenrör som renoverats med relining. Halterna som hittades i dricksvattnet var så låga att det inte är farligt att dricka vattnet, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Men för att minska den totala exponeringen för oönskade kemikalier föreslår utredningen ett förbud mot tvåkomponentsepoxi. Till pressmeddelandet >>

Vattenkokning kan bli vanligare

7 november, 2013 i Livsmedel, Miljö

Underhållet på dricksvattenledningar är eftersatt på många håll i landet och kan leda till att vi får koka vårt vatten, skriver TT. Många kommunala politiker går hellre till val på låga taxor än att säkra systemen för framtiden, hävdar Livsmedelsverket. – Generellt sett är det så att man prioriterar dricksvatten väldigt lågt. Det läggs inte särskilt mycket resurser på förnyelse av näten, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket. Läs mer >>

Livsmedelsverket: Låga halter bisfenol i vattenledningarna

31 oktober, 2013 i Hälsa, Miljö

Livsmedelsverket tonar nu ner faran med fynden av bisfenol A i renoverade vattenrör. De halter som har hittats är så låga att det inte är farligt att dricka vattnet, slår verkets experter fast, skriver man i ett pressmeddelande. - De boende i fastigheterna som finns med i denna undersökning behöver inte vara oroliga för bisfenol A i dessa låga halter. Men målet måste naturligtvis ändå vara att begränsa användningen av bisfenol A, säger Leif Busk, vetenskaplig strateg på Livsmedelsverket. Till pressmeddelandet >>

Boverket backar om Bisfenol A – går ut med orter

25 oktober, 2013 i Hälsa, Miljö

Tidigare i veckan berättade SVT Nyheter att det hormonstörande ämnet bisfenol A kan finnas i dricksvattnet i tusentals svenska lägenheter. Myndigheterna ville dock inte berättade vilka fastigheter det rör sig om. Nu har myndigheterna delvis backat, skriver SVT Nyheter. Boverket går nu ut med i vilka orter de lägenheter finns som kan vara drabbade. Flest lägenheter finns i Ängelholm, Stockholm, Göteborg och Märsta. Läs mer >> Listan med orterna kan ses här (pdf) >>

Rör i marken och vattentorn kan sprida bisfenol A

24 oktober, 2013 i Hälsa

Kemikalieinspektionen har tidigare varnat för att det skadliga ämnet kan spridas från renoverade rör i hus, men nu har de också hittat spår av bisfenol A i ledningsvatten, skriver SVT Nyheter. Det hormonstörande ämnet bisfenol A kan läcka ut i ditt dricksvatten från rör i marknätet och från vattentorn. Nu kräver branschorganisationen Svenskt Vatten att en myndighet får ta ansvar för vattnet. – Svenskt Vatten anser att vi måste ha en myndighet som bedömmer material som kommer i kontakt med vatten, och som tar fram vilka material som man får använda inne i fastigheter, i de kommunala näten och även i vattenverken, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. Till artikeln >>