Du går nu igenom arkiven för ekologisk odling.

EU:s hårda krav på ekologiska maten

27 april, 2015 i Handel, Livsmedel, Miljö

Här är EU:s smocka mot den ekologiska maten. Snart kan alla affärer som säljer gröna produkter tvingas ha ett särskilt certifikat, skriver Aftonbladet. Orsaken är att EU-kommissionen anser att allmänheten har ett för lågt förtroende för ekologisk odling. Förslaget har fått organisationer som KRAV och Naturskyddsföreningen att se rött. Den samlade bilden är att hela paketet är ett slag rakt mot den ekologiska maten. Det kommer även försvåra för Sverige att utveckla det ekologiska lantbruket, anser man. – Risken är väldigt stor att det bara är de stora livsmedelskedjorna och specialbutiker som i framtiden kommer kunna sälja ekologiska produkter, säger Emelie Hansson, sakkunnig på Naturskyddsföreningen. EU vill att ett oberoende certifieringsorgan utför kontroller – och det kommer att svida i plånboken för mindre butiker. Samtidigt ska den som odlar ekomat inte längre få odla något som är oekologiskt. – Du får inte ens gödsla med konstgödsel i din kryddträdgård, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M). Till artikeln >>

Insändare: Äta kött behövs för att behålla ekologisk odling

1 december, 2014 i Livsmedel, Miljö

Reaktionen på SLU-forskarnas angrepp på ekologiskt jordbruk var den förväntade – alla de stora tidningarna, som kommenterade saken var eniga; sluta äta kött! Om det rådet riktar sig till svenska konsumenter är uppmaningen minst sagt märklig, skriver en insändare i ÖA. Saken är nämligen den att av vår totala åkerareal på lite mer än 2,5 miljoner hektar så används/brukas cirka en miljon hektar nästan inte alls. I bästa fall hålls marken fri från igenväxning genom slåtter eller röjning. Den enorma importen av kött, cirka 50 procent av den totala konsumtionen, skulle alltså till stor del kunna ersättas med en ekologiskt och klimatmässigt bättre inhemsk köttproduktion – om denna areal togs i bruk. Dessutom skulle ekoodlingen säkra sin tillgång till gödselmedel. För att behålla och utöka den ekologiska odlingen behövs alltså i högsta grad köttätande! Till artikeln >>

Faktakollen: Vinklade förenklingar i ekomatsdebatten

26 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Den uppmärksammade kritiken mot ekologisk mat, från ett antal svenska forskare, bygger på en svajig tolkning av siffror, skriver SVT Nyheter. Men även ekomats-företrädare ägnar sig åt skönmålning i debatten, menar specialistforskare som SVT talat med. Till artikeln >>

Debatt: Ekologisk odling har blivit bakbunden

21 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Det ”traditionella jordbruket” har mycket att lära av det ekologiska. Men det ekologiska jordbruket måste lösas från sina dogmatiska bojor, skriver professor Stefan Jansson i SvD. Till artikeln >>

Kritik mot angrepp på ekologisk odling

17 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Fyra forskare vid SLU går till hård attack mot ekologisk odling. Men andra forskare på SLU går till motattack – mot deras slutsatser, skriver DN. ”De gör grova och felaktiga förenklingar”, säger Maria Wivstad, föreståndare på Centre for organic food and farming på SLU. Att forskarna är knutna till SLU får säkert en del att dra slutsatsen att detta är SLU:s syn på ekologisk odling. Så är inte fallet. En grupp andra forskare planerar nu ett svar på artikeln, berättar Maria Wivstad. Wivstad tycker det är ”väldiga överord” att hota med svält och onödigt att få det att låta som om alternativet är 0 eller 100 procent ekologisk odling. – Det är en drivkraft för att kunna minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och viktiga satsningar för förgreningar av hela lantbruket. De ställer saker på sin spets. Till artikeln >>

Ledare: Sensationsdriven forskning

17 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Fyra forskare från SLU har skrivit en bok som de vill få uppmärksamhet för, varför de under helgen skrev en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet, skriver ÖP i en ledare. ”Deras tes är att ekologisk odling är dåligt, vilket de har illustrerat med den sensationssökande rubriken vägen till svält. Generellt så bör man aldrig lyssna på några profeter. Vare sig de som säger att ekologisk alltid är bäst och perfekt på allt, eller SLU-forskare som påstår att det leder till svält. Alla former av produktion har för och nackdelar.” Till artikeln >>

Debatt: Ekologisk odling – vägen till svält

17 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Föreställningar om att ekologisk odling är klimatsmart och ger bättre livsmedel är felaktiga, skriver fyra forskare med anknytning till SLU i SvD. Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad, menar de. Till artikeln >>