Du går nu igenom arkiven för elhandel.

Tydligare information till elkunder

27 februari, 2017 i Handel

Regeringen har beslutat att ändra i elförordningen för att elhandelsfakturorna ska ge tydligare information om vilken typ av avtal kunden har. Informationen ska hjälpa kunderna att bli mer aktiva på elmarknaden och kunna omförhandla eller byta sitt elhandelsavtal, skriver Statskoll.se. − Nu gör vi det lättare för kunder att göra aktiva val. Många kunder har fått betala ett stort överpris. Det gäller kunder med anvisningsavtal som nu får tydligare information för att kunna göra aktiva val och därmed minska sina kostnader för elen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Till artikeln >>

Norsk startupen ska ge dig lägre elpriser

30 januari, 2017 i Handel

Det finns många exempel på hur de stora elbolagen lurat in sina kunder i krångliga, missvisande och dyra avtal. Fyra norrmän har nu tröttnat på hur marknaden ser ut för konsumenter, och har grundat startupen Hudya – med det ambitiösa målet att ruska om i elbranschen, skriver VA. Deras strategi är transparant prissättning utan vare sig dolda avgifter, bindningstid eller villkor som är svåra att sätta sig in i – och nyckeln till att kunna erbjuda lägre elpriser är helt digitaliserade processer. Dessutom ska kunderna bjudas in för att vara med och utveckla tjänsten, så kallad ’co-creation’. Den transparenta prismodellen går ut på att kunden ser Hudyas inköpspris samt det pålägg de tar ut för att täcka drift och utveckling. Till artikeln >>

Så gör du om du får en faktura från en elleverantör du inte valt

24 februari, 2016 i Konsumenträtt

Den senaste tiden har både Energimarknadsbyrån och Konsumentverket fått klagomål mot elhandelsföretag som utan att ha ett giltigt avtal skickar fakturor på saker de inte har rätt att ta betalt för. Enligt klagomålen följs inte heller ångerrättsreglerna, skriver EI. Bestrid, uppmanar myndigheten, och påpekar att det är företaget som har bevisbördan för att det finns ett avtal mellan dig och företaget. Till artikeln >>

”Nytt uppdrag för att stärka konsumentens ställning”

8 oktober, 2012 i Handel

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att föreslå de förändringar som behöver göras för att skapa en nordisk slutkundsmarknad för el. Det beslutade regeringen vid torsdagens sammanträde, skriver myndigheten på sin hemsida. En gemensam marknad ska enligt målsättningen vara på plats 2015, och handel över gränserna ska gynna elkonsumenterna. Till artikeln >>

Ödeshögsbo i utdragen eltvist

24 augusti, 2012 i Konsumenträtt

Sven Erik Andersson från Ödeshög var en av de som fick byta bolag när Kraftkommission AB inte längre kunde leverera el. Detta trots att han hade fast avtal, skriver Corren. Priset per kilowattimme mer än fördubblades. Konsumentombudsmannen ansåg att de extra kostnaderna de runt 8000 kunderna drabbades av var en följd av ett avtalsbrott från Kraftkommissions sida. Bolaget stämdes 2004, och 2011 slog Högsta domstolen fast att 2100 kunder hade rätt till ersättning. I höst startar en ny rättsprocess, där skadestånden ska fastställas. Till artikeln >>