Du går nu igenom arkiven för ellagen.

Svenska Elbolaget uppmärksammas av Konsumentverket

2 mars, 2016 i Bedrägeri, Handel

Konsumentverket tittar på Karlstadsföretaget Svenska Elbolaget. Från flera håll rapporteras om otillåtna försäljningsmetoder och tveksamma villkor, skriver Värmlands Folkblad. Företasget har anmälts 20 gånger på kort tid. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå berättar pressansvarige Bo Hesselgren att bolaget verkar inrikta sig mot att kontakta äldre personer och sedan hävda att avtal slutits som i själva verket inte existerar. Därtill strider fakturorna mot el­lagen då de både innehåller fakturaavgift och förskottsbetalning, vilket inte är tillåtet. Svenska Elbolaget har kontor på Gräsdalen i Karlstad. Bolaget besvarar endast frågor via mejl och så här bemöter Erik Nilsson, Quality assurance, uppgifterna om att bolaget bryter mot ellagen med otillåtna avgifter: – Att du kommer med felaktiga påståenden, vi gör alltså inte det. Till artikeln >>

Äldre känner sig lurade av Svenska elbolaget

26 februari, 2016 i Bedrägeri, Handel

Äldre och dementa ska ha blivit kunder hos Svenska elbolaget trots att de säger att de har avböjt. Nu ramlar det in anmälningar om Svenska elbolaget, skriver Bohusläningen. Vid en granskning av KO-anmälningarna mot Svenska elbolaget och systerbolaget Svenska telebolaget framträder ett mönster. Det konsumenterna anmäler är oskäliga avtalsvillkor, bristande ångerrätt och negativ avtalsbindning. På Konsumenternas energimarknadsbyrå känner de också till Svenska Elbolaget. – De tar betalt för att genomföra ett byte av elleverantör. På fakturorna som vi har fått tillskickat oss benämns detta som ”trygghet”. Företaget tillämpar också förskottsbetalning av el och tar ut en fakturaavgift. Inget av det är tillåtet enligt ellagen. Dessutom är det givetvis inte tillåtet att fakturera för en tjänst som inte är avtalad, säger Bo Hesselgren. Till artikeln >>
Hon skulle tacka nej inom två veckor. Nu sitter den 84-åriga kvinnan i Tanum fast med avtal för både el och telefoni som hon aldrig ville ha. Till artikeln >>

Kolla dina elfakturor från Telinet

7 januari, 2016 i Handel

Tyvärr har billiga tjänster ofta dolda villkor som gör dem dyra i längden. Telinet är ett tydligt exempel, som visar att den som vill få lägsta möjliga kostnad måste jämföra varje ny faktura med de gamla för att upptäcka försämringar, skriver Jonas Lindmark på Byggahus.se. Han upptäckte att Telinet efter sex månader ändrat abonnemangstypen till ett 12-månadersavtal, och efter ett år tillkom en månadsavgift på 99 kronor. Under två månader i somras var avtalet åter ”Löpande” (kanske efter påpekande från EI), men efter 16 månader skedde den fjärde ändringen av avtalet, tillbaka till 12 månaders rullande bindningstid. Inte en enda gång har jag fått något brev om ändringarna. Mitt misstag var att inte jämföra fakturorna och se att Telinet ändrat villkoren.Under två månader i somras var avtalet åter ”Löpande” (kanske efter påpekande från EI), men efter 16 månader skedde den fjärde ändringen av avtalet, tillbaka till 12 månaders rullande bindningstid. Inte en enda gång har jag fått något brev om ändringarna. Mitt misstag var att inte jämföra fakturorna och se att Telinet ändrat villkoren, skriver han. När han sade upp avtalet fock han en faktura på 900 kronor för förtida uppsägning, något EI tidigare sagt bryter mot lagen. Till artikeln >>

Lurad av elbolaget – vill varna andra

16 oktober, 2015 i Handel, Konsumenträtt

Radhusägaren Arthur blev inlåst i ett nytt dyrt elavtal ett helt år när hans gamla löpte ut, utan hans godkännande. Dessutom begär elbolaget 99 kronor i månaden i en fast avgift, skriver SvD. Enligt elbolaget Telinet var alla uppgifterna korrekta. Hans ursprungliga elavtal hade löpt ut fyra dagar tidigare och bolaget hade då per automatik tecknat ett nytt avtal på ett helt år. Och dessutom höjt den fasta avgiften, som tidigare hade varit 19 kronor, till 99 kronor. På Telinet Energi uppger bolagets marknadschef Alexander Falk att de informerar kunderna om vad som gäller, enligt alla konstens regler. Till artikeln >>
Elhandelsföretaget Telinet Energi följer inte ellagen. Det menar Energimarknadsinspektionen som anser att informationen till kunderna är bristfällig och kräver omedelbar korrigering. Att bara skriva en kort påminnelse på fakturan om att avtalet löper ut är inte tillräckligt enligt EI. Myndigheten kräver att kunderna ska meddelas om vilka de fullständiga konsekvenserna blir av att avtalet upphör. Kunderna ska få reda på avtalstyp, uppsägningstid, bindningstid och pris för det nya avtalet. Och den informationen ska ges 60–90 dagar innan det tidsbestämda avtalet löper ut. Beslutet innebär att Telinet omedelbart måste korrigera information till sina kunder så att de följer ellagen. Till artikeln >>

Enklare att vara elkund – förslag från Ei till ändringar i ellagen

17 juni, 2013 i Konsumenträtt

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat förslag till regeringen på ändringar i ellagen med syfte att få en kundvänligare elmarknad. De föreslagna ändringarna ger förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad för el och ska göra det lättare att vara aktiv som elkund, skriver myndigheten. I framtiden kommer kunden endast att ha kontakt med sin elhandlare, som fortsättningsvis får ansvar både för byte och för flyttprocessen. Kunden får också enbart en faktura oavsett vilken elhandlare han väljer. Endast i frågor som gäller elavbrott, anslutningar och leveranskvalitet ska kunden behöva kontakta sitt elnätsföretag. Till artikeln >>

Stärkt rätt att få ersättning vid elavbrott

30 maj, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen har idag fattat beslut om att föreslå en ändring av ellagen för att stärka elnätsföretagens skyldighet att ersätta de konsumenter som drabbas av elavbrott. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Den nya lydelsen förbättrar förutsägbarheten för elnätsföretagen, samtidigt som det stärker tryggheten för elkonsumenterna. Förslaget ingår i en lagrådsremiss som regeringen idag beslutat överlämna till lagrådet. Sedan den 1 januari 2006 har alla elkunder rätt att få ersättning från sitt elnätsföretag om de drabbas av ett avbrott i elöverföringen som varar i minst 12 timmar. Energimarknadsinspektionen har dock kunnat visa att ett antal elnätsföretag har tolkat den nuvarande lagen som att de inte är skyldiga att betala ut någon avbrottssättning om elavbrottet enbart drabbat en eller två, av hushållets normalt sett tre, faser. Till artikeln >>

Vill ha skärpta regler för telesäljare

30 maj, 2013 i Handel

Konsumentverket och elbranschen vill ta krafttag mot oseriösa försäljningsmetoder på elmarknaden. Verket upprepar kravet på lagskärpning runt telefonförsäljning. Karlstads Energi AB hejar på och hoppas att det inte ska stanna vid tomma ord, skriver NWT. Jane Ullman, jurist på Konsumentverket, vill se kompletterande lagstiftning: – Konsumentverket har upprepade gånger vänt sig till regeringen för att få en ny lag som säger att kunden/konsumenten ska bekräfta en beställning skriftligt, innan den kan anses vara godkänd. Detta skulle gynna alla seriösa företagare och framför allt kunder. Till artikeln >>

Ny ellag stärker konsumenterna

2 maj, 2013 i Handel

Förändringar i ellagen ska ska förbättra möjligheterna att se till att elnätsföretagen inte tar ut för höga avgifter av sina kunder. Det föreslår Energimarknadsinspektionen, skriver TT. Förra året infördes ett nytt system som sätter intäktsramar fyra år i förväg för monopolföretagen, istället för att elbolagens intäkter reglerades i efterhand. Omkring hälften av landets 180 elnätsföretag har överklagat införandet. Till artikeln >>

Får ersättning för förstörda luftvärmepumpar

6 februari, 2012 i Konsumenträtt

En man drabbades av strömavbrott och elöverspänning vilket gjorde att två luftvärmepumpar i huset slutade fungera, skriver VK. Han yrkade på 14.000 kronor i ersättning från Skellefteå Kraft, och får nu rätt i ARN. Nämnden anser att strömavbrott och elöverspänning, vilket gjorde att två luftvärmepumpar i huset slutade fungera. Till artikeln >>

Lunds Energi ersätter kund för trasig dator

6 februari, 2012 i Konsumenträtt

Lunds Energi ska ersätta en Lundabo som fick datorn förstörd av fel på strömmen, skriver Sydsvenskan. Kunden ville ha 5750 kronor i ersättning för dator och felsökning. ARN slår dock fast att elbolaget har rätt när de hänvisar till att beloppet enligt ellagen kan minskas till 2250 kronor. Till artikeln >>