Du går nu igenom arkiven för ellagen.

Sänkt avbrottsersättning kan prövas

2 februari, 2012 i Konsumenträtt

Elnätsföretag som inte betalar ut full avbrottsersättning ska informera sina kunder om att de kan vända sig till ARN eller domstol för att få en sänkt ersättning prövad. Det skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande, skriver SVT Gävledala. Elnätsföretagen har rätt att sänka den lagstadgade ersättningen om till exempel hårt väder gjort det alltför farligt att börja reparera ledningarna. Företagen ska dock alltid informera kunderna om att de kan få en sänkt ersättning prövad av ARN, Allmänna Reklamationsnämnden eller vid vanlig domstol. Det har dock inte alla företag gjort, enligt EI. Till artikeln >>

Sänkt ersättning efter Dagmar kan överklagas

1 februari, 2012 i Konsumenträtt

I vissa fall har elnätsföretagen rätt att inte betala ut full avbrottsersättning. Men du som kund har rätt att få saken prövad, något som vissa elnätsföretag är dåliga på att informera om, skriver Ljusdals-Posten. Elnätsföretagen måste informera kunderna om att de kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol för att få en sänkt ersättning prövad. Energimarknadsinspektionen har nu skickat ett brev till elnätsföretagen om deras skyldigheter. Till artikeln >>

Elavbrott på en fas ska räcka för ersättning

30 januari, 2012 i Konsumenträtt

Vissa elnätsföretag har efter de senaste stormarna valt att endast betala ut avbrottsersättning om alla faser i en fastighet varit drabbade av elavbrott, skriver Elpriskollen.se. Eftersom många apparater kräver tre faser för att fungera är det fel. Avbrott på en fas ska räcka, skriver Elpriskollen och föreslår en ny bestämmelse i ellagen som definierar vad avbrott är. Till artikeln >>

Härjeåns Nät ger full stormersättning

25 januari, 2012 i Konsumenträtt

De hushåll i Ånge som drabbades av strömavbrott efter stormen Dagmar får ersättning redan från första timmen. Om de hör till Härjeåns Nät, skriver ST. Sundsvall Elnät har inte bestämt ännu hur de ska göra. Elbolagen behöver enligt regelverket inte betala ersättning om det är för farligt att skicka ut teknikerna. Den regeln tänker Eon Elnät följa, vilket ger sänkt ersättning med 200-300 kronor. Enligt reglerna ska kunderna ersättas inom sex månader. Till artikeln >>

Fortum betalar inte full ersättning för elavbrott

18 januari, 2012 i Konsumenträtt

Fortum avser att tillämpa jämkning när det gäller ersättningen till kunder som drabbats av stormen Dagmar. Jämkning innebär att ett nätföretag inte behöver betala full ersättning till kunder som haft elavbrott i minst 12 timmar, skriver Ljusnan. Enligt ellagen har kunden rätt till minst 900 kronor, men Fortum tänker nu bara betala 550 kronor. – Vi tänker tillämpa det undantag som säger att arbetet med att få i gång elförsörjningen försenats på grund av faktorer som medfört betydande risker för de personer som utfört jobbet, säger Bengt Johansson, ansvarig för verksamhetsutveckling på Fortum Distribution. Beslutet tas helt på egen hand, utan någon motpart, som ser till kundernas intressen, får säga sitt. Kunder som inte anser att det är rätt kan dock anmäla till ARN. Till artikeln >>

Hemmafixarnas elfel orsakar bränder

17 januari, 2012 i Allmänt, Hälsa

Elfel orsakar omkring 1500 bostadsbränder årligen. 2010 tvingades närmare 1400 svenskar uppsöka sjukhus för att de fått ström i sig. Nu vill Elsäkerhetsverket ta reda på hur vanligt det är med obehöriga elinstallationer, skriver GD. – Många frestas att göra egna installationer och det är inte bra. Risken att man kopplar fel vilket kan leda till att det börjar brinna eller att du får ström i dig, säger Fredrik Sjödin, överinspektör på Elsäkerhetsverket. – Troligtvis är antalet elbränder många fler om man även räknar med små bränder som inte leder till insats från räddningstjänsten, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB. I ellagen finns tydligt reglerat vilka elinstallationer du som lekman får och inte får göra. Förutom att byta proppar och glödlampor får hemmafixaren även ersätta befintlig armatur, vägguttag och strömbrytare med nya. Till artikeln >>

Rätt till ersättning för strömlösa

2 januari, 2012 i Konsumenträtt

Tusentals länsbor blev strömlösa under stormen i julhelgen. Enligt ellagen så kan den som varit utan ström i mer än 12 timmar få ersättning enligt ellagen. - Om man har haft avbrott i mer än 12 timmar och mindre än 24 så utgår ersättning med en viss procent av den beräknade årliga nätkostnaden och minst 900 kronor, säger Catharina Almlöf på Konsument Gästrikland. Har man varit utan ström i närmare fem dygn så är ersättningen minst 4500 kronor. Men som vanligt så finns det undantag. Det kan vara om felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll, som det står i lagen. - Det handlar om arbetsskydd, om det är så att det fortfarande blåser så det är fara för människors liv som ska ut och klättra så kan nätägaren hänvisa till det. Till artikeln >>