Du går nu igenom arkiven för elnätsavgifter.

Fortsatt risk för kraftiga höjningar för landets elnätskunder

11 november, 2014 i Ekonomi, Handel

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar att dagens domar från Kammarrätten i Jönköping ger elnätsföretagen rätt att kraftigt höja sina avgifter, skriver myndigheten. Domarna ger elnätsföretagen fortsatt rätt att höja sina avgifter för perioden 2012–2015 med drygt 60 miljarder kronor jämfört med perioden 2006–2009. – Domarna från kammarrätten är ett bakslag och kunderna riskerar nu att få kraftiga höjningar av elnätsavgiften. Vi ska nu analysera dagens domar för att se om vi ska överklaga. Mycket talar för att vi kommer att göra det, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Till artikeln >>
”Ett hån (o möjligen ett rån) mot konsumenterna”, kommenterar Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft domen på Twitter.

Debatt: Regeringen bör skydda elkunder

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Problemet med dagens system är att det är väldigt enkelt för elnätsföretagen att bara överklaga de delar som missgynnar dem och att tiga om de lukrativa inslagen. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda landets elkunder, skriver tre tunga företrädare för Energimarknadsinspektionen i en debattartikel i SvD. ”Vi kan konstatera att branschen lyckats väl med att bromsa olika regleringar i snart 20 års tid sedan avregleringen. Det är hög tid att få ordning på detta nu. Görs inget nu, så måste elnätskunderna vänta på en stabil reglering ända fram till 2020. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt behandla vårt förslag.” skriver man. De olika förslagen lämnas över till regeringen idag sedan myndigheten i januari fick i uppdrag att undersöka hur Sveriges elkunder kan få ett bättre skydd mot oskäliga monopolvinster i elnäten. Bland annat föreslår man att ”elnätsföretagens prestationer i form av kostnader för drift- och underhåll, nedlagt kapital i verksamheten samt ny- och ersättningsinvesteringar som ska styra hur hög avgift kunderna ska betala.” Läs mer >>

Insändare: Eljättar tar ut ockerpriser

19 december, 2013 i Handel

Våra eljättar är inte nöjda med sina enorma vinster utan finner metoder att ta ut ockerpriser för sina tjänster som i andra sammanhang skulle vara brottsligt, skriver Leif Elmik för Villaägarna i Bollnäs-Ovanåker, i en insändare i helahälsingland.se. ”Elföretagen tycker att de gjort sitt när de informerat konsumenten om att det är dags att förnya avtalet. I informationen från elbolaget framgår det inte vilka förödande konsekvenser det blir vid utebliven kontakt. Verkar vara en medveten strategi från eljättarna för att få över så många konsumenter som möjligt till tillsvidareavtal.” skriver han i insändaren som kan läsas här >>

Ledare: Elkunderna får ta stöten

13 december, 2013 i Handel

Barometern OT:s ledarskribent Martin Tunström reflekterar över elnätsdomen från i onsdags. ”Den vitt spridda bilden av att koppartrådsnätet en gång för alla är färdigdraget och i dag ger nätbolagen trygg och hög avkastning och endast behöver säkras för stormar stämmer inte. Det är alltför lätt att reducera domen till en eljättarnas och de kommunala energibolagens vinstmaximering på villaägares bekostnad.” skriver han. Martin Tunström tar upp omställningen av energisystemet och vem som tar dess kostnad. ”Alla kostnader återgår till konsumenterna, lyder en nationalekonomisk devis. Det gäller naturligtvis också energiomställningen.” Till ledarinlägget >>

Dom öppnar för chockhöjd elavgift

12 december, 2013 i Ekonomi, Konsumenträtt

Energimarknadsinspektionen förlorade i Förvaltningsrätten kring den viktiga konsumenttvisten om elnätsavgifterna, skriver DN. Företagen som överklagade myndighetens beslut ville ta ut cirka 28 miljarder mer i avgifter och nu ger domen dessa rätt till höjda elnätstaxor. Enligt Energimarknadsinspektionen kan det för vissa hushåll innebära höjningar på 30 till 40 procent över en fyraårsperiod. Myndighetens generaldirektör har meddelat att myndigheten kommer överklaga beslutet. Läs mer >> – Vi menar att Energimarknadsinspektionen övergångsmetod för det första inte har stöd i regleringen. För det andra kan övergångsmetoden även få negativa konsekvenser för konsumenterna, säger rådman Tomas Fredén, på Förvaltningsrätten. Resonemanget är att övergångsmetoden kan göra att det blir mindre pengar kvar för elbolagen att utveckla elnäten vilket i förlängningen slår mot kunderna, skriver SvD. Läs mer >>

”Elnätsföretagen överklagar inte EI:s beslut av okynne”

11 december, 2013 i Konsumenträtt

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, har snabbt replikerat på Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilssons debattinlägg om elnätsavgifterna. Han tillbakavisar att elnätsföretagen satt i system att överklaga myndighetens beslut. ”Skälet till att besluten överklagas är att de anses vara felaktiga. Bland annat ges inte tillräckliga incitament för att bedriva en verksamhet som lever upp till de förväntningar som samhället ställer avseende leveranskvalitet och nyinvesteringar, exempelvis utvecklingen av så kallade smarta elnät.” skriver han. Kjell Jansson efterlyser att ”kvaliteten på Energimarknadsinspektionens beslut blir betydligt bättre och med väl genomarbetade underlag”. Till debattinlägget >>

”Långa domstolsprocesser löser inte elnätsregleringen”

11 december, 2013 i Konsumenträtt

På onsdagen lämnar Förvaltningsrätten i Linköping sina domar i tvisterna mellan elnätsföretagen och Energimarknadsinspektionen, om vilka avgifter företagen får ta ut. Om domstolen går på företagens linje blir det kraftiga höjningar för kunderna. Det skriver Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, i ett debattinlägg på Second Opinion Energi. Hon skriver att myndigheten tycker att ”det är helt orimligt att lagstiftningen är så otydlig att många frågor om hur elnätsavgifterna sätts ska avgöras i domstol.” Därför har man lagt fram en tydligare och mer detaljerad reglering kring elnätsavgifterna men det är bråttom att införa dessa inför den kommande tillsynsperiod som börjar 2016. Till debattartikeln >>

Elnätavgifterna fortsätter att öka

14 maj, 2012 i Ekonomi

Elnätsavgifterna har ökat 2,7 procent på ett år, enligt den senaste Nils Holgersson-undersökningen. Ökningstakten är dock betydligt långsammare än tidigare år, skriver DI. Det skiljer hela 60 öre per kilowattimme mellan den billigaste och den dyraste leverantören. 2012 är det första året som Energimarknadsinspektionen, EI, granskar och beslutar om elnätsavgifterna på förhand. Totalt sänkte EI nätleverantörernas intäktsramar med drygt 30 miljarder kronor jämfört med vad bolagen sammanlagt ansökte om för perioden 2012 till 2015. Till artikeln >>