Du går nu igenom arkiven för elnätsföretag.

Domstol går på Ei:s linje, elhandlare förbättrar sin kundinformation

18 september, 2015 i Handel

Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren 220 Energi inte har följt Ei:s föreläggande om att åtgärda brister i sin konsumentinformation. Företaget ska därför betala 400 000 kronor i vite, skriver Ei. Företaget bröt mot reglerna genom att använda sig av förskottsbetalning och fakturaavgift. Dessutom hade 220 Energi bristfällig information i sina elavtal, i fakturor till kunderna och på webbplatsen. Till artikeln >>

Fortsatt risk för kraftiga höjningar för landets elnätskunder

11 november, 2014 i Ekonomi, Handel

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar att dagens domar från Kammarrätten i Jönköping ger elnätsföretagen rätt att kraftigt höja sina avgifter, skriver myndigheten. Domarna ger elnätsföretagen fortsatt rätt att höja sina avgifter för perioden 2012–2015 med drygt 60 miljarder kronor jämfört med perioden 2006–2009. – Domarna från kammarrätten är ett bakslag och kunderna riskerar nu att få kraftiga höjningar av elnätsavgiften. Vi ska nu analysera dagens domar för att se om vi ska överklaga. Mycket talar för att vi kommer att göra det, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Till artikeln >>
”Ett hån (o möjligen ett rån) mot konsumenterna”, kommenterar Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft domen på Twitter.

Debatt: Regeringen bör skydda elkunder

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Problemet med dagens system är att det är väldigt enkelt för elnätsföretagen att bara överklaga de delar som missgynnar dem och att tiga om de lukrativa inslagen. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda landets elkunder, skriver tre tunga företrädare för Energimarknadsinspektionen i en debattartikel i SvD. ”Vi kan konstatera att branschen lyckats väl med att bromsa olika regleringar i snart 20 års tid sedan avregleringen. Det är hög tid att få ordning på detta nu. Görs inget nu, så måste elnätskunderna vänta på en stabil reglering ända fram till 2020. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt behandla vårt förslag.” skriver man. De olika förslagen lämnas över till regeringen idag sedan myndigheten i januari fick i uppdrag att undersöka hur Sveriges elkunder kan få ett bättre skydd mot oskäliga monopolvinster i elnäten. Bland annat föreslår man att ”elnätsföretagens prestationer i form av kostnader för drift- och underhåll, nedlagt kapital i verksamheten samt ny- och ersättningsinvesteringar som ska styra hur hög avgift kunderna ska betala.” Läs mer >>

Ledare: Elkunderna får ta stöten

13 december, 2013 i Handel

Barometern OT:s ledarskribent Martin Tunström reflekterar över elnätsdomen från i onsdags. ”Den vitt spridda bilden av att koppartrådsnätet en gång för alla är färdigdraget och i dag ger nätbolagen trygg och hög avkastning och endast behöver säkras för stormar stämmer inte. Det är alltför lätt att reducera domen till en eljättarnas och de kommunala energibolagens vinstmaximering på villaägares bekostnad.” skriver han. Martin Tunström tar upp omställningen av energisystemet och vem som tar dess kostnad. ”Alla kostnader återgår till konsumenterna, lyder en nationalekonomisk devis. Det gäller naturligtvis också energiomställningen.” Till ledarinlägget >>

Hög elräkning kan bero på fel på elmätaren

19 september, 2013 i Ekonomi

Tycker du att din elräkningen är lite väl hög? Särskilt efter att elnätsföretaget börjat avläsa elmätaren månadsvis? Det kan bero på att det är fel på själva elmätaren. Detta fick familjen Lagerqvist erfara när deras elmätare blev utbytt. Deras förbrukning  ökade med 7 290 kilowattimmar på pappret, vilket resulterade i en räkning på hela 12 200 kronor – extra. – År 2009 upptäckte man en mätare som i vissa fall påverkades av störningar över elnätet, vilket gjorde att mätvärdena sprang i väg. Och trots att tillverkaren hade följt den angivna standarden var den bevisligen inte tillräcklig, säger Renée Hansson, teknisk handläggare på Swedac, som är den tillsynsmyndighet som ansvarar över landets elmätare. Till artikeln >>

Enklare att vara elkund – förslag från Ei till ändringar i ellagen

17 juni, 2013 i Konsumenträtt

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat förslag till regeringen på ändringar i ellagen med syfte att få en kundvänligare elmarknad. De föreslagna ändringarna ger förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad för el och ska göra det lättare att vara aktiv som elkund, skriver myndigheten. I framtiden kommer kunden endast att ha kontakt med sin elhandlare, som fortsättningsvis får ansvar både för byte och för flyttprocessen. Kunden får också enbart en faktura oavsett vilken elhandlare han väljer. Endast i frågor som gäller elavbrott, anslutningar och leveranskvalitet ska kunden behöva kontakta sitt elnätsföretag. Till artikeln >>

Stärkt rätt att få ersättning vid elavbrott

30 maj, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen har idag fattat beslut om att föreslå en ändring av ellagen för att stärka elnätsföretagens skyldighet att ersätta de konsumenter som drabbas av elavbrott. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Den nya lydelsen förbättrar förutsägbarheten för elnätsföretagen, samtidigt som det stärker tryggheten för elkonsumenterna. Förslaget ingår i en lagrådsremiss som regeringen idag beslutat överlämna till lagrådet. Sedan den 1 januari 2006 har alla elkunder rätt att få ersättning från sitt elnätsföretag om de drabbas av ett avbrott i elöverföringen som varar i minst 12 timmar. Energimarknadsinspektionen har dock kunnat visa att ett antal elnätsföretag har tolkat den nuvarande lagen som att de inte är skyldiga att betala ut någon avbrottssättning om elavbrottet enbart drabbat en eller två, av hushållets normalt sett tre, faser. Till artikeln >>

Ny ellag stärker konsumenterna

2 maj, 2013 i Handel

Förändringar i ellagen ska ska förbättra möjligheterna att se till att elnätsföretagen inte tar ut för höga avgifter av sina kunder. Det föreslår Energimarknadsinspektionen, skriver TT. Förra året infördes ett nytt system som sätter intäktsramar fyra år i förväg för monopolföretagen, istället för att elbolagens intäkter reglerades i efterhand. Omkring hälften av landets 180 elnätsföretag har överklagat införandet. Till artikeln >>