Du går nu igenom arkiven för enstegstätad fasad.

Flera år kvar till HD-dom i byggtvist

27 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

- Frågan om fel i entrepenaden är det mest centrala i målet. Men jag utgår från att Högsta domstolen kommer att göra en mer omfattande prövning av målet om man kommer fram till att det handlar om ett fel i entrepenaden. Men om prövningstillstånd beviljas för den delen finns det dock en viss risk att man då begränsar prövningen så att andrahandsköparna exkluderas. Så säger Cecilia Tisell, ställföreträdande Konsumentombudsman, om tvisten med Myresjöhus där HD i förra veckan meddelade prövningstillstånd. I en intervju i InfoTorg Juridik förklarar hon hela målet lite närmare. I artikeln framkommer det att det är omöjligt att säga när en dom kan komma. Läs mer >>

Högsta domstolen prövar byggtvist

24 januari, 2014 i Konsumenträtt

Högsta domstolen kommer ta upp tvisten mellan husägarna i Svedala och Myresjöhus, meddelar Konsumentverket i ett pressmeddelande. HD kommer pröva om det var fel att bygga hus med så kallad enstegstätad fasad. Husägarna fick rätt i tingsrätten och Myresjöhus dömdes att betala skadestånd i flermiljonklassen men i hovrätten gick domaren på företagets linje. KO ställer upp med advokathjälp för att få målet prövat i HD då man anser det vara principiellt viktigt. – Kan verkligen en entreprenör ducka för allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig. Det är det vi nu hoppas få ett svar på, säger Gunnar Larsson i en kommentar. Till pressmeddelandet >> – Tekniken har använts på 90-talet i USA med förödande resultat, liknande det vi sett i Sverige. Skadebilden är generellt densamma på likande hus. Slagregnsutsatta lägen i kombination med kraftig vind, som i sydsverige, gör att fukten tränger in i husen och kommer sen inte ut, säger Nils Petersen, advokat och den som företräder husägarna, till TT. Läs mer >>