Du går nu igenom arkiven för enstegstätade fasader.

Motsatta domslut om problemfasaderna

28 januari, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Två hovrättsdomar som rör enstegstätade fasader ger totalt skilda besked i ansvarsfrågan. Men orsaken är att domarna rör olika lagstiftning, skriver Ny Teknik. I mars 2012 kom Hovrätten över Skåne och Blekinge fram till att en familj med fuktskador i sin villa i Helsingborg skulle få prisavdrag på köpeskillingen. Köparna borde kunna förvänta sig en fungerande fasad. Avdraget motsvarade kostnaden för att riva fasaden och bygga upp den igen med luftspalt. Myresjöhus som har uppfört 34 hus i Svedala som nu har fuktproblem, behöver inte betala husägarna för en ny tvåstegstätad fasad. Det kom Göta hovrätt fram till i en dom i förra veckan. -Domarna är stötande eftersom de innebär en privatperson som säljer i andra hand får ta ansvar för fel, medan byggbolaget som har byggt huset slipper, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund. Till artikeln >>

DEBATT: Vem vågar köpa ett nytt hus?

25 januari, 2013 i Konsumenträtt

Om en biltillverkare upptäcker ett utvecklingsfel på en av sina bilmodeller så återkallar de bilarna och åtgärdar felet kostnadsfritt. När Myresjöhus bygger hus med utvecklingsfel så får småhusköparen skylla sig själv och betala ur egen ficka. Det är kontentan av den hovrättsdom som kom den 18/1 angående enstegstätade fasader. Småhusägare i Svedala får själva stå för ombyggnad och rättegångskostnader, alltså miljontals kronor. Det skriver Stefan Stjernedal, regionchef Villaägarnas riksförbund, i en debattartikel i Kvällsposten. Till artikeln >>

Debatt: ”Småhusköpare måste få bättre konsumentskydd”

23 januari, 2013 i Konsumenträtt

Sverige saknar fungerande konsumentskydd vid småhusbyggen. Det är kontentan av en hovrättsdom nyligen då ett byggföretag friades från ansvar för omfattande mögelskador. Vi föreslår ett tak för rättegångskostnader så att fler konsumenter vågar ­använda sig av domstolarna. Det skriver Ulf Stenberg på Villaägarnas riksförbund i DN. I praktiken innebär domen att småhusbyggandet är en experimentverkstad på konsumenternas bekostnad. Till artikeln >>

”Vansinne om sonen får allergi”

21 januari, 2013 i Konsumenträtt

Familjen Björklund valde att köpa ett nytt hus för att det skulle vara en säker miljö för deras son. Nu har de 82 procents fuktighet i fasaderna, skriver Ny Teknik. Några timmar efter hovrättens dom om putsfasaderna i Svedala är Roger Björklund skärrad. Han känner en stor tomhet. – Andra byggbolag som har varit i samma situation har tagit sitt ansvar till viss del, men Myresjö bara slår ifrån sig, säger han. Husägarna i samfälligheten valde att gå till domstol, hellre än att åberopa byggfelsförsäkringen hos Gar-Bo, för att de ville att fasaderna skulle byggas om till en tvåstegstätad konstruktion med luftspalt. – Nackdelen med byggfelsförsäkringen är att de bara vill lappa och laga, säger Björklund. Till artikeln >>

Advokaten om Myresjöhusdomen: ”En stor besvikelse”

21 januari, 2013 i Konsumenträtt

Konsumentskyddet är bättre när man köper en brödrost än när man köper ett hus av en totalentreprenör. Den slutsatsen drar de 34 husägarnas advokat, Nils Petersen, efter hovrättsdomen om putsfasaderna i Svedala. Det skriver Ny Teknik. Domen har av många bedömts bli vägledande för hur byggbolagens ansvar för de enstegstätade fasaderna ser ut. Nu drar Nils Petersen slutsatsen att det är tillåtet för byggbranschen att experimentbygga i fullskala på konsumenternas bekostnad. Ännu har Nils Petersen och husägarna inte hunnit ta ställning till om de ska överklaga domen. Till artikeln >>

Dyr fuktdom för skånska villaägare

21 januari, 2013 i Konsumenträtt

Hovrätten friar Myresjöhus – ett dråpslag för de boende i de fuktskadade villorna i Svedala. Domen kan på sikt drabba många andra som bor i hus med enstegstätade fasader, skriver TT. Villorna byggdes av Myresjöhus 1999–2003 med enstegstätade fasader. Fasaderna drabbas ofta av fukt- och mögelskador, men det var först 2007 som det i Sverige slogs larm om fasadtypens brister. Tiotusentals hus har byggts med metoden. Vissa liknande fall har tidigare ersatts via byggfelsförsäkring, men det kan ändras efter hovrättsdomen som kan bli vägledande. – Generellt kan man säga att domen kommer fram till att husen byggdes så som då ansågs vara fackmannamässigt. Enligt skadebegreppet i lagen om byggfelsförsäkring är det därför inte ett fel som täcks av försäkringen, säger Andreas Kozub, kommunikatör på byggförsäkringsföretaget Gar-Bo.

Bakslag i rätten för putshusägare

21 januari, 2013 i Konsumenträtt

Ägarna av de 34 putshusen med fuktproblem i skånska Svedala får ingen hjälp av hovrätten. I stället måste de betala Myresjöhus rättegångskostnader, skriver Ny Teknik. Husen är byggda med enstegstätade putsade fasader utan luftspalt och samtliga har uppvisat förhöjda fuktvärden. I tingsrätten fick husägarna rätt, men Göta hovrätt lämnar samtliga 34 husägares krav lämnas utan bifall. Hovrätten konstaterar att metoden att lägga puts på isolering utan bakomliggande luftspalt hade typgodkänts av Sitac och Boverket under 90-talet och början av 2000-talet. Vid tiden husen byggdes hade byggbranschen ingen kunskap om att metoden var riskfylld. Larmet om konstruktionsmetoden kom först 2007, när SP varnade om den i en artikel i tidskriften Bygg & Teknik. Till artikeln >>

Fastighetsägarna får ingen ersättning för fuktskadade hus

18 januari, 2013 i Konsumenträtt

Hovrätten konstaterar att entreprenaden utförts på ett sätt som motsvarar fackmässig standard vid tidpunkten för uppförande av husen och att någon vårdslöshet inte kan läggas Myresjöhus till last vid valet av den enstegstätade fasaden. Myresjöhus ska därför inte åtgärda felen eller betala skadestånd till fastighetsägarna för de uppkomna skadorna. Det skriver Göta hovrätt i ett pressmeddelande om det aktuella målet där 34 husägare med enstegstätade fasader stämt tillverkaren för att få dem utbytta till en ny konstruktion. Till artikeln >>

Förlikning gav mögeldrabbade husägare mer

5 november, 2012 i Konsumenträtt

På Skogaberg på Hisingen byggde Egnahemsbolaget mellan 2003 och 2005 110 fristående bostadshus med enstegstätad putsfasad, skriver SR Göteborg. Husen drabbades av mögelskador, och ett hundratal av husägarna erbjudandet från Egnahemsbolaget om att få kostnaden för reparation ersatta till runt hälften. Sex av dem vägrade och drev fallet rättsligt, en tvist som nu avgjorts i förlikning. Villkoren avslöjas inte, annat än att de är bättre än vad de övriga husägarna fick. Till artikeln >>

Ministern vill att byggbolagen tar sitt ansvar

10 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Mängder av husägare med enstegstätade fasader har drabbats av fuktproblem. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) tycker att byggbolagen måste ta sitt ansvar för att lösa situationen, skriver Ny Teknik. Attefall är inte beredd att agera för att byggfelsförsäkringen ska täcka utvecklingsfel utan vill avvakta hur rättsprocesserna om enstegstätade fasader utfaller i hovrätt eller högre instans. – Det kan vara så att domstolarna kommer fram till att det finns ett otydligt konsumentskydd, då måste vi överväga hur vi ska utforma det i framtiden, säger han. Till artikeln >>