Du går nu igenom arkiven för Ergo.

Vad händer om jag plankar?

1 december, 2016 i Konsumenträtt

Vad händer egentligen om jag har glömt min tåg- eller bussbiljett eller om jag medvetet plankar? Har en kontrollant rätt att hålla kvar mig eller kräva att jag visar legitimation? Den frågan svarar den ideella föreningen Juristresursen på i Ergo. Alla – inklusive kontrollanter – får gripa någon som har begått ett brott, om personen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. En kontrollant måste alltså kunna se att brottet begåtts. Detta medför viss problematik t.ex. vad gäller plankning på tåg eftersom brottet då anses begånget först när man åker med tåget utan giltig biljett. Det är inte i sig brottsligt att t.ex. hoppa över spärren på tunnelbanan eftersom det kan vara så att personen som hoppar över spärren faktiskt har en giltig biljett. Inte heller får en kontrollant gripa någon på ett tåg som uppger att de tappat bort sin biljett eller om denne bara vägrar visa sin biljett. När det gäller kollektivtrafiken får kontrollanter ta ut en tilläggsavgift av resenärer som inte kan visa giltig biljett. Någon tilläggsavgift får dock inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett är ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. Om någon vägrar lösa biljett eller betala tilläggsavgift och detta inte är ursäktligt får personen avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Att lägga på minnet är att avvisning i princip innebär att visa vägen ut. Det handlar alltså inte om ett tvångsmässigt avlägsnande, något som i sig kan utgöra brott. Kontrollanter är alltså begränsade i sin möjlighet att fysiskt kvarhålla eller avvisa en person som plankar. Inte heller inbegriper kontrollanternas befogenhet någon rätt att kräva legitimation eller kontaktuppgifter. Naturligtvis kan kontrollanterna fråga om detta, men det är frivilligt att svara och de kan inte tvinga dig att visa legitimation. Till artikeln >>

Att tänka på när du köper cykel

28 januari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Går du i cykelköpartankar? Oavsett om du funderar på att köpa en helt nyproducerad cykel eller en begagnad från en privatperson är det viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument, skriver Ergo. Tjeckiska utbytesstudenten Dominika köpte en ny cykel för 1900 kronor hos en cykelhandlare, men drabbades av en rad problem. CYkelhandlaren skyllde felen på Dominika och vägrade hjälpa henne. Hos en annan verkstad upptäckte man att cykeln tycktes bestå av delar från andra cyklar, jämfört med den identiska cykel en vän köpt samtidigt. Till artikeln >>

Polisanmälde andrahandsuthyrare för bedrägeri

22 januari, 2014 i Bedrägeri

Tyska doktoranden Heidi och hennes dotter skulle flytta till Uppsala och på Blocket hittade hon en lägenhet som låg centralt och nära hennes arbetsplats. Hon åkte upp till Uppsala för att kolla på lägenheten som såg ut som en röra men hyresvärden lovade att han skulle vara i ordning vid inflyttningsstarten, skriver Ergo. Han krävde sex månadshyror i förskott men hon betalade bara fyra – 30 000 kronor sammanlagt – och sa att resterande två skulle han få vid inflyttningen. Mannen höll dock inte sitt ord när det väl var dags för Heidi och hennes dotter att flytta in. Hon och två andra personer, som också nappat på mannens annons, har nu polisanmält honom för bedrägeri sedan han behållit förskottshyrorna. Läs mer >> Stella Papasotitiou, Uppsala studentkårs bostadsansvariga, och Thomas Bäcker, kundsäkerhetsansvarig på Blocket, ger tips på vad man ska tänka på när man hyr i andrahand. Läs mer >>