Du går nu igenom arkiven för EU-konsumentskydd.

EU vill ha nya riktlinjer för köp i appar

28 februari, 2014 i Konsumenträtt

Nu vill EU ta fram nya riktlinjer för köp inom appar och har därför bjudit in bland annat Google och Apple till samtal, skriver Mobil.se. Förhoppningen är att ta fram nya riktlinjer som erbjuder bättre konsumentskydd mot oväntade kostnader vid köp i appar – i synnerhet när det gäller barn. Läs mer >>

Europeisk köplag ska förenkla näthandel

27 februari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

EU-parlamentet ställer sig bakom en europeisk köplag som ska göra det lättare för konsumenter och företag att handla med varor och tjänster över gränserna, skriver Europaportalen. Förslaget, som fick starkt stöd av parlamentet, innebär att en näringsidkare i ett medlemsland och en kund eller en småföretagare i ett annat ska kunna komma överens om att använda den europeiska köplagen istället för de nationella. Det skulle kunna handla om ett gemensamt regelsystem för exempelvis ångerrätt och leveransvillkor. Nu ska medlemsländerna anta lagförslaget men flera länder – bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien – är tveksamma om sådan lag behövs. Innan lagen ens kan bli verklighet måste parlamentet och medlemsländerna enas, och det är oklart om överläggningar kan inledas innan EU-valet i maj. Läs mer >>

Handla på nätet ska bli säkrare

14 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Nytt EU-direktiv som ska införlivas i svensk lag i juni i år ger konsumenterna högre skydd vid distanshandel inom EU, skriver DN. Konsumenten ska få tydligare information om varans eller tjänstens pris, samtliga kostnader måste framgå tydligt vid varje köptill­fälle och ångerrätten ska vara som minst 14 dagar och leverans av vara måste ske senast inom 30 dagar efter köp. Men direktivet har brister eftersom det fortsatt kommer vara nationella lagar och regler som gäller när det till exempel är fel på varan. Läs mer >>

Regeringen: Gemensamt konsumentskydd i EU

9 oktober, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man i ett lagförslag till riksdagen föreslår nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson presenterade dessa för exakt en månad sedan i en debattartikel i SvD. Förslagen är bland annat att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler och tydliga regler ska gälla kring vilken informationsskyldighet näringsidkare har vid ingående av sådana avtal samt vid avtal som ingås på distans. Förslagen bygger på ett direktiv om konsumenträttigheter som antagits inom EU. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2014. Till pressmeddelandet >>