Du går nu igenom arkiven för EU-regler.

Debatt: EU måste ge Sverige undantag om kräftor

15 augusti, 2016 i Handel, Miljö

Häromdagen började nya EU-regler att gälla för bekämpning av så kallade invasiva arter, alltså främmande arter som inte finns naturligt inom EU och sprider sig i sin nya hemmiljö. De nya reglerna innebär att det nu är förbjudet att odla, byta, föda upp, transportera, använda och hålla signalkräftor, skriver Vlt. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket som gör den hårdaste möjliga regeltolkningen för det svenska genomförandet. Lagom till nästa års kräftskiva ska dessutom försäljning av signalkräftor förbjudas. Regeringen kliver inte fram och visar att man är redo att ta strid för den svenska kräftnäringen. Istället lämnar man i vanlig ordning ”walk over” till myndigheterna, som i detta fall väljer att följa den allra hårdaste tolkningen av reglerna. Till artikeln >>

Ny märkning riskerar stoppa livsmedel

27 oktober, 2014 i Handel, Livsmedel

Livsmedelsföretagen varnar för brist på livsmedel i butikerna framöver, skriver TT. Anledningen är att tillverkarna inte anser att de hinner förbereda sig för de nya märkningsregler som träder i kraft i december. Från och med mitten av december måste, förutom namn på producenten, även adress framgå på förpackningar för livsmedel, enligt Livsmedelsverket. Hittills har det varit okej med bara ett telefonnummer. Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen, är kritisk mot att beskedet kom med så kort varsel. Att få fram nya förpackningsmaterial och etiketter till produkterna tar normalt mellan fyra och sex månader, och för vissa branscher upp till ett år. Enligt Livsmedelsverket informerades dock branschen redan i början av maj om de nya märkningsreglerna. Att göra något undantag för Sverige är inte aktuellt, enligt EU, säger statsinspektör Lena Wallin. Men, påpekar hon, allt som är förpackat och märkt innan det här datumet får säljas slut, även efter datumet. Louise Ungerth på Konsumentföreningen Stockholm, önskar att telefonnumret får stå kvar. – Om jag vill klaga på en produkt som jag står med i handen är det enklaste att ringa direkt, säger hon. Till artikeln >>

Öresundståg kritiseras för resegarantin

12 augusti, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentverket är inte nöjt med hur Öresundståg informerar om möjligheterna till resegaranti, skriver P4 Malmöhus. Öresundståg säger i ett utskick att kunderna vid en försening på mer än en timme inte har rätt till ersättning om de blivit informerade i förväg om förseningen, och att det är EU:s regler. Enligt Konsumentverket är bara de som blivit informerade innan de köpte biljett undantagna från att få ersättning. Tidigare i somras har Skånetrafiken fått kritik för sin resegaranti. Till artikeln >>

EU stryper dammsugareffekt

8 maj, 2014 i Allmänt

EU sätter stopp för tävlandet om högst effekt för dammsugare. Från september 2014 gäller en maxeffekt för dammsugare på 1600 watt, och från september 2017 stryps maxeffekten till 900 watt, skriver NyTeknik. Men meningen är inte att dammsugarna ska suga sämre. Kraven på tillverkarna är att maskinerna ska städa lika effektivt som tidigare, men med mindre energiförbrukning. Enligt experter finns inget automatiskt samband mellan hög effektförbrukning och städresultat. Medeleffekten på de dammsugare som säljs idag ligger på 1800 watt. EU kräver också hållbara motorer, att dammsugarna inte släpper ut damm genom utblåsningsfiltret, och att ljudnivån ska deklareras. Till artikeln >>

Nettodebitering av egenproducerad el nobbas

25 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Regeringens utredare kring mikroproducerad el säger nej till ett system med nettodebitering, skriver Miljö & Utveckling. Nettodebitering innebär att den förnybara el som en mikroproducent för in på elnätet kvittas mot den el som producenten köper tillbaka. Elskatt och mervärdesskatt läggs endast på nettot i ett sådant system. Men enligt utredaren Rolf Bohlins bedömning är inte ett nettodebiteringssystem förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Istället föreslås att den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som mikroproducenten skulle ha tjänat i ett system med nettodebitering. Men det är inte lika bra, enligt Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. – Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer, säger han. Utredningen konstaterar också att det för de som producerar el från sol- och vindkraft i ännu mindre skala, så kallade mikroproducenter, fortfarande saknas incitament att ersätta köpt el med egenproducerad, även om man räknar in den föreslagna skattereduktionen. Till artikeln >>

Solkrämer klarar inte kraven

25 juni, 2013 i Hälsa, Handel

Det brister i företagens kunskaper om EU:s regler för solskyddsmedel enligt Läkemedelsverkets rapport. Av 28 solskyddsprodukter som Läkemedelsverket granskade förra året uppfyllde bara sex kraven fullt ut. I tolv fall var bristerna så stora att de kunde påverka produkternas säkra användning, skriver UNT. Sex av dem har säljstoppats, och de övriga fått felen korrigerade. Men samtidigt finns betydligt fler solskyddsmedel på den svenska marknaden än dem som Läkemedelsverket har granskat. För konsumenten finns goda skäl att noga kolla märkningen på förpackningen. Är den märkt med till exempel ”sunblock”, ”fullständigt skydd” eller ”skyddar hela dagen” är den inte godkänd enligt EU:s regler. Dessutom är påståendena felaktiga. Inga solskyddsmedel ger ett 100-procentigt skydd. Till artikeln >>

Busstrejk och månadskort – konsumenträtt i strejktider

20 juni, 2013 i Konsumenträtt

I Umeå står stadsbussarna och flygbussarna stilla idag på grund av Kommunals strejk. Umeborna har fått ta till andra kommunikationsmedel, skriver SR Västerbotten. Jessie Cargill-Ek, jurist på Konsumentverket, säger att många bussföretag har regler om kompensation vid inställda eller försenade resor. Flera trafikbolag har gått ut och sagt att resegarantier inte gäller. Men därom råder delade meningar. Det finns även en svensk lag som säger att alla företag som sysslar med kollektivtrafik ska ha ett system för till exempel återbetalning eller någon typ av kompensation vid störningar. Till artikeln >>

Lättare att välja rätt fisk

19 juni, 2013 i Livsmedel

Från och med Luciadagen nästa år blir det lättare att göra genomtänkta val vid fiskdisken, skriver TT. Då träder nya EU-regler i kraft som innebär att märkningen av fisk blir mer detaljerad, enligt en uppgörelse mellan EU-parlamentet och ministerrådet som godkändes av fiskeriutskottet på tisdagen. Fisk som säljs i butik ska märkas med tydligare fångstområde, med fiskartens vetenskapliga samt svenska namn och vilka fångstredskap som använts, exempelvis nät, bur eller trål. Till artikeln >>

Bränslebluffen: Siffrorna blir sämre varje år

13 december, 2012 i Motor

Vi har jämfört biltillverkarnas officiella siffror med vår testförbrukning och gapet blir större för varje år. EU:s regler är tandlösa och leder till lurade bilköpare och ”felkonstruerade” bilar, skriver Auto motor & sport. Ämnet är känsligt och trots att vi intervjuat en hel grupp av ingenjörer från flera olika biltillverkare är det ingen som vill berätta under eget namn. Anledningarna är att man inte vill kritisera konkurrenter offentligt och heller inte stöta sig med chefer högre upp i hierarkin. Till artikeln >>

”Gift i danska kläder”

22 november, 2012 i Hälsa

Tre danska klädmärken innehåller ämnet NPE som skadar mäns förmåga att bli pappa. Det hävdar Greenpeace, skriver Sydsvenskan. Det är klädmärkena Only, Jack & Jones och Vero Moda som påstås innehålla ämnen som påverkar människor och djur skadligt. Enligt EU-regler får det bara finnas ett milligram av giftet per kilo kläder, om de är producerade inom unionen. Att företagets kläder uppvisade 2100 milligram per kilo tyg oroar inte tillverkaren Bestsellers presschef Mogens Werge. Kläderna är inte farliga, slår han fast och ingenting kommer att kallas tillbaka från butikerna. Till artikeln >>