Du går nu igenom arkiven för Europaparlamentet.

EU:s hårda krav på ekologiska maten

27 april, 2015 i Handel, Livsmedel, Miljö

Här är EU:s smocka mot den ekologiska maten. Snart kan alla affärer som säljer gröna produkter tvingas ha ett särskilt certifikat, skriver Aftonbladet. Orsaken är att EU-kommissionen anser att allmänheten har ett för lågt förtroende för ekologisk odling. Förslaget har fått organisationer som KRAV och Naturskyddsföreningen att se rött. Den samlade bilden är att hela paketet är ett slag rakt mot den ekologiska maten. Det kommer även försvåra för Sverige att utveckla det ekologiska lantbruket, anser man. – Risken är väldigt stor att det bara är de stora livsmedelskedjorna och specialbutiker som i framtiden kommer kunna sälja ekologiska produkter, säger Emelie Hansson, sakkunnig på Naturskyddsföreningen. EU vill att ett oberoende certifieringsorgan utför kontroller – och det kommer att svida i plånboken för mindre butiker. Samtidigt ska den som odlar ekomat inte längre få odla något som är oekologiskt. – Du får inte ens gödsla med konstgödsel i din kryddträdgård, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M). Till artikeln >>

Debatt: EU är avgörande i kampen mot kemikalierna

7 maj, 2014 i Hälsa

Mellan 30 000 och 40 000 kemikalier tillverkas eller importeras inom EU i volymer över ett ton per år. För en stor del av dessa kemiska ämnen saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar oss och om de är farliga för oss, skriver Isak Engqvist (C), Markaryd och Patrik Davidsson (C), Uppvidinge, kandidater till Europaparlamentet, i SMP. Till artikeln >>

Bakläxa för ny EU-lag om köttmärkning

7 februari, 2014 i Handel, Konsumenträtt, Livsmedel

Konsumenterna har rätt att veta var djuret är fött, uppväxt och slaktat, anser EU-parlamentet och protesterar mot ett förslag om ursprungsmärkning från EU-kommissionen, skriver DN. I förslaget, som gäller kött från svin, får, get och fågel, behöver inte födelseorten uppges. Det innebär att konsumenten inte får reda på om djur till exempel transporterats långa sträckor till ett EU-land, argumenterar parlamentarikerna, som vill ha lika stränga regler som redan gäller för nötkött. Uppmaningen till EU-kommissionen är att återkomma med ett bättre lagförslag. Läs mer >>

Ett steg närmare för nya rättigheter för flygresenärer

6 februari, 2014 i Konsumenträtt

Europaparlamentet har röstat för ett nytt paket som behandlar flygpassagerarnas rättigheter vid försenade och inställda flyg, skriver Placera.nu. Det ska bland annat införas begränsningar för vad vad som är ”extraordinära omständigheter”, dvs då flygbolaget inte behöver betala ut någon ersättning. På listan för sådana omständigheter finns fågelkollisioner, politiska oroligheter och arbetsmarknadskonflikter. Vidare ska passagerarna få information om ombokningar senast 30 minuter efter den ursprungliga avgångstiden. Passagerare ska vidare inte heller kunna hindras använda returbiljetten fast utresan inte har kunnat användas. Vid konkurser av flygbolag ska ett försäkringssystem hjälpa passagerarna. Nästa steg är förhandlingar med EU-ländernas transportministrar om den slutgiltiga versionen av lagförslaget. Läs mer >>

Nu ska alla få rätt till bankkonto

13 december, 2013 i Ekonomi, Konsumenträtt

Idag har bankerna i Europa rätt att säga nej till den som ansöker om ett bankkonto utan att ange någon speciell anledning men ett förslag som röstades igenom i EU-parlamentet ska sätta stopp för det, skriver DN. De nya reglerna kan lösa det problem som cirka 25 miljoner européer har; inget bankkonto trots att de skulle vilja ha ett. Förslaget går nu vidare för diskussion med medlemsländerna och EU-kommissionen. Läs mer >>

Debatt: Ingen ska nekas bankkonto

11 december, 2013 i Ekonomi, Konsumenträtt

De flesta har nog hört om hur knepigt det är att öppna ett bankkonto i utlandet. Bankerna nekar av olika anledningar men ett förslag som ska röstas om imorgon ska sätta stopp för detta. I en debattartikel i Dagens Industri skriver Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, att enligt det aktuella förslaget ska bankerna kunna neka en endast om de misstänker kriminalitet. ”Rätten ska omfatta samtliga vardagstjänster utom krediter. Kostnaderna för kontot ska begränsas till vad som är rimligt. Överpriser ska inte vara tillåtna.” skriver han. Han hoppas att de svenska borgerliga ledamöterna röstar ja ”trots blandade signaler från deras grupper”. Till debattinlägget >>

Mobiltillverkare kan tvingas till att använda samma laddare

30 september, 2013 i Handel, Tele- och internet

Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd har röstat igenom ett lagförslag som bland annat ska tvinga mobiltillverkare att använda samma kablar, skriver MacWorld. Något som främst skulle berör Apples modeller av Iphone och Ipod som säljs i Europa. Först måste också Europaparlamentet rösta igenom förslaget. Läs mer >>

Debatt: Fullgott skydd för alla

2 maj, 2012 i Konsumenträtt

Politik ska skapa förutsättningar för individer att själva fatta beslut som rör deras vardag. Människor både vet och har rätt att själva välja vad som är bäst för dem. Det är den liberala grundprincipen, skriver Olle Schmidt (FP), i en debattartikel. I Europaparlamentets utskott för konsumentskydd debatteras just nu en viktig fråga: vilket skydd ska sårbara konsumenter ha och hur värnar vi dem i vårt samhälle som inte har möjlighet att ta till sig och utvärdera information för att fatta ett välgrundat beslut? Förvånansvärt många kolleger i utskottet tävlar om vem som kan klassa flest av sina medmänniskor som inkapabla och svaga, menar Olle Schmidt. Om alla räknas som sårbara har man kraftigt försvagat skyddet för dem som verkligen behöver det, skriver han och har begärt en snävare definition av begreppet ”sårbar konsument” i EU:s konsumentskydd. Till artikeln >>