Du går nu igenom arkiven för Fastighetsregistret.

Avtalsrensning hos Lantmäteriet kan ge grannosämja

14 november, 2016 i Konsumenträtt

Gamla servitut och nyttjanderätter försvinner ur fastighetsregistret år 2019. Avtal som ska gälla kan då behöva förnyas, skriver P4 Uppland. – Servitut är rätt för en fastighet att nyttja någonting på en annan fastighet som vägar, vattenledningar eller brunnar, säger Olof Unger på Lantmäteriet. År 2019 kommer lantmäteriet i Sverige att rensa bort runt en halv miljon servitut och nyttjanderätter ur fastighetsregistret enligt förnyelselagen från 2013. Avtalsservitut och nyttjanderätter inskrivna före 1 juli 1968 tas då bort ur registret om de inte förnyas. De slutar inte gälla, men det kan bli svårt att bevisa om en fastighet byter ägare. Än så länge är det bara 2% av de gamla avtalen som har förnyats och man har fram till utgången av 2018 på sig. Till artikeln >>

En halv miljon servitut ska rensas ut

26 oktober, 2015 i Konsumenträtt

Omkring en halv miljon servitut och andra avtal som ger rätt att använda någon annans tomt för ett visst syfte, ska 2019 rensas bort ur det statliga Fastighetsregistret. Möjligheterna att hävda sina rättigheter riskerar därmed att försämras, skriver SVT Nyheter. Bakgrunden är en ny lag som säger att inskrivningar äldre än 50 år ska rensas bort vid utgången av 2018, om ingen begär förnyelse. Servitutet upphör inte att gälla, men till exempel efter en försäljning kan det bli svårare att hävda sin rättighet när eventuella inskrivningar inte finns kvar i registret. Hittills har bara några 100 vanliga fastighetsägare anmält förnyelse. – En del äldre rättigheter nyttjas fortfarande och för att säkerställa sina rättigheter inför framtiden är det klokt att se till att förnya inskrivningen, säger Lennart Sundström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet. Till artikeln >>