Du går nu igenom arkiven för finansiell rådgivning.

Årets budget för konsumentpolitiken

14 januari, 2013 i Allmänt

Statsbudgeten för 2013 finns nu att läsa på regeringen.se. Området Konsumentpolitik får 196 miljoner kronor. Målet för konsumentpolitiken är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva val, skriver Regeringen och listar aktuella områden. Det handlar bland annat om att motverka överskuldsättning, se över konsumentskyddet vid finansiell rådgivning och införa ångerrätt vid gatuförsäljning. Till artikeln >>

Ökat skydd vid ekonomisk rådgivning

2 oktober, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning, skriver SR Ekot. Rådgivningen gränsar idag alltför ofta till aggressiv marknadsföring och enligt konsumentminister Birgitta Ohlsson är risken stor att konsumenter luras eller vilseleds att köpa finansiella produkter – såsom aktier eller pensionsförsäkringar – de vare sig behöver eller förstår. Utredningen ska vara klar 2013. Till artikeln >>

Debatt: Alltför lätt att luras vid finansiell rådgivning

1 oktober, 2012 i Ekonomi, Handel, Konsumenträtt

Finansiell ”rådgivning” är alltför ofta rent aggressiv marknadsföring, och konsumenten befinner sig ofta i ett stort informationsunderläge. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att öka konsumentskyddet och tillsynen vid finansiell rådgivning. Det skriver konsumentminister Birgitta Ohlsson i SvD. Parallellt med utredningen satsar regeringen ytterligare två miljoner kronor per år till Konsumentverket för tillsyn av den finansiella marknaden och för att motverka konsumenters överskuldsättning. Det är uppenbart att höga krav måste ställas på rådgivningsmarknaden för att konsumenter ska känna sig trygga när de ska fatta avgörande beslut om finansiella tjänster, menar Ohlsson. Till artikeln >>

Debatt: Rådgivningslagen måste ses över

10 augusti, 2012 i Ekonomi, Konsumenträtt

Den som anser sig ha blivit utsatt för vårdslös rådgivning har bara 20 procents chans att vinna i tingsrätten. Tyvärr kan vi konstatera att den så kallade rådgivningslagen på åtta år inte haft någon synlig inverkan. Det skriver advokat Magnus Dahlgren i SvD om lagen om finansiell rådgivning. Lagen tillkom som en reaktion på att många konsumenter råkade illa ut i mötet med professionella finansiella rådgivare. Någon synlig inverkan har den dock inte haft, menar Magnus Dahlgren. Han nämner bland annat att bevisbördan ligger på konsumenten, och föreslår att krav på ljudupptagning av alla rådgivningssamtal skall införas. Det är enda sättet att i efterhand skapa sig en bild av vad som förevarit. Till artikeln >>

Svårt att få rätt mot banken

10 augusti, 2012 i Ekonomi, Konsumenträtt

Anmälningarna mot bank och försäkringsbolag till ARN har ökat på senare år. Men i endast ett av sex fall får konsumenten rätt, vilket är långt sämre siffror än för andra branscher. Det skriver Placera.nu. De flesta anmälningarna gäller bankens rådgivning. Många fall avgörs först i företagens interna nämnder, vilket får Cecilia Blomqvist på ARN att tro att flera av de fall som anmäls till ARN är sådana där det är tydligt att konsumenten inte kan få rätt. Att man inte kan få rätt kan ofta bero på att man inte har något bevis. Finns inte bankens eller försäkringsbolagets agerande dokumenterat har anmälaren en liten chans att vinna målet, enligt Cecilia Bergqvist. Fredric Korling, juris doktor i civilrätt vid Stockholms universitet, har skrivit flera avhandlingar om finansiell rådgivning. – Vårdslös rådgivning är inte att bankmannen har rekommenderat en aktie som sedan gick dåligt. Det handlar mer om att rådgivaren rekommenderat placeringar som konsumenten inte har förstått eller som ligger inom fel riskklass, säger han. Till artikeln >>

”Anlita endast licensierade finansiella rådgivare”

12 januari, 2012 i Ekonomi, Konsumenträtt

Regeringen vill stärka konsumenternas skydd när det gäller finansiell rådgivning. Men redan idag finns flera olika sätt att kontrollera en finansiell rådgivare innan man anlitar honom eller henne, skriver Sydsvenskan. För det första måste Finansinspektionen, FI, ha gett sitt godkännande, för det andra kan rådgivaren ha genomgått Swedsecs licensiering. 9300 finansiella rådgivare är licensierade av Swedsec. Licensieringen har funnits i tio år. Sedan dess har 30 licenser dragits in och ungefär lika många rådgivare har varnats för fel i sitt arbete. I den frivilliga licensen ingår förutom ett stort kunskapstest, lämplighetsbedömning och årliga uppdateringar av licensen med tanke på nya regler och förordningar. Licensen i sig innebär dock inget skydd för konsumenten om rådgivaren gett felaktiga råd, men alla licensierade måste ha en ansvarsförsäkring som faller ut om rådgivaren bedöms ha gett felaktiga råd. Till artikeln >>