Du går nu igenom arkiven för finansiella tjänster.

Debatt: Provisionsförbud vid förmedling av finansiella tjänster dåligt

22 januari, 2016 i Ekonomi, Handel

Frågan om provisionsförbud vid förmedling av finansiella tjänster har varit extra aktuell sedan Värdepappersmarknadsutredningen lade fram sitt betänkande i början av året. Av remissinstanserna är det bara ett fåtal som tillstyrker utredningens förslag om ett totalförbud för provisioner. Det skriver Karin Lindblad, vd för Sveriges Försäkringsförmedlares förening, i SvD. Om ett provisionsförbud skulle införas innebär det att statsmakterna överlåter ansvaret för rådgivning till de fyra stora bankkoncernerna, utan konkurrens, och de stora förlorarna blir som sagt konsumenterna. Det kan inte vara regeringens mening, skriver hon. Till artikeln >>

Finansinspektionen vill sätta stopp för provisioner

29 maj, 2013 i Ekonomi, Handel

Det ska bli stopp för oseriösa rådgivare som vilseleder sparare och sätter sina egna intressen att tjäna pengar framför konsumenternas. Finansinspektionen har tagit fram förslag till en ny lag som delvis förbjuder provisioner. Men kritiker tror inte på åtgärden, skriver TT. Gustaf Rentzhog, koncernchef på fond- och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners, tror inte att det skulle få effekt. De verkligt oseriösa aktörerna kommer att hitta nya sätt att tjäna pengar utanför systemet, samtidigt som små seriösa aktörer riskerar att slås ut, enligt honom. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) välkomnar förslaget, men ser också risker med att gå för hårt fram. Till artikeln >>

”Rådgivare” kan bli ”säljare” i hela EU

2 oktober, 2012 i Ekonomi, Handel

Det som kallas för rådgivning inom finanssektorn är oftast aggressiv marknadsföring, med konsumenter som luras på ofördelaktiga finansiella produkter. Konsumentminister Birgitta Ohlsson gick hårt åt finanssektorn på Brännpunkt i gårdagens SvD, skriver SvD Näringsliv. Men problemet finns inte bara i Sverige – och om ministern får som hon vill kan användandet av titeln ”rådgivare” begränsas inom hela EU. – Jag vill inte föregripa utredningen, men de här problemen återfinns i hela Europa och på EU-nivå driver vi just frågan om att det krävs en större tydlighet med skillnaden mellan rådgivare och säljare. Sedan får vi se vad den här utredningen landar i för förslag, säger Birgitta Ohlsson. Till artikeln >>

Debatt: Alltför lätt att luras vid finansiell rådgivning

1 oktober, 2012 i Ekonomi, Handel, Konsumenträtt

Finansiell ”rådgivning” är alltför ofta rent aggressiv marknadsföring, och konsumenten befinner sig ofta i ett stort informationsunderläge. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att öka konsumentskyddet och tillsynen vid finansiell rådgivning. Det skriver konsumentminister Birgitta Ohlsson i SvD. Parallellt med utredningen satsar regeringen ytterligare två miljoner kronor per år till Konsumentverket för tillsyn av den finansiella marknaden och för att motverka konsumenters överskuldsättning. Det är uppenbart att höga krav måste ställas på rådgivningsmarknaden för att konsumenter ska känna sig trygga när de ska fatta avgörande beslut om finansiella tjänster, menar Ohlsson. Till artikeln >>

Finansavtal via telefon kan stoppas

10 februari, 2012 i Ekonomi, Handel

Finansmarknadsminister Peter Norman vill utreda om det lagstiftningsvägen går att förhinda att avtal för finansiella tjänster tecknas över telefon, skriver TT. Enligt Reuters har Norman sagt att ”det handlar om att göra undantag i avtalsrätten” när det gäller finansiella tjänster. Endast skriftliga avtal bör gälla. Till artikeln >>