Du går nu igenom arkiven för försäkringsförmedlare.

Försäkringsbolagen tjänar storkovan på dyra fonder

20 mars, 2017 i Ekonomi

Försäkringsjättarna Länsförsäkringar och Skandia har ett dolt specialutbud med dyra fonder, som enbart är till för externa förmedlare och rådgivare. Fonderna både kostar mer och presterar sämre än genomsnittet, skriver SvD. Utbudet är inte tillgängligt för de egna kunderna utan består av fonder som externa förmedlare kan erbjuda sina kunder vid så kallad finansiell rådgivning. En röd tråd genom listan av distributörsfonder är höga avgifter och förhållandevis svag avkastning. – Distributörsfonderna är ett sätt att ta ut avgifter och kickbacks. Det är ofta därför de finns, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet. Länsförsäkringar och Skandia hävdar däremot att distributörsfonderna finns för att skapa ett bredare utbud och för att öka valfriheten för kunderna – fast alltså inte de egna kunderna utan för kunderna till de externa försäkringsförmedlarna. Det vanliga är att konsumenter betalar för rådgivning genom fondernas avgift. Fondavgiften delas mellan fondbolaget, försäkringsförmedlaren och distributören, i de här fallen Länsförsäkringar och Skandia. Alla tre tjänar alltså på att försäkringsförmedlaren rekommenderar fonder med höga avgifter. Till artikeln >>

SwedSec återkallar licens för privatrådgivare

18 oktober, 2016 i Ekonomi

SwedSecs disciplinnämnd har återkallat en privatrådgivarens licens, skriver man i ett pressmeddelande. Privatrådgivaren har tecknat 52 personförsäkringar till kunder utan deras vetskap. Han annullerade de flesta försäkringarna strax efteråt, men flera kunder hörde av sig till företaget eftersom belopp dragits från deras konton. I två fall har han också förfalskat kunders namnteckningar. Dessutom har privatrådgivaren sänkt räntan på krediter för sin mor och sin bror. Till artikeln >>

Jämförelsesajter för försäkringar kan försvinna

14 oktober, 2014 i Ekonomi, Handel

För att minska risken för intressekonflikter mellan förmedlare och kunder och för att stärka kundernas ställning uppdaterar Svensk Försäkring branschrekommendationen med att provisioner inte ska betalas vid oberoende förmedling av skadeförsäkring. Det skriver nyhetsbrevet Risk & Försäkring. Den privata skadeförsäkringsförmedlaren Insplanet, vars intäkter nästan helt består av provisioner, är kritiska. Insplanet anser inte att den nya rekommendationen handlar om provision eller inte som ersättningsform utan att det handlar om att försvaga försäkringsförmedlarnas position och distributionskraft. Om försäkringsbolagen tar till sig av denna branschrekommendation och slutar med att betala provisioner till skadeförsäkringsförmedlare som arbetar mot privatkunder, vars intäktsflöde är beroende av provisioner, kommer detta att innebära en dödsstöt för deras affär. Till artikeln >>

Kritik mot plan på provisionsstopp

26 juni, 2014 i Ekonomi, Handel

Regeringens planer på att stärka konsumentskyddet för sparare är bra på flera sätt. Men ska provisioner förbjudas måste skattelagstiftningen ändras för att inte bli kraftigt konkurrenshämmande. Det skriver Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i Privata Affärer. Ett av problemen som kommer begränsa konkurrensen är momsfrågan. När man övergår till provisionsfri rådgivning beläggs exempelvis investeringstjänster med moms. Det innebär att i jämförelse med banken blir tjänsterna 25 procent dyrare. Till artikeln >>

Lurades på försäkring som de inte behövde

18 maj, 2014 i Handel

Säljaren formulerade sig så otydligt att Bo och Margareta lurades att teckna en husbilförsäkring – som de inte behövde, skriver GT. Margareta, 68, fick en faktura på 4 550 kronor från försäkringsförmedlaren Water Circles på en husbilförsäkring trots att hon varken tecknat försäkringen, känner till företaget eller äger husbilen, den står på hennes man Bo, 63. Enligt Water Circles är det inte bara en husbilsförsäkring paret tecknat, utan även en bil- och husförsäkring. GT har tagit del av Water Circles inspelning av samtalet mellan Bo och säljaren, och konstaterar att han kräver att få avtalet på papper innan han tackar ja. Håkan Nybäck, klagomålsansvarig på Water Circles, säger att det ”är svårt för alla bolag att ta ansvar för allt som säljarna gör och vad de säger till kunderna. Det är beklagligt”. Paret har nu sluppit betala. Till artikeln >>

Försäkringsförmedlare i fokus för FI Konsumentskydd

19 februari, 2014 i Konsumenträtt

En viktig profilfråga för Finansinspektionens nya avdelning Konsumentskydd blir att granska de provisioner som tas ut vid förmedling av finansiella produkter. Att skydda konsumenter från försäkringsbolag som vill få kunderna att byta från traditionella pensionsförsäkringar till mer riskfyllda lösningar är en annan viktigt fråga man ska koncentrera sig på, skriver Dagens Industri i en intervju med avdelningens chef Malin Omberg. Vad gäller bolån vill man ”vill man minska sampaketering av tjänster, det vill säga att bankerna erbjuder bolån till viss ränta med villkoret att man köper en viss försäkring och en viss fond hos dem”. Läs mer >>

”Försäkringsförmedlare vilseleder medvetet eller omedvetet”

21 oktober, 2013 i Ekonomi

Marknaden för försäkringsförmedlare är stor med många aktörer men Konsumentverket är kritisk till dessa i ny granskning, skriver SvD. Ett antal tillsynsärenden har nu öppnats då flera bolag visat på brister i sin information till konsumenten. – Försäkringsförmedlare vilseleder medvetet eller omedvetet i vissa fall konsumenten. Så ska det inte vara. Det är omfattande informationskrav bolagen har att leva upp till. Det är viktigt att konsumenten förstår varför man får ett erbjudande och att en förmedlare alltid är en mellanhand till ett försäkringsbolag, säger Joel Westerlund jurist på Konsumentverket. De bolag Konsumentverket inte kunde få kontakt med har lämnats vidare till Finansinspektionen. Läs mer >>

Finansinspektionen vill sätta stopp för provisioner

29 maj, 2013 i Ekonomi, Handel

Det ska bli stopp för oseriösa rådgivare som vilseleder sparare och sätter sina egna intressen att tjäna pengar framför konsumenternas. Finansinspektionen har tagit fram förslag till en ny lag som delvis förbjuder provisioner. Men kritiker tror inte på åtgärden, skriver TT. Gustaf Rentzhog, koncernchef på fond- och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners, tror inte att det skulle få effekt. De verkligt oseriösa aktörerna kommer att hitta nya sätt att tjäna pengar utanför systemet, samtidigt som små seriösa aktörer riskerar att slås ut, enligt honom. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) välkomnar förslaget, men ser också risker med att gå för hårt fram. Till artikeln >>

Fundior-kunder får inte ut sina pengar

30 januari, 2013 i Ekonomi

Några av inlåningsföretaget Fundiors kunder har vänt sig till Finansinspektionen efter att de misslyckats med att få ut sina pengar, skriver SvD. Enligt Finansinspektionens presschef Jonatan Holst omfattas inlåningsverksamheten inte av insättningsgarantin, och kräver inte heller tillstånd. – Det vi kan göra är att ge råd om hur man som kund kan gå vidare och då handlar det i första steget om att vända sig till Kronofogden för att få ett betalningsföreläggande, säger han. Finansinspektionen återkallade i december Fundiors tillstånd att förmedla försäkringar på grund av ”allvarliga brister” i verksamheten. Till artikeln >>

FI återkallar tillstånd för försäkringsförmedlare

11 december, 2012 i Ekonomi

Finansinspektionen återkallar tillståndet för försäkringsförmedlaren Fundior Finans och Försäkring, samt varnar Sparbanken Gotland och försäkringsförmedlarna Consilatio och Devise. Det framgår av pressmeddelanden, skriver SvD. ”Bolaget har inte utgått från kundernas individuella behov samtidigt som informationen om de erbjudna produkterna har varit bristfällig och direkt vilseledande. Bolaget har också haft allvarliga brister i sin dokumentation av förmedlingen”, skriver FI om Fundior. Övriga bolag har förutom varningar också fått straffavgifter. Till artikeln >>