Du går nu igenom arkiven för Framtidens stöd till konsumenterna.

Sveriges Konsumenter pressade Birgitta Ohlsson om konsumentvägledarna

12 februari, 2013 i Allmänt

Konsumentminister Birgitta Ohlsson (fp) var i dag på besök hos Sveriges Konsumenter. Under mötet tog organisationen tillfället i akt att ta upp det kritiserade förslaget om att centralisera landets konsumentvägledning, skriver Dagens Opinion. – Det gick bra. Vi berättade om vår verksamhet och vad vi gjort tidigare, våra prioriteringar i år och vilken utveckling vi ser framför oss. Vi fick också en del information från ministern, säger Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft om besöket. Jan Bertoft hyllar Birgitta Ohlsson för hennes engagemang i konsumentfrågorna. – Man kan alltid säga att hon behöver göra fler saker och tidigare. Men hon är mycket intresserad av frågorna och har kört igång många utredningar som också är klara. Hon har attackerat rätt frågor. Till artikeln >>

Rättvist konsumentstöd

28 juni, 2012 i Allmänt

Det är svårt att vara konsument idag och det är heller inte så lätt att veta var och hur man ska få hjälp. Igår presenterades en utredning som vill att Konsumentverket i Karlstad ska bygga upp en nationell konsumentvägledning för alla medborgare, skriver SR Värmland. – Den viktigaste intentionen från utredaren är att göra ett rättvist konsumentstöd över hela Sverige. Idag är det 640.000 svenskar som saknar konsumentvägledning i sin kommun, säger Mia Ohlsson, Konsumentverkets kommunikationschef. En webbplats med samlad konsumentinformation, och en vägledning dit man kan ringa, maila, skriva, använda sociala medier för att kunna ställa frågor är tanken. Enligt förslaget ska det nya systemet kunna införas den 1 januari 2014 och innebära omkring 35 nya arbetstillfällen i Karlstad. Till artikeln >>

Internethjälp för konsumenter

27 juni, 2012 i Allmänt

Utredningen Konsumenten i centrum föreslår bland annat att Konsumentverket upprättar en internettjänst till hjälp för konsumenter och en telefontjänst för personlig vägledning, skriver TT. Konsumentverket ska också, enligt utredningen, genomföra en kampanj för att göra internetadressen och telefonnumret känt för allmänheten. Kommunerna ska få större möjlighet till uppsökande arbete, och Naturvårdsverket informera om konsumtionens påverkan på miljö och människor. Ändringarna i konsumentstödet behövs eftersom stödet i dag är både okänt och ojämlikt, enligt konsumentminister Birgitta Ohlsson. Nu väntar en remissrunda till oktober, och ett konkret förslag till nästa höst. Till artikeln >>

Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd

27 juni, 2012 i Allmänt

– Ett steg i rätt riktning. Snart spelar det ingen roll var du bor, med det här förslaget får alla konsumenter tillgång till kvalificerad rådgivning. Så kommenterar Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson betänkandet Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. verket föreslås bygga upp en nationell, webbaserad tjänst med samlad konsumentinformation från en rad myndigheter, konsumentbyråer och relevanta organisationer. Rådgivning ska ske via telefon, mejl och brev. Gunnar Larsson betonar att Konsumentverkets eventuella vägledning mot konsumenter inte ska ses som en ersättning för lokal konsumentvägledning. Till artikeln >>

Utredningen om framtidens konsumentstöd – ett svek!

27 juni, 2012 i Allmänt

Istället för att förstärka befintlig verksamhet föreslås att staten ska få nya resurser till att bygga upp en ny organisation. Det är ett slöseri som kan slå undan fötterna för många kommunala konsumentverksamheter och innebära ett sämre konsumentstöd, skriver Konsumentvägledarnas Förening i en kommentar till utredningen om framtidens stöd till konsumenterna. – Förslagna åtgärder kommer fortfarande att innebära ett orättvist stöd för landets konsumenter, menar ordförande Annika Wilow Sundh. Många kommuner kommer sannolikt att avveckla för att hänvisa till ett statligt organiserat call-center, tror hon. Utredningen har en förhoppning, att kommunerna ska vara en second-line- support som ska bistå konsumenterna med mer handgripligt stöd samt att kommunerna ska kunna frigöra resurser för att kunna ägna mer tid åt ett mer uppsökande konsumentstöd. Men många kommuner prioriterar förebyggande verksamhet i mindre grad, och förslagen uppmuntrar dem inte att bygga ut denna.

Konsumentnytt: Så behåller vi vägledningen

27 juni, 2012 i Allmänt

Så kom det, förslaget som många konsumentvägledare fasat för: Ett nationellt nummer för konsumentvägledning ska inrättas. Enligt Sveriges Konsumenter, som är kritiska till utredningens slutsatser, ska 25 rådgivare tillsättas på Konsumentverket. Vad hindrar kommunerna att nu lägga ned den lokala rådgivningen med hänvisning till att en central vägledning finns? Här är Konsumentnytts spontana förslag på lösning: Det nationella callcentret outsourcas till kommunernas vägledningar. Varje kommun viker tid och personal för att svara på nationella frågor, som automatiskt portioneras ut till lediga vägledare när konsumenterna ringer in till det rikstäckande numret. Konsumentverket ger samtidigt kommunerna ersättning för den tiden. Det ger kommunen en åtminstone delfinansierad vägledare, som med lite extra pengar från kommunen även kan ta personliga möten och arbeta förebyggande. Med dagens avancerade telefoni ska det inte vara några problem rent tekniskt.

Sveriges Konsumenter: ”Omodern lösning för konsumenterna”

27 juni, 2012 i Allmänt

I dag kom utredningen ”Framtidens stöd till konsumenterna” med förslag om att centralisera landets konsumentvägledning. Utredningsförslagets lösning är att 25 rådgivare tillsätts på Konsumentverket. Myndigheten ansvarar även för en nyinrättad informationsportal på webben med konsumentfrågor. – Vi är kritiska då det finns betydligt modernare lösningar som både tar tillvara regionalt engagemang och skapar nya och kreativa samarbetsformer, säger Örjan Brinkman, ordförande på Sveriges Konsumenter. – Det är bra att alla konsumenter kan få vägledning, men risken är stor att det förebyggande arbetet runt om i landet försvinner och att många kommuner lägger ner sin rådgivning, med hänvisning till att det finns en statligt finansierad rådgivning, säger Örjan Brinkman. Till artikeln >>

Utredning om framtidens stöd till konsumenterna presenterades

27 juni, 2012 i Allmänt

Idag klockan 11 presenterade Elisabeth Tandan och konsumentminister Birgitta Ohlsson utredningen ”Framtidens stöd till konsumenterna”. Bland förslagen är en IT-baserad informationstjänst med konsumentinformation samlat på en webbadress, och ett rikstäckande telefonnummer för konsumentvägledning. Den kommunala konsumentvägledningen föreslås få mer resurser till uppsökande verksamhet, och Naturvårdsverket uppdrag att informera konsumenter om miljön.