Du går nu igenom arkiven för FT-mål.

Så agerar du mot Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen

14 oktober, 2015 i Bedrägeri

Har du fallit i fällan och skrivit under blanketten från Nummerupplysningen eller Bolagsupplysningen? Bestrid – men känn till riskerna, skriver Knyt.se:s Anders Nyman i Driva Eget. Till artikeln >>

Så ska man få bukt med bluffakturorna

7 september, 2015 i Bedrägeri

Det måste ställas större krav på myndigheterna för att sätta stopp för fakturaskojare. Det visade den statliga utredning om åtgärder mot fakturabedrägerier som presenterades på fredagen, skriver Driva Eget. Utredningen anser att de regler som redan finns i de flesta fall ger ett tillräckligt skydd mot fakturabedrägeri och en ändring av dem skulle medföra oacceptabla nackdelar i andra avseenden. På flera rättsområden har man konstaterat att problemen med fakturabedrägeri snarast har att göra med att reglerna inte tillämpas som det är tänkt. Till artikeln >>

Så gör du om du lurats av Bolagsupplysningen

17 maj, 2015 i Bedrägeri

Många oroliga företagare hör av sig till Svensk Handel om att de känner sig lurade av Bolagsupplysningen, skriver SVT Nyheter Halland. Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, råder företagare är att inte betala fakturorna. – Känner man sig lurad när man får en faktura så ska man bestrida den. Man ska skicka in till den man fått fakturan ifrån att man bestrider och varför man bestrider, säger han. Om man bestrider en faktura på rätt sätt så ska man enligt Svensk handel inte behöva vara orolig för inkasso och Kronofogden. Det som däremot kan hända, även om det är sällsynt, är att tvisten tas till tingsrätten. Enligt Svensk Handel behöver man som företagare inte heller vara speciellt orolig om det skulle hamna i rätten, eftersom man tack vare det låga beloppet inte behöver stå för Bolagsupplysningens rättegångskostnader ifall man skulle förlora. Till artikeln >>

Dyrare att ta ärendet till rätten efter årsskiftet

24 september, 2013 i Allmänt, Konsumenträtt

Tvistemålen har ökat kraftigt sedan årsskiftet – och mest har de så kallade förenklade tvistemålen vuxit, de som handlar oftast om konsumenttvister. Nu vill Domstolsverket chockhöja avgiften för att gå till tinget, skriver DN. En stämningsansökan kostar idag 450 kronor att lämna in men Domstolsverket vill höja den till så mycket som 1 9000 kronor från årsskiftet. Det är ett förslag som kritiserats hårt av flera jurister, då de menar att konsumenter kommer att ha svårt att kunna hävda sin rätt. Till artikeln >>

Förslag om höjda stämningsavgifter på remiss

8 februari, 2013 i Bedrägeri

Domstolsverket har föreslagit att ansökningsavgiften för olika mål i landets domstolar ska höjas. För förenklade tvistemål, som rör belopp under ett halvt basbelopp, föreslås den nya nivån 1900 kronor, istället för nuvarande 450 kronor. Idag har flera avgifter inte ändrats sedan 1990-talet, och de svenska ansöklningsavgifterna är mycket låga om man jämför med resten av Europa, skriver Domstolsverket i rapporten Ansöknings- och kungörandeavgifter vid allmän domstol. Rapporten finns att läsa som pdf här. Enligt vad Justitiedepartementet uppger till Knyt.se idag är frågan under beredning, och förslaget ska skickas ut på remiss till ett antal remissinstanser under kommande vecka. Kommissarie Anders Olofsson vid Stockholmspolisen, ansvarig för polisens informationssatsning för att få företagare att våga vägra betala bluffakturor, är rädd för att en höjd ansökningsavgift bara kommer att hjälpa bedragarna. Om en företagare blir stämd av ett blufföretag och förlorar måste denne stå för ansökningsavgiften och maximalt en timme av motpartens ombudskostnad. Med Domstolsverkets förslag skulle den finansiella risken att väga hävda sin rätt nära nog fördubblas, om ansökningsavgiften höjdes från 450 till 1900 kronor. – Inte bra, är hans kommentar till förslaget.

Debatt: Juridiken stoppar inte bluffakturorna

18 januari, 2013 i Bedrägeri

Resultatet i det uppmärksammade Helsingborgsmålet där den åtalade huvudmannen i en stor härva av bluffakturor friades av tingsrätten i onsdags var en stor besvikelse. Vi var många som hoppades att den här rättegången skulle bli en milstolpe i kampen mot fakturabedrägerier mot företagare. Det skriver Elisabeth Thand Ringqvist och Lars Nordfors, Företagarna, i SvD. Det principiellt viktiga med domen och åklagare Tord Josefsons arbete är att tingsrätten konstaterar att bluffakturor är brottslig verksamhet. Förhoppningsvis ger det ännu fler företagare mod att anmäla när det bevisligen är ett brott och inte försumlighet av företagaren. Regeringen uppmanas agera med en uppdaterad avtalslag och brottsbalk, se över rättegångsbalken så att domstolarna inte uppmanar till förlikning, utöka rättsskyddet för mål under ett halvt basbelopp och skärpa inkassolagen. Till artikeln >>