Du går nu igenom arkiven för Giftfri förskola.

Giftfria leksaker på förskolor i Åre

12 augusti, 2014 i Hälsa

Barnen på förskolorna i Åre kommun ska inte längre behöva leka med leksaker som kan innehålla farliga kemikalier. Kommunen har nämligen beslutat att alla farliga leksaker och inventarier omedelbart ska slängas bort, skriver ÖP. Enligt Naturskyddsföreningen visar att förskolornas inomhusmiljöer innehåller högre halter av hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Det beror sannolikt på att många förskolor har saker som avger farliga kemikalier som till exempel skumgummi och mjukgjord PVC. Naturskyddsföreningen uppmanar, i väntan på nationella riktlinjer, människor att skriva medborgarförslag om giftsanering i kommunerna. Till artikeln >>

Barn exponeras för ftalater i förskolemiljö

17 december, 2013 i Hälsa, Miljö

Kemikalieinspektionen har under 2013 tillsammans med Socialstyrelsen arbetat med ett projekt för att få en bättre bild över kemikalier i förskolemiljö, skriver den förstnämnda myndigheten i ett pressmeddelande. Man har analyserat tre förskolors dammkemikalier och hur mycket av ämnena som barnen har på händerna. Även innehållet av vissa kemikalier i sovmadrasser och leksaker har undersökts. Slutsatsen är att barns exponering för ftalater är något som behöver kollas närmare. Till pressmeddelandet >> Hela rapporten kan läsas här >>