Du går nu igenom arkiven för God El.

Debatt: Vädjanden till elhandelsbolagen räcker inte

11 mars, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

I en slutreplik i GP skriver God Els VD, Marie Dahllöf, att ”elbolagen gör tafatta försök att försvara sig mot oskäliga elavtal. Men nu räcker det inte längre att vädja till en bransch som ingenting lärt och ingenting gör. Lagstiftning är det enda som kan lösa problemen.” Till debattartikeln >>

Debatt: Missvisande om anvisningsavtalen

5 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Svensk Energi, skriver i en debattartikel i GP om att organisationens egna undersökning visar att elbolagen överlag är bra på att informera om möjligheten att välja ett annat avtal än de så kallade anvisningsavtalen. Detta skriver han som en replik till Marie Dahllöf, vd för God El, som kritiserade anvisningsavtalen och tillsvidarepriset. Dock medger man att ”huvuddelen av de anvisade kunderna – sammantaget – betalar mer än aktiva kunder på marknaden” men försvarar det i samma veva: Anledningen till det högre priset är att passiva kunder innebär en högre risk för elhandelsföretagen eftersom uppsägningstiden är kort. Dessutom kostar det att fullgöra den informationsplikt som den här typen av avtal medför. Till debattartikeln >>

Debatt: Elkonsumenterna luras på miljoner

20 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Tillsvidarepriserna på el utnyttjas av elbolagen som förra året tjänade nästan 1,3 miljarder koronor på dessa avtal. Detta är oskäligt och nu måste regeringen agera, skriver Marie Dahllöf, vd för God El, i en debattartikel i GP. Hon kritiserar regeringen att inget hänt i frågan, och trots att en enig opposition för två år sedan bestämde att tillsvidarepriset på el skulle upphöra i sin nuvarande form. Hon vill att man tittar på hur Finland och Norge gjort. ” I finsk lag slås fast att tillsvidarepriserna ska vara ”skäliga”. När man flyttar i Finland måste man välja elhandlare och på så vis tvingas kunderna att göra ett aktivt val. I Norge är priset under de första veckorna reglerat så att bolagen inte kan ta ut överpriser som i Sverige. Dessutom har de informationsskyldighet och måste kvartalsvis berätta om alternativa elavtal. Även namnet är reglerat för att skapa enhetlig terminologi.” Läs mer >>

Stora brister i hur elbolag driver in obetalda räkningar

17 februari, 2014 i Konsumenträtt

Datainspektionen riktar omfattande kritik mot elbolagens sätt att driva in skulder från elkunder som inte betalat sina räkningar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Granskningen omfattar företag som själva driver in obetalda fordringar, det vill säga inte anlitar inkassobolag för indrivningen, och i den rapport som Datainspektionen tagit fram framkommer det bland annat att det är bristande kontroll av förutsättningarna för att stänga av elen, hot om att koppla in sociala myndigheter och ogiltiga villkor i kundernas amorteringsplaner. Bland annat kritiseras Vattenfall. För att ett elbolag ska kunna stänga av elen till en kund krävs att kunden begått ett avtalsbrott som är ”väsentligt” enligt ellagen men många gånger görs inte någon bedömning alls. Till pressmeddelandet >> Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi, uppmanar dess medlemsbolag ”att läsa rapporten och ta till sig den information som finns däri”. Läs mer >>