Du går nu igenom arkiven för Göran Marby.

Många klagar på telefonförsäljare

2 oktober, 2014 i Tele- och internet

Har du blivit kund hos en teleoperatör utan att riktigt veta hur det gick till? Du är inte ensam. Oseriös telefonförsäljning är vad det klagats om mest det senaste kvartalet, enligt Post- och telestyrelsen, skriver TT. Under första halvåret 2014 inkom klagomål på flera aktörer. Senaste kvartalet har det varit framförallt Gothia Telecom, tidigare Svea Telecom, som det klagats på. ”PTS, Konsumentverket, Telekområdgivarna och de nätägande operatörerna har haft ett bra samarbete i den här frågan”, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS. Till artikeln >>

Nordiska insatser för telekonsumenterna

28 maj, 2014 i Tele- och internet

De nordiska generaldirektörerna för regleringsmyndigheterna inom telekomområdet har beslutat att inrätta en gemensam arbetsgrupp med syfte att stärka konsumenters rättigheter. Det skriver PTS. Arbetsgruppen ska hitta nya sätt att lösa problem och ska fokusera bland annat på tydligare och bättre konsumentinformation, nätneutralitet och täckningskartor för mobiltelefoni. Konsumenter upplever i dag liknande problem när de köper och använder telefoni och bredband i alla de nordiska länderna. Till artikeln >>

Stark efterfrågan på snabbt bredband

27 maj, 2014 i Tele- och internet

Antalet bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s eller mer fortsatte att öka kraftigt under 2013. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad 2013, som beskriver utvecklingen på telekommarknaden under förra året. Det skriver PTS i ett pressmeddelande. Under 2013 ökade mängden datatrafik i mobilnäten med 54 procent. Ungefär 30 procent av detta kommer från smartmobilabonnemang som även de ökade med 14 procent från året innan. Den genomsnittlige smartmobilanvändaren förbrukade 1,3 GB data per månad medan den som köper mobilt bredband som en fristående tjänst, t.ex. till dator eller surfplatta, använder nästan 7 GB per månad. Till artikeln >>

PTS generaldirektör ger stöd till KO

18 mars, 2014 i Konsumenträtt

”Jag välkomnar KO Gunnar Larssons brev till regeringen där han vill ha stärkta sanktionsmöjligheter och bättre verktyg för att vidta åtgärder mot företag som bryter mot marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Även jag får dagligen ta emot klagomål som rör marknadsföring och försäljning av telefoniabonnemang. Detta trots att KO är den egentliga tillsynsmyndigheten.” Det skriver PTS generaldirektör Göran Marby i ett öppet brev till KO Gunnar Larsson och som publicerats på PTS-bloggen. Han ger stöd till KO i sin kamp att framför allt komma tillrätta med problemen i telefonförsäljningsbranschen och att personer blir anslutna till abonnemang de tackat nej till. ”Vi har även tidigare agerat tillsammans för att få till stånd krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. Jag vill nu fortsätta att prioritera frågan och har startat ett projekt inom PTS där vi ska vända på de stenar som finns för att se vad vi, inom vår verksamhet, kan göra åt företag som ansluter kunder till telefoniabonnemang utan kundens samtycke.”, skriver han också. Läs hela brevet här >>

PTS: Mer frekvenser för snabbare mobilt bredband

7 mars, 2014 i Tele- och internet

Det finns täckning för taltelefoni på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. De nya 4G-näten täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan, och de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan. Siffrorna är beräknade med antagandet att användaren håller mobiltelefonen i handen eller mot huvudet. Det skriver PTS i ett pressmeddelande. Såväl för taltäckningen som för täckningen av mobilt bredband gäller att de glesast befolkade länen har minst yttäckning. Det är där de vita områdena är som störst. Därför anser Göran Marby, PTS generaldirektör, att det är glädjande att 700 MHz-bandet inom några år blir tillgängligt för mobilnätsutbyggnad. Det är just detta som behövs, anser han; mer frekvenser i låga band för att operatörerna ska lyckas bygga ut näten i alla delar av landet. Till pressmeddelandet >>

Mobilabonnemang med fast pris allt vanligare

14 februari, 2014 i Tele- och internet

Oavsett om du ringer 100 eller 900 mobilsamtal i månaden får du betala lika mycket. Det beror på att allt fler abonnemang får fast pris där det ingår ett stort antal ”fria” samtal och sms, visar en ny rapport från PTS. Det som skiljer abonnemangen åt är datamängdens storlek. Rapporten visar att storanvändare av mobila tjänster och fast bredband har relativt låga priser i Sverige jämfört med många andra länder. Priserna för medelanvändaren av mobila tjänster hamnar däremot på tionde plats, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Läs mer >>

PTS: Mobilen allt viktigare när vi byter operatör

27 november, 2013 i Tele- och internet

Lägre kostnad är fortfarande viktigast när svenskarna byter mobiloperatör. Men själva mobilen, vilken telefon vi får erbjudande om, är nästan i kapp. Det visar PTS rapport ”Svenskarnas användning av telefoni och internet 2013″, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Undersökningen visar även att det blir allt vanligare att vi använder internettelefonitjänster, som exempelvis Skype och Viber, i mobilen. – Det är tydligt att konsumenterna tänker på ett annat sätt i dag än för några år sedan. Att själva mobilen blir allt viktigare när vi byter operatör ställer helt nya krav på branschen, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS i pressmeddelandet som kan läsas här >> Undersökningen finns på denna sida >>

Debatt: Telebolagen lovar mer än de kan hålla

31 maj, 2013 i Handel, Tele- och internet

Vårens debatt om mobiltäckningen i Sverige är ett tydligt exempel på hur viktiga mobiltelefoni- och bredbandstjänsterna är för oss konsumenter i dag. Tyvärr lovar telebolagen ofta mer än de kan hålla när det gäller täckning. Därför agerar nu Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket gemensamt för att operatörerna ska ta ett större ansvar för marknadsföringen av telefoni- och bredbandstjänster. Det skriver Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket, och Göran mMrby, dito på PTS, i SvD. Till artikeln >>

PTS vill betygsätta mobiltelefoner

27 maj, 2013 i Tele- och internet

Hur bra är mobiltelefonerna egentligen? Åtta nordiska och baltiska myndigheter vill nu att EU-kommissionen ställer krav på information om mobiltelefoners mottagningsprestanda, skriver Elektroniktidningen. Myndigheterna har nu gemensamt vänt sig till EU-kommissionen, och anser att konsumenterna behöver hjälp. – Ett krav från EU på information om mobiltelefoners mottagaregenskaper skulle underlätta för konsumenter att kunna göra medvetna val av telefon utifrån deras behov, säger PTS generaldirektör Göran Marby i ett pressmeddelade. Till artikeln >>

Ledare: Regelkrångel kanske den enda utvägen

2 maj, 2012 i Bedrägeri, Handel

I början av samtalet är jag ett stort frågetecken. Tydligen har jag köpt tjänster av det här företaget och nu har jag visst missat att avbeställa tjänsten. Så då förlängs vår, eh, affärsrelation, skriver Sanna Rayman i SvD. ”Skärp reglerna för telefonförsäljning”, skrev KO och PTS häromdagen. Kravet på skriftligt godkännande av ingångna avtal bör regeringen noga överväga, menar Sanna Rayman. Jag blev uppringd som egenföretagare, men lurendrejarna är lika skrupellösa när de ger sig på privatpersoner – om inte värre. En poäng som görs i detta sammanhang är att det som företagen bakom bluffakturorna gör redan är olagligt. Jo, men det hjälper inte brottsoffren. Fakturor ska bestridas, företag ska polisanmälas. De drabbade får både jobba och oroa sig. Till artikeln >>