Du går nu igenom arkiven för Göteborgs flyttbyrå.

Kritiserad flyttfirma kör under nytt namn

21 januari, 2016 i Bedrägeri, Handel

Konsumentverket fick upp ögonen för Göteborgs flyttbyrå efter GP:s granskning i höstas. Nu varnar myndigheten på nytt för firman – som har bytt namn, och saknar både yrkestrafiktillstånd och F-skattsedel, skriver tidningen. Firman kallar sig numera Gbgflytt AB på sin webbplats. Företaget saknar i dag inte bara yrkestrafiktillstånd utan även F-skattsedel. Företaget är sedan tidigare polisanmält. Hos polisen i Borås finns en pågående förundersökning om bedrägeri, skadegörelse och olovligt förfogande. Till artikeln >>

Bedrägeri misstänks i kritiserad flyttbyrå

26 oktober, 2015 i Bedrägeri, Handel

Polisen har inlett en förundersökning mot Göteborgs flyttbyrå. Personerna bakom flyttfirman, som GP granskat i flera artiklar, misstänks för bland annat bedrägeri, skriver GP. – Vi har fem–sex ärenden som vi ska börja titta närmare på. Man har ingått avtal som sedan ändras när flytten ska äga rum, säger Jan-Olof Bothin, biträdande utredningschef vid Boråspolisen. Polisen har länge tvekat att inledda en förundersökning eftersom tvisterna kan betraktas som avtalsbrott, som behandlas i civilrätten. Men nu går polisen alltså vidare med några av anmälningarna. Till artikeln >>

Konsumentverket: Varning för Göteborgs Flyttbyrå

16 oktober, 2015 i Handel, Varningar

Allt fler anmäler företaget Göteborgs Flyttbyrå till Konsumentverket. Av anmälningarna framgår bland annat att företaget ger ett pris muntligt vid bokning, men att priset blir betydligt högre när bohaget har lastats in i flyttbilen, skriver myndigheten. Marknadsföringen är otydlig och företaget lämnar inte den information de ska innan ett avtal på distans ingås. Företaget påstår att de följer Konsumentverkets branschöverenskommelse med Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers förbund, Bohag 2010, men bryter mot flera punkter i överenskommelsen. Företaget saknar även tillstånd för att bedriva yrkestrafik, påpekar man också. Till artikeln >>

Konsument Göteborg varnar för flyttbyrå

13 oktober, 2015 i Handel

Konsument Göteborg vill varna för att anlita Göteborgs flyttbyrå. Det senaste året har minst tolv personer hört av sig med klagomål, skriver SVT Väst. – Jag blev kontaktad av en person senast idag som handlade om Göteborgs flyttbyrå. Och jag har haft flera personer som tidigare har ringt om dem. Det är inte ett seriöst företag, säger Maud Öhlund, konsumentrådgivare vid Konsument Göteborg. Det vanliga scenariet är att företaget ger ett pris muntligt. Sedan när de har lastat in möblerna, får kunden ett annat, betydligt högre, pris. – De har också ofta hanterat sakerna på ett vårdslöst sätt och blivit hotfulla när folk inte velat betala det som de har krävt, säger Paulina Dariazadeh, konsumentrådgivare. Till artikeln >>
Maria har haft stora problem med Göteborgs flyttbyrå. Hon berättar om hur personalen uteblev från tre avtalade möten, uppträdde hotfullt och krävde kontant betalning. Till artikeln >>

Många känner sig lurade av Göteborgs flyttbyrå

21 september, 2015 i Handel

Turerna runt Göteborgs flyttbyrå fortsätter. Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) finns tretton aktiva ärenden gällande flyttfirman, skriver GP. Efter GP:s granskning av flyttbranschen fortsätter kunder att höra av sig med berättelser om hur de upplever sig illa behandlade av Göteborgs flyttbyrå. Mer än 20 personer vittnar om flyttkostnader som mångdubblats, extrakostnader, förseningar och skadade möbler. Många säger sig även ha känt sig hotade, oftast i samband med betalningen, som i flertalet av fallen skett kontant. Till artikeln >>

”Göteborgs flyttbyrå saltar fakturor”

17 september, 2015 i Handel

Ett tiotal kunder vittnar om saltade fakturor, trasiga möbler och ett hotfullt beteende. Göteborgs flyttbyrå riskerar nu vite efter flera anmälningar till Konsumentverket – och utreds av polis för bedrägeri, skriver GP. Efter tidningens första artikel har ett tiotal personer hört av sig med liknande berättelser om hur flyttkostnader flerdubblats. Flera kunder vittnar även om att möbler gått sönder eller skadats under flytten. En annan återkommande uppgift är att Göteborgs flyttbyrå i efterhand förklarar att priserna är exklusive moms. När GP ringer upp Göteborgs flyttbyrå för en kommentar läggs luren på efter att ärendet förklarats. Det sker även vid nästkommande försök. Företaget har heller inte svarat på GP:s mejl. Till artikeln >>

Var tredje flyttfirma kör olagligt

26 augusti, 2015 i Handel

GP har kontrollerat 28 västsvenska flyttfirmor hos Transportstyrelsen. Granskningen visar att åtta av företagen saknar yrkestrafiktillstånd. Det innebär att flyttfirmorna i fråga inte får frakta gods, skriver tidningen. Den kund som anlitar ett företag utan trafiktillstånd kan tvingas stå för kostnaderna själv om lasten skulle skadas under transporten. Både företagets ansvarige och kunden riskerar fängelse i upp till ett år om avsaknaden av trafiktillstånd avslöjas. Fredrik Engström, jurist på branschorganisationerna Sveriges åkeriföretag och Sveriges möbeltransportörers förbund, är inte förvånad. – Det har sett jätteilla ut nu på senare år. Framför allt är det städfirmor som kommer in och konkurrerar helt utan trafiktillstånd med stöd av rut-systemet, säger han. Ta referenser, kolla upp trafiktillståndet och använd Bohag 2010 – en överenskommelse mellan Konsumentverket och branschen om flyttbestämmelser, är hans råd. Till artikeln >>
Göteborgs flyttbyrå som saknar tillstånd har två pågående ärenden och en anmälan hos Konsumentverket. Det gäller kostnader som skenat iväg och missvisande prisinformation. Lars, 61, fick betala tre gånger mer än vad som överenskommits muntligt. Till artikeln >>