Du går nu igenom arkiven för Gotlandsbåten.

Gotlandsbåten besviken över lång handläggningstid i ARN

22 februari, 2016 i Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen, KO, valde att driva en grupptalan mot Gotlandsbåten i ARN. Nämnden tog upp ärendet 14 september i fjol och bolaget trodde på ett snabbt svar i frågan. Men över fem månader senare har bolaget ännu inte fått något besked, skriver helagotland.se. ARN:s ordförande Britta Ahnmé Kågerman beklagar den långa handläggningstiden. – Det här ärendet är väldigt juridiskt komplicerat. Därför har det tagit tid, säger hon, och hoppas kunna meddela något inom en månad. Till artikeln >>

Gotlandsbåten har svarat ARN

5 februari, 2015 i Konsumenträtt

Det har varit många turer mellan Konsumentombudsmannen (KO) och Gotlandsbåten (GB), skriver helagotland.se. Senast var det KO som svarade det gotländska bolaget. Men 29 januari skickade Gotlandsbåten in sitt svar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och de står fast vid samma ståndpunkt som tidigare. ARN ska nu diskutera när man ska pröva ärendet. Elin Nilsson, handläggare vid ARN, uppger att det lär ta över två månader innan ärendet tas upp på ett sammanträde. Till artikeln >>

KO går inte till domstol om Gotlandsbåten

12 november, 2014 i Handel

Konsumentverket går inte vidare till Marknadsdomstolen i tvisten om Gotlandsbåtens bokningsvillkor, skriver VT. Det eftersom avtalstexten ändrats. Konsumentverket kommer dock att fortsätta driva frågan om ersättning till drabbade resenärer i ARN.

ARN-beslut om Gotlandsbåten dröjer

12 november, 2014 i Konsumenträtt

Allmänna reklamationsnämnden ska bestämma om Gotlandsbåten borde ersätta de drabbade resenärerna, skriver helagotland.se. Ett beslut som kan vara avgörande för bolagets framtid. Men ett besked lär inte komma förrän framåt våren. – Gotlandsbåten har fått handlingarna och har ytterligare några veckor på sig att svara. När båda parterna fått lämna alla uppgifter de anser vara relevanta kan ARN se på ärendet och komma med ett beslut, säger Helena Eriksson, presschef vid ARN. Till artikeln >>

KO:s strid med Gotlandsbåten fortsätter

27 oktober, 2014 i Konsumenträtt

Nu vill Konsumentombudsmannen (KO) att fallet Gotlandsbåten AB tas upp av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det berättar KO i ett pressmeddelande, skriver VT. – Vi vill att ARN rekommenderar Gotlandsbåten att ersätta samtliga drabbade resenärer för de skador som den inställda färjetrafiken orsakat dem. Genom att KO går in med en anmälan till ARN kan det bli enklare för de drabbade att få den ersättning de har rätt till, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande KO. Till artikeln >>

Konsumentverket inte nöjt med Gotlandsbåtens svar

22 september, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentverket är fortfarande inte nöjt med Gotlandsbåtens svar. Med största sannolikhet kommer de att driva ärendet vidare, skriver helagotland.se. – Vi kommer nu titta på lämpliga vägar att gå vidare. Det kan vara att få EU-förordningen prövad i marknadsdomstolen eller att Konsumentombudsmannen lämnar in en grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden, säger ställföreträdande konsumentombudsmannen Cecilia Tisell. – Det är dessutom principiellt intressant, menar hon. Till artikeln >>

Rättsprocess hotar Gotlandsbåten

1 september, 2014 i Konsumenträtt

Gotlandsbåten får bakläxa av Konsumentverket. Skälen att inte betala mellanskillnaden till drabbade resenärer håller inte. Nu hotas bolaget att bli stämt i Marknadsdomstolen, skriver Corren. Att GB hävdar att väderförhållanden (i Grekland) gjort att turerna ställts in spelar ingen roll skriver KV som konstaterar att det handlar om att båten inte blivit klar och är en helt annan fråga. Gotlandsbåten hävdade i sitt svar till KV att resor med Destination Gotland inte är ”med jämförbara villkor” eftersom de sker från annan ort, med andra fartyg och till högre priser. Även på den punkten slår KV ned, och skriver att både Nynäshamn och Oskarshamn ”ligger inom ramen för skyldigheten att erbjuda en ombokning”. De skriver också i klartext att dyrare pris inte är skäl att neka ombokning och att ”det är transportören som ska stå för merkostnaden”. Till artikeln >>

Gotlandsbåten: Inga drabbade kan kräva pengar

20 augusti, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentverket nöjer sig inte med de svar som Gotlandsbåten, GB, ger på frågan om varför företaget inte betalar ut ersättning till drabbade kunder, skriver helagotland.se. – Argumenten håller inte. Vi kommer begära att de ändrar villkoren och informationen på hemsidan, säger Alexander Strömberg, jurist på Konsumentverket. GB har i sitt svar till Konsumentverket skrivit att problemen berodde på yttre faktorer som företaget inte kunde påverka. Vidare anser företaget att passagerarna har rätt till ombokning till en resa med jämförbara villkor. Att boka om till Destination Gotland anser GB inte vara jämförbart. Men även om GB skulle förlora en eventuell förhandling i Marknadsdomstolen, hjälper det inte de kunder som drabbades i somras, eftersom ett åläggande med viteskrav bara gäller från och med datumet för domen. Till artikeln >>

Gotlandsbåten: Ingen ersättning till drabbade resenärer

14 augusti, 2014 i Konsumenträtt

Det är extraordinära omständigheter vid varvet i Grekland som lett fram till att trafiken inte kommit igång och därför blir det inte någon ersättning till passagerare som drabbades av Gotlandsbåtens inställda turer. Det skriver Gotlandsbåtens i ett svar till Konsumentverket, skriver SVT Östnytt. Enligt EU-förordningen 1177/2010 ska strandade passagerare få boka om till en jämförbar resa till slutdestinationen snarast möjligt utan extra kostnad. Men det finns inga resor med jämförbara villkor, heter det i svaret som är undertecknat av Jonas Thyberg på advokatfirman Ahlford. Till artikeln >>

Han anmäler Gotlandsbåten

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

Peter Wennblad anser att Gotlandsbåtens senaste besked om att de inte kommer betala mellanskillnaden vid resenärernas ombokningar går emot den EU-förordning som avser passagerares rättigheter vid resor till sjöss. Därför har han nu anmält företaget till Konsumentverket, skriver helagotland.se. Till artikeln >>
Vid inställd båtresa har du rätt att välja mellan att kostnadsfritt boka om din resa eller få biljettpriset återbetalat. Du ska inte heller behöva stå för eventuella merkostnader för exempelvis övernattning eller transport, menar Konsumentverket. Du har även rätt till ersättning för försening. Ersättningen är en del av biljettpriset och hur stor den är beror på hur lång förseningen är. Vid behov har du även rätt till upp till tre nätters betalt boende, för högst 80 euro/735 kronor per natt samt transport till detta boende från terminalen. Till artikeln >>