Du går nu igenom arkiven för Gry Nergård och Päivi Hentunen.

Nordiskt KO-möte: Dags att begränsa bindningstiderna

30 mars, 2012 i Handel, Tele- och internet

Bindningstiderna för elektroniska kommunikationstjänster i de nordiska länderna varierar kraftigt. Från maximalt 24 månader i Sverige till endast sex månader i Danmark, skriver Konsumentverket. Vid ett möte mellan de nordiska konsumentombudsmännen diskuterades det om det är motiverat med så långa bindningstider för den här typen av tjänster. Trots protester från näringslivet i Danmark när begränsningen infördes för bland annat telekomtjänster så har det inte observerats några problem. Från norsk, svensk och finsk sida delar man bilden av att långa bindningstider gör att konsumenter hamnar i underläge. Det danska exemplet ser lockande ut. Det tycker Gunnar Larsson, Gry Nergård och Päivi Hentunen, konsumentombudsmän i Sverige, Norge och Finland. – Sex månader. Längre än så ska man inte behöva bli uppbunden, säger Gunnar Larsson. Till artikeln >>