Du går nu igenom arkiven för GT3C Sweden AB.

KO ryter till mot Grön Tele

13 december, 2013 i Konsumenträtt, Tele- och internet

Konsumentverket har fått många anmälningar mot teleoperatören Grön Tele. Främst har konsumenterna klagat på att man blivit bunden till ett avtal trots att den inte uttryckligt och tydligt gett sitt medgivande. Vissa har endast uppfattat att man ska få information om företagets erbjudande men egentligen blivit inlurade i ett avtal med telebolaget. Grön Tele har också vid telefonförsäljningarna gett sken av att det är kundens befintliga telebolag som ringer. Nu ska dock Grön Tele upphöra med detta efter att KO utfärdat ett förbudsföreläggande och informationsföreläggande. Telebolaget får inte längre vid sin försäljning påstå att avtal ingåtts om inte kunden lämnat ett tydligt godkännande, skriver KO till Grön Tele. Telebolaget ska också vid varje telefonförsäljningssamtal ange samtalets kommersiella syfte och att det också är Grön Tele som ringer. Föreläggandet, som är förenat med ett vite på 500 000 kronor, har godkänts av Grön Tele.