Du går nu igenom arkiven för Gunnel Lindberg.

Utredning: Hårdare straff för bluffakturor

18 december, 2013 i Bedrägeri

Idag lägger regeringens utredare fram sin utredning om bluffakturor. Utredaren och överåklagaren Gunnel Lindberg föreslår en ny straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri, skriver SR Ekot. Det ska det räcka med att bevisa att bedragaren haft ett syfte att vilseleda för att kunna fällas men brottet måste också rikta sig mot många och röra stora värden. Grovt fordringsbedrägeri föreslås ge från sex månader till sex års fängelse – samma straffskala som grovt bedrägeri. Läs mer >> Regeringens pressmeddelande om utredningen kan läsas här >> Där framgår det också att utredningen föreslår att identitetskapning i sig ska kriminaliseras. Brottet ska heta identitetsintrång och straffet kan bli upp till två års fängelse.

Regeringen tillsätter utredning

29 juni, 2012 i Bedrägeri

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att vid behov lämna förslag som stärker det straffrättsliga skyddet för egendom, skriver Justitiedepartementet. I uppdraget ingår bl.a. att ta ställning till om sådana omständigheter som att brottsligheten haft systematiska inslag, som t.ex. vid bluffakturor, eller kan innebära en särskild integritetskränkning, som t.ex. vid bostadsinbrott, bör få större betydelse i straffrätten. I uppdraget ingår också att överväga behovet av förändringar i straffskalorna för förmögenhetsbrotten. Till utredare utses överåklagare Gunnel Lindberg. Till artikeln >>