Du går nu igenom arkiven för Hampus Dahlstedt.

Ny sajt rankar borättsföreningars ekonomi

16 september, 2015 i Handel

Nu kommer en ny nättjänst som klassar bostadsrättsföreningarnas ekonomi alltifrån trippel A till skräpstatus, skriver SvD. – Många spekulanter hinner inte med eller har svårt att förstå föreningens årsredovisning. Vårt nya ratingsystem ger dem ett snabbt hjälpmedel, säger entreprenören Hampus Dahlstedt som är vd och medgrundare av sajten Allabrf.se. Belåning per kvadratmeter väger visserligen tyngst för vilket betyg föreningen får, men även avgiftsnivå, drift- och underhållskostnader, räntekostnad samt kassaflöde per kvadratmeter vägs nu in, liksom eventuell hyresintäkt som dock inte mäts per kvadratmeter utan som andel av totala intäkter. Varje sådan faktor jämförs sedan mot gränsvärden i betygsskalan innan en samlad ranking görs. Till artikeln >>