Du går nu igenom arkiven för hantverkstjänster.

Växjöbo vinner tvist om dyr lägenhetsrenovering

29 september, 2016 i Konsumenträtt

Renoveringen av den minimala lägenheten skulle ta 125 timmar på löpande räkning. Men byggföretaget fakturerade för det dubbla antalet. Nu får en Växjökvinna rätt i tvisten – och ska få pengarna tillbaka för 100 timmars jobb, skriver SMP. Företaget skrev till ARN att ”antalet debiterade timmar endast i ringa grad har avvikit från vad som är brukligt”. Nämnden skriver i sitt beslut att det är företagets ansvar att visa att det fakturerade beloppet är skäligt. Det har man inte lyckats med. Till artikeln >>

Många kunder är missnöjda med sina hantverkare

23 augusti, 2016 i Handel

Bostadsrelaterade anmälningar till ARN ökar. De flesta av dessa tros riktas mot hantverkare, skriver Barometern. Under första halvåret förra året fick ARN in 682 anmälningar. I år fick de in 905 anmälningar under första halvåret. – Det är en anmärkningsvärd ökning, säger Helena Lundberg, kommunikatör på ARN. Hur många av anmälningarna som specifikt gäller just hantverkstjänster kan dock inte helt säkerställas i statistiken eftersom det inte fullt ut går att skilja på vad som är en anmälan riktad mot den utförda tjänsten eller mot själva produkten. Däremot ser Allmänna reklamationstjänsten tydliga tendenser på att det är just anmälningarna mot hantverkare som ökar mest. Till artikeln >>

Dyrt inte avtala om bygge med precision

22 augusti, 2016 i Konsumenträtt

Se till att avtala exakt vad som ingår i snickeriarbete och montering av fönster. I brist på besked anser Allmänna reklamationsnämnden att uppsättning av lister runt fönster och altandörr ska anses ingå i priset, skriver Byggaren. Om avtalstexten formuleras på ett sådant sätt att det är svårt att förstå vad som överenskommits eller om det kan tolkas på olika sätt, är det näringsidkaren som står risken för detta. Det innebär att avtalet ska tolkas på det sätt som är till fördel för konsumenten. Till artikeln >>

Allt fler förbannade på hantverkarnas kostnader

15 augusti, 2016 i Konsumenträtt

Intresset för både rut- och rot-tjänster är fortsatt stort. Men medan många tycks nöjda med rut-tjänster ser Allmänna reklamationsnämnden en kraftig ökning av anmälningar som rör hantverkstjänster, skriver SvD. Sedan årsskiftet har ARN fått 905 anmälningar kopplade till hantverkstjänster, vilket är en relativt kraftig ökning från samma period 2015 då 682 anmälningar kom. 55 anmälningar är dock kopplade till värmepumpar, vilket ARN inte prövade tidigare. – Ofta handlar tvisten om att det blev dyrare än man kommit överens om eller att konsumenten anser att arbetet är felaktigt utfört, säger ARN:s ordförande Britta Ahnmé Kågerman. Till artikeln >>

Flest klagomål på hantverkstjänster och bilköp

29 januari, 2014 i Handel

Varje år sammanställer Konsumentverket statistik över klagomålen till landets konsumentvägledningar. Ända sedan mätningarna började 2005 har hantverkstjänster toppat klagotoppen. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att 2013 inte är något undantag när man nu sammanställt över 71 000 konsumentklagomål i 226 kommuner. Köp av begagnad bil är ett annat vanligt konsumentproblem. Till pressmeddelandet >> Närmare statistik för 2013 kan läsas här (pdf) >>

2012 års statistik från landets konsumentvägledningar

24 januari, 2013 i Allmänt

Tele-, tv- och internetområdet får sammantaget flest klagomål, men hantverkstjänster upplevs fortfarande som det enskilt största konsumentproblemet. Det visar 2012 års statistik från landets konsumentvägledningar, skriver Konsumentverket. 62 av landets kommuner saknas i sammanställningen. De resterande hade totalt 86.000 klagomål under 2012. 19.700 (23 procent) om produkter och tjänster på tele-, tv- och internetområdet. I många fall var det krångliga avtalsvillkor, oklarheter kring bindningstider, tveksamma försäljningsmetoder och dålig täckning på mobila bredband och mobiltelefoner som fått konsumenterna att reagera negativt. Till artikeln >>

Många är missnöjda med sina hantverkare

12 mars, 2012 i Handel

Våren närmar sig och många blir sugna på att bygga ut sina hus. Men det är inte alltid så enkelt att komma överens med hantverkarna. Därför har Konsumentverket med hjälp av forskare på Karlstads universitet tagit reda på hur relationen mellan hantverkare och konsumenter kan göras bättre, skriver NWT. – Vi har intervjuat 16 företag, både större och mindre i hela Sverige, men de flesta i Värmland, säger Patrik Larsson, professor i arbetsvetenskap och föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det har visat sig att det är många, mest mindre företag, som inte har kontrakt och avtal med sina kunder, vilket enligt Patrik Larsson är en stor orsak till misslyckade hantverkstjänster. Till artikeln >>

Många klagar på hantverkarna

3 februari, 2012 i Handel

Hantverkstjänster fortsätter att vara det största konsumentproblemet. Det visar siffror från landets konsumentvägledare, skriver SN24. I Västernorrland gällde 20 procent av alla klagomål i fjol boendet. – Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation, tipsar Mari Gremlin, jurist vid KO. Till artikeln >>

Många missnöjda med hantverkstjänster

3 februari, 2012 i Handel

Missnöjd med någon hantverkstjänst? Du är inte ensam. Enligt Konsumentverket handlar drygt en fjärdedel av alla klagomål de får in från Skåne om just detta, skriver Skånskan. Mari Gremlin, jurist vid Konsumentverket, rekommenderar därför att man varje gång man ska anlita en hantverkare skriver ett noggrant avtal. Hon tycker också att man ska vända sig till sin kommunala konsumentvägledare innan man anlitar en hantverkare. Där kan man få tips och råd. Till artikeln >>

Flest klagomål på hantverkstjänster

27 januari, 2012 i Konsumenträtt

Hantverkstjänster fortsätter att vara det största konsumentproblemet i Norrbotten. – Jag skulle tippa att det handlar om 400-500 bara i Luleå kommun, säger konsumentvägledaren Johan Sundberg till NSD. Enligt Konsumentverket rörde drygt 19 procent av alla klagomål, som kom till konsumentvägledarna i Norrbotten år 2011, boende. Av dessa var 10-14 hantverkstjänster. Enligt Johan Sundberg riktas kritiken främst mot de stora jobben – ytfinishjobben som snickeri och golv. Till artikeln >>