Du går nu igenom arkiven för Hässleholms kommun.

Lätt för kommunen att handla av oseriösa företag

24 oktober, 2016 i Bedrägeri

Som Norra Skåne berättat har även Hässleholms kommun tvingats betala pengar till blufföretag efter att ha ingått oklara köp. Enligt uppgift till tidningen ska problemet vara omfattande och kontrollen bristfällig. Hässleholms kommun anlitar företaget Inyett för att kontrollera alla fakturaavsändare. En varningsflagg dyker upp på så kallade blufföretag och även på företag med låg kreditvärdighet. Problemet är att affären då redan är genomförd, och kommunen blir i vissa fall tvungen att betala. Anders Ekström är redovisningschef och anser visserligen att det tillhör undantagen att kommunen går på blufföretagens erbjudanden, men skulle ändå gärna se ett annat system än dagens. – I dag är det upp till varje enhet vem som kan handla, eftersom det ekonomiska ansvaret är decentraliserat. Det är inte styrt uppifrån. Till artikeln >>

Socialen fakturerades stora belopp av blufföretag

21 oktober, 2016 i Bedrägeri

Bara socialförvaltningen i Hässleholm har i år polisanmält tre fall av bluffakturor från företag som påstår att kommunen köpt en vara eller tjänst, skriver NSK. En ansvarig skrev under en uppsägning av en annons i en tidning som kallar sig Företagsvärlden – och därmed bekräftade kommunen indirekt att den köpt en tjänst. Kostnad: 12 000 kronor. Ett annat företag – som kallar sig Thelargestcompanies och finns med på Svensk Handels varningslista, har skickat en faktura på 40 000 kronor. Kommunen har i det fallet polisanmält och bestridit. Till artikeln >>

Kommuner handlar från varningslistade företag

21 oktober, 2016 i Bedrägeri

65.000 kronor för fem paket våtservetter. 55.000 kronor för 40 kartonger med sopsäckar. För kraftiga överpriser har en tjänsteman på Lunds kommun köpt varor av ett varningslistat företag. Men det är inte bara Lund som har drabbats, utan nära 40 kommuner i landet, skriver SVT Nyheter Skåne. Affärerna började under fjolåret med att företaget kontaktade tjänstemannen, som sedan stått för inköp och beställning. Fakturorna har attesterats av högre chefer på Serviceförvaltningen i Lund. Problemet uppdagades först när kommunens datasystem tidigare i år varnade för företaget. Företaget som gjort affärer med kommunen heter Universal Solutions och har vid flera tillfällen pekats ut för vilseledande försäljning. – Klagomålen gäller nästan alltid försäljningsmetoden eller vad man förväntade sig efter telefonsamtalen. De får varor de inte önskat, de får större mängd än de trott, eller så känner de inte till att beställning har gjorts över huvud taget, säger Ludvig Isacsson, expert på fakturabedrägerier på Förenade bolag. Universal Solutions har säte i Stockholm. På adressen finns ytterligare fyra bolag som har samma två personer i styrelsen, båda två hemmahörande i ett annat europeiskt land. Bolagen har även samma kontaktuppgifter. Flera av företagen har under flera år fått liknande klagomål. Ett av dem heter Interpoly Chemicals, ett företag som också blivit involverade i affärerna med Lunds kommun. Till artikeln >>
Hässleholms kommun är en av de kommuner som anlitat det varningslistade företaget Universal Solutions, skriver NSK. Till artikeln >>